Home

Fyzika práce a výkon

Výkon. Jednotkou výkonu je Watt a říká mi, jak rychle si práce koná. Definuje se jako podíl vykonané práce ku času, kdy se tato práce konala. Drobnými úpravami také můžeme dojít ke vztahu součin síly krát rychlost. Tyto vzorce můžeme použít tehdy, pokud je konaná práce (resp. působící síla a rychlost tělesa. Úvod » Fyzika » Výkon, práce. Výkon, práce. Zdravím všechny osmáky, kteří se na stránky mrknou. a děkuji všem, kteří mi poslali výpočet výkonu a práce při běhu na 300 m. Samozřejmě, že je to jen teorie, neboť bychom si museli především sílu určit jinak, ale na ZŠ to ještě neumíme. Ti, kteří se k výpočtu. Výkon je fyzikální veličina, která charakterizuje rychlost řízení práce. Výkon P je práce vykonaná za čas. Účinnost: Práce dodána mechanické soustavě za čas t se nazývá příkon P p. Práce vykonaná mechanickou soustavou za čas t se nazývá výkon P Platí: P< P p Δ P = P p - P jsou ztrát

Otázka: Mechanická práce, výkon a energie Předmět: Fyzika Přidal(a): bubu . Kdy se koná práce = pokud je směr síly a směr pohybu shodný, např. Táhnutí sáněk, zvedání tašky apod. Vzorec pro práci je W = Fs, jednotkou je J (joul) kdy se práce nekoná = pokud je směr síly a směr pohybu rozdílný, např. Vodorovné. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. definice 1 wattu: 1 W = výkon zařízení, které vykoná práci 1 J za 1 sekundu jiné vyjádření výkonu: platí 8. třída - Práce a energie Výkon, výpočet výkonu Co je to výkon a proč potřebujeme tuto veličinu? Přemýšlej: Eva a Jana mají každá krabici s dvaceti knihami, která leží na zemi. Knížky mají narovnat do poličky ve výšce 1,5 metru. Eva má knížk Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

práce, kterou skutečně potřebujeme, je menší o ztráty, způsobená například třením. Je dobré používat stroje, které mají malé ztráty. Příkon - vložená práce za 1 s .značíme P 0 Výkon - vykonaná práce za 1 s (užitečná práce za 1 s) zančíme P Ztráty - rozdíl mezi příkonem a výkonem. Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času.. Rozlišuje se průměrný výkon, který se vztahuje k určitému časovému intervalu, a okamžitý výkon, který se vztahuje k určitému časovému okamžiku.. Množství energie spotřebované za jednotku času se označuje jako příkon.. Práce, výkon, energie - příklady k procvičení 1. Jakou práci vykonal motor auta s tažnou silou 1,3 kN při ujetí vzdálenosti 5 km? 2. Jakou práci vykonal člověk, který zvedl padesátikilogramové těleso do 5. patra do výšky 15 m: a) Pomocí kladkostroje složeného z pevné a volné kladky? b) Přímo chůzí po schodech? 3

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp. ke změně rozložení potenciální energie v silovém poli.. Podle druhu působící síly se rozlišuje mechanická práce, práce elektromagnetického pole, práce gravitačního pole, ap Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Výkon. Výkon P je práce vykonaná (spotřebovaná) za jednotku času. Tato veličina vyjadřuje rychlost, s jakou se vykonává práce - ukazuje rozdíl mezi dvěma stroji, které sice vykonají stejnou práci, ale každému to trvá jinou dobu. Výhodnější je určitě ten, který práci vykoná dříve Příkon - vložená práce za 1 s značíme P0 Výkon - vykonaná práce za 1 s užitečná práce za 1 s značíme P Ztráty - rozdíl mezi příkonem a výkonem neužitečná práce za 1 s . P0 - P příkon - výkon) Příkon je vždy větší než výkon, proto platí, že účinnost je vždy menší než jedna: η < 1

Práce a výkon Onlineschool

 1. Práce, výkon a energie Čtvrtek 26. 3. 2020 na ČT2. Nastavit připomenutí Existuje totiž práce manuální, můžeme jí říkat také fyziologická, a pak existuje práce jako fyzikální veličina. Ta se správně nazývá mechanická práce a o té bude dnešní pořad
 2. FYZIKA Výkon - test 8. ro čník zá ří 2012 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky
 3. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na.
 4. Přiřaď na řádky PRÁCE W a Výkon P pojmy: vynaložil 20 J na zvednutí, odevzdával 50 W, práci konal rychle, táhl vůz silou 200 N, vykonal 20 J, podával 70 W. PŘ: Jaký výkon podával motor, který zvedl za 20 s náklad 300 kg do výšky 40 m? PŘ: Jaký výkon podává el. proud, když za 3 s vykoná práci 900 J
 5. Kategorie: 8. třída - fyzikaTéma: Práce, výkon, energie - vzorce, výpočtyPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním díle vysv..

Fyzika - Práce, výkon Doporučit známému. Id: P5554 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 2 Ročník: 8. ročník ZŠ Předmět: Fyzika Tematický celek: Energie Téma: Elektrická energie a výkon, výkon a práce Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu . Práce a teplo: při přenesení náboje Q v obvodu mezi svorkami zdroje o napětí U vykonají síly elektrického pole práci: W = UQ. dále platí při konstantním proudu: Q = It. tedy; W = UIt. po dosazení z Ohmova zákona (pro odporovou část obvodu) * jednotka: JOULE (J Práce, výkon a účinnost. Energie. Teplo. Elektrické jevy. Střídavý proud. Elektromagnetické záření. Jaderná energie . 1. Pohyb tělesa . v ( m/s ) - rychlost pohybu v = s / t. s ( m ) - dráha pohybu s = v · Fyzika práce a výkon. Kontrastní vyšetření dutého systému ledvin, močovodů a močového měchýře po intravenózním podání jodové kontrastní látky. Vyšetření začíná zhotovením nativního nefrogramu (viz výše). Po podání kontrastní látky je zhruba od 3. minuty patrné vylučování kontrastní látky ledvinami a.

Příklady - mechanická práce, výkon 1. Jakou mechanickou práci vykonáme zvednutím cihly o hmotnosti 5 kg (svisle vzhůru rovnoměrným pohybem) do výšky 1 m? [50J] 2. Do jaké výšky zvedl jeřáb ocelový nosník o objemu 500 dm3, když vykonal mechanickou práci 500 kJ? [asi 12,74 m] 3 Fyzika Maršovská. Menu Vyhledávání Úvod > Zápisy do sešitů > 8. ročník > Mechanická práce, výkon, účinnost. Mechanická práce, výkon, účinnost Mechanická práce - těleso nebo pole koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a přemísťuje ho po určité dráz

Fyzika Přehled videí Práce a energie . Návaznosti. Práce a energie . Příklad: Výkon motoru automobilu -% Práce a energie . Video řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Výkon. splněno - % Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 4 min . Vzorec -. FYZIKA Práce, výkon, ú činnost - test 8. ro čník zá ří 2012 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky

Mechanická práce a výkon Elektřina a magnetizmus Elektřina obecně Polovodiče Práce a příkon el. proudu Transformace napětí Zdroje energie Jaderná energie 9.ročník Aktuálně Vnitřní energie a teplo Teplo - úvod Teplo - kalorimetrická rovnice Teplo - šíření tepla Teplo - změna skupenství Tepelné motor Práce, výkon. Úlohy mechanická práce, výkon, účinnost Příklady na práci a výkon.ppt (8402) Výkon. Mechanická práce při použití jednoduchých strojů. 1. Práce‚ výkon‚ energie. 1.1. Mechanická práce: zavedení pojmu práce ve fyzice, fyzikální veličina práce a její výpočet. Příklady na výpočet.

Fyzika 6. Látka a těleso; Dalton. Domácí úkoly; fyzikální veličiny; Fyzika 7. Pohyb tělesa; Dalton7; dobrovolný domácí úkol-pokus; Těžiště-co se nám povedlo; Fyzika 8. Opakování učiva; Práce a výkon; Práce a výkon. Zápis do sešitu:-procvičování příkladů:pracovní list v sešitě. Protože veličina práce vůbec nezohledňuje čas, je tedy jedno jestli přenesu deset cihel o 10m za 10 hodin nebo 10 minut, ve výsledku je práce stále stejná. Abychom určili vykonanou práci za 1 sekudu, zavedli jsme veličinu VÝKON. Výkon je tedy vykonaná práce za určitý čas (1 sekundu) a podle toho se i počítá nebo měří 4.2.20 Práce a výkon elektrického proudu Předpoklady: 4105, 4202, 4208 U U I Elektron p ři pr ůchodu p řes žárovku vykoná práci (zah řeje žárovku) ⇒ ztratí část energie ⇒ ztracená energie odpovídá nap ětí (nap ětí = rozdíl potenciálních energií jednotkového náboje = práce

Účinnost (fyzika) – Wikipedie

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 8

Výkon a účinnost . Výkon. v praxi často posuzujeme činnost stroje podle toho, jak rychle danou práci vykoná; vystihuje výkon; Def.: Průměrný výkon je podíl práce W a doby t, za kterou se práce vykonala. * Jednotka: W - watt. rozměr jednotky W: W = J.s-1 = kg.m 2.s-2.s-1 = kg.m 2.s-3 * Jednotka: J - joul TEST - FYZIKA. Práce, výkon, energie . 1) Pán na obrázku nahoře vykoná při zvednutí knihy na stůl práci 150J. Jak velkou práci vykonají osoby na dalších obrázcích? (Stůl je vysoký 1m a skříň 2m.) 150J 300J 200J 300J 400J 600J. 2) Z následujících. Práce = výkon x čas. Př. žárovka má výkon 100W a bude svítit 2 hodiny. Potom je Spotřebovaná práce = 100W x 2h = 200Wh. To se dá převést i na jiné jednotky (třeba 1hod= 3600s a pak 200Wh = 200Wh x 3600s = 720000Ws). Jednotku Ws také nazýváme J - Joule Výkon, příkon, účinnost. V praxi existuje celá řada činností, kterou již místo lidí mohou dělat stroje. Je to pro nás výhodnější i z toho důvodu, že stroj zvládne zadanou práci (většinou) dříve než člověk. Abychom mohli posoudit, jak rychle se práce koná, zavádí se fyzikální veličina výkon.. Průměrný výkon je podíl práce a doby , za kterou se daná.

Práce. W = F . s. Velikost práce při působění stálé síly, pokud směr působení síly je stejný jako směr pohybu tělesa, vypočítáme. kde F je velikost působící síly a s je dráha, po které posuneme těleso . Výkon. umožňuje nám porovnávat např. stroje a zařízení, stejnou práci vykonají za různě dlouhou dob Mechanická práce, energie - příklady 1. Po vodorovné silnici jede stálou rychlostí cyklista, který překonává celkovou odporovou sílu o velikosti 20 N. Jakou práci vykoná na dráze 5 km? [100 kJ] 2. Člověk o hmotnosti 75 kg vynese do třetího poschodí balík o hmotnosti 25 kg. Výška jednoho poschodí je 4 m Celkově vykonají práce W R = 97,5 · 200 J = 19 500 J, W S = 52,5 · 400 J = 21 000 J. Pan Slabý vykoná větší práci než pan Rychlý. Výkon strana 7-8 1. Doplnění tabulky: působící síla — N dráha — m čas — s práce — kJ výkon — kW výtah při stoupání 5 000 30 15 150 10 startující raketa 200 000 100 10 20 000. Práce a výkon (3) Práce na jednoduchých strojích (3) Pohybová a polohová energie (2) Napsal Fyzika-sandra.blogerka.cz 6. 8. 2012 v kategorii Práce a výkon, přečteno: 348. PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST. • 01) Práce: BĚŽNĚ: VE FYZICE: - každá činnost, která nás namáhá (např. i domácí úkoly:-)) - se koná pouze tehdy jestliže se těleso přemísťuje působením síly (např. tlačení kočárku) Fyzikální veličina, značíme W (z anglického work) jednotka J (joule), - podle anglického fyzika.

Výkon - vyřešené příklad

Práce, výkon, energie. učební text. cvičný test 1 řešení. cvičný test 2 řešení. prověrka 1 - řešené úlohy. prověrka 2 - řešené úlohy. práce na kladce - anim. příko, účinnost - výklad. výkon - řešení úloh. práce, výkon, příkon, účinnost - řešení úloh. kinetická energie - závislost na rychlosti a. V oddílu fyzika naleznete odkazy na on-line výpočty a vzorce různých fyzikálních jevů. Jednotlivé výpočty pak umí dopočítat to co zrovna potřebujete jakých koliv jednotkác

Joule je jednotkou práce, nebo energie a je odvozenou jednotkou soustavy Si. Jeden joule je taková práce, která je vykonána silou o velikosti jednoho newtonu působící po dráze jednoho metru. Násobné jednotky joulu jsou kilojoul, megajoul a gigajoul Fyzika - Práce, výkon, účinnost. Dobrý den, jestli si pro mě někdo udělá čas potřebuju tohle vypočítat 1. Motor výtahu zvedá rovnoměrným pohybem náklad o hmotnosti 250 kg do výšky 40 m. a otázky: a. Jakou práci motor vykoná při zvedání nákladu? b. Jakou práci motor vykoná, drží-li náklad ve výšce 40 m po dobu 100s Práce a výkon (3) Práce na jednoduchých strojích (3) Pohybová a polohová energie (2) Napsal Fyzika-sandra.blogerka.cz 6. 8. 2012 v kategorii Práce a výkon, přečteno: 740. Dopočítej online snadno a rychle mechanický výkon, práci, čas, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej dvě veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a pro vypočítanou hodnotu. Kalkulačk

práce: W = Fs: také W = Pt: výkon: P = W/t: také P = F.s/t = Fv protože s/t je v: polohová energie tělesa: E p = mgh : teplo: Q = cm(t - t 0) c - měrná tepelná kapacita látky, t 0 je počáteční teplota tělesa, t je konečná teplota tělesa. Pokud je t 0 > t, prohodíme je: Ohmův zákon: I = U/R: I - el. proud v ampérech, U. Elektrická práce a výkon. DUM obsahuje základní definiční vztahy a příklady z učiva o elektrické práci a výkonu a to včetně jejich řešení. Umožnuje efektivní ověření znalostí žáků. Stupeň: Základní 2. stupeň. Předmět: Fyzika

Mechanická práce, výkon a energie + řešené příklady

spojeny s výsledky fyziologických činností. Získané hodnoty sil a práce jsou zpravidla minimálními hodnotami. Přesto jsme takové úlohy do naší publikace zařadili. Víme však přesně, co je to práce, výkon a energie? Jsme schopni pochopit, že tyto pojmy, s nimiž přicházejí žáci ve škole do styku v předmětu fyzika, jso 1/ Kontrola vypracovaných cvičení v pracovním sešitě proběhne ve škole 30. 11. Čtvrtek 12. 11. Komentář k dnešní písemné práci: Elektromotor. Bodové ohodnocení: 30 - 32 (1); 26 - 29 (2); 20 - 25 (3); 10 - 19 (4); 0 - 9 (5) Bodování je přísné z důvodů: pracujete z domova, můžete využívat veškeré studijní materiály a třeba i něco opsat; otázky jsem použila i.

Výkon a účinnost - FYZIKA 00

 1. ut. Jaký je výkon čerpadla? [ P = 1 500 W ] 8) Pavel o hmotnosti 60 kg vyleze po skále do výšky 4 m za 5 sekund. Petr o hmotnosti 72 kg se dostane do výšky 3 m za 4 sekundy. Který chlapec má.
 2. Fyzika na Vltavě pro přátele fyziky nejen základní školy Práce: W: J: Work Joule: Výkon: P: W: Power James Watt: Publikováno v 8. ročník Označeno vysvětlen.
 3. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu. Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi svorkami zdroje o svorkovém napětí U vykonají síly elektrického pole práci.Je-li proud v obvodu konstantní, platí a lze tedy psát .Má-li vnější část obvodu odpor R, platí a tedy .Změny vnitřní energie vodičů způsobené.

Čtvrtek 26. 11. 1/ Nezapomeňte poslat ke kontrole pracovní list zadaný v úterý 24. 11.!!!Poslat nejpozději do 8.40 hodin!! Pracovní list budete mít připravený na prezenční výuku!! 2/ Dejte si do pořádku poznámkové sešity - ať vám nechybí přepsané poznámky z distanční výuky Výkon nám říká, jak rychle vykonáme danou práci; Těleso, které má velký výkon vykoná danou práci za kratší čas neboli za určitý čas vykoná mnoho práce; Výkon je tedy určen vykonanou prací za jednotku času. Výkon (P) vypočítáme jako podíl vykonané práce (W) a času (t), za který byla tato práce vykonána: Vzorec Téma měření je: Práce a výkon. Přihlásit se. Úvodní stránka Fyzika Hudební výchova ICT koord., metodik, správce Informatika, programování, CAD Španělský, ruský, ostatní jaz. Matematika Německý jazyk. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful

Práce a výkon elektického proudu - vyřešené příklad

 1. Výkon. Stroj môže vykonať určitú prácu za kratší čas ako človek, alebo za rovnaký čas vykoná väčšiu prácu. Ťažšia sekera, alebo rýchlejšia sekera má väčšiu pohybovú energiu, lebo vykoná viac práce Fyzika 7 pre základné školy a viacročné gymnázia, Martin Macháče
 2. Fyzika 8; 1) Světelné jevy I - zdroj, šíření, rychlost světla, optické prostředí, stín, zatmění Slunce a Měsíce ; 2) Odraz světla; 3) Rovinné zrcadlo; 4) Kulová zrcadla; 5) Čočky; 6) Využití čoček v praxi; 7) Mechanická práce, výkon; 8) Výkon, příkon, účinnost; 9) Mechanická práce na kladce pevné a na.
 3. Mechanická práce. W = F.s [W = J] práce vyjadřuje dráhový účinek síly = síla koná práci; v praxi se také používá W.s (wattsekunda) a 1 kW.h = 3,6 . 10(6) J (kilowatthodina) Energie popisuje stav tělesa = těleso má energii. Kinetická (pohybová) energi
 4. 2.) Určite výkon človeka, ktorý zdvihol pevnej kladky vrece cementu o hmotnosti 50kg do výšky 1,5m za 7,5s rovnomerným pohybom.(100W) Použitá literatúra: Vachek, Bednařík - fyzika pre 1. ročník gymnázií. Koubek , Šabo - fyzika pre 1. ročník gymnázií. Tomanová ,Baník - Zb. úloh z fyziky pre gymnázium 1. čas

Výkon - Wikipedi

referát: Fyzika - Práce a Výkon (Práce, Výkon) Seminárky, referáty, skripta, mat. otázk Výkon označuejem velkým P (power), jednotkou je Watt. Výkon určuje množství vykonané práce za jednotku času. Uvedený vztah je zcela v souladu s tím, jak výkon vnímáme v běžném životě. Představme si 2 pracanty. Mají stejnou práci. 1 z pracantů zvládne svoji práci 2x rychleji - tedy 2x dříve Práce a výkon el.proudu Od: quebec* 05.08.11 21:37 odpovědí: 3 změna: 07.08.11 13:51 K elektrické síti je pomocí vodičů o odporu 5 ohm připojen rezistor s měnitelným odporem Fyzika Práce a energie Zákon zachování energie; Zákon zachování energie . Předchozí látka Práce a energie . Výkon -% Práce a energie . Video řešené příklady. Dráha tělesa bez tření.

Video: Práce (fyzika) - Wikipedi

Fyzika v 8.r. - webzdarm

2. 12. 2020 Test - Práce a výkon. do 27. 11. 2020 poslat pracovní listy Práce a výkon včetně příkladů ke kontrole a ohodnocení. Příprava dalšího tématu: ENERGIE (viz odkaz níže na webových stránkách nebo v Teams - 8.A fyzika - soubory) Pokud by byly nejasnosti, kontaktujte mne na smejkalova@zsnalise.cz . Distanční. K posouzení činnosti strojů a lidí je důležité znát nejen velikost vykonané práce, ale i dobu, za kterou se práce vykoná. Vykoná-li např. dělník určitou práci za 8 hodin, zatímco stroj tutéž práci za 1 hodinu, říkáme, že stroj má osmkrát větší průměrný výkon než člověk 1. Zeměpis: Sídla Evropy; 2. Biologie: Test na trávicí soustavu; 3. Matematika: 4. čtvrtletní písemná práce; 4. Biologie (změna): Doplňování známe

Mechanická práce, energie a výkon - ITnetwork

Fyzika (resp. i další předměty teoretického základu) by měla práce a výkon elektrického proudu. Vedení proudu v látkách. Magnetické pole vyvolané proudem, Biotův-Savartův zákon, magnetické indukční čáry. Ampérův zákon celkového proudu. Silové působen Práce, výkon, účinnost. 1) Martin, jehož hmotnost je 56 kg, vylezl na žebřík do výšky 3 metry. Jakou práci vykonal? /1680 J = 1,68 kJ/ 2) Jakou práci vykonala maminka, která vezla kočárek v parku stálou silou 200 N, když ušla půl kilometru? /100 000 J = 100 kJ/ 3) Martina a Věra si vyjely na výlet na kolech Práce a výkon. Jakou práci vykoná síla 25 kN, když působí po dráze 2 km ? (50 MJ) Jakou práci vykonám při zvednutí kanystru o hmotnosti 500g s deseti litry benzínu do výšky 120 cm ? (hustota benzínu je v tabulkách, nebo na webu) Člověk o hmotnosti 60 kg vynese do čtvrtého poschodí pytel o hmotnosti 20 kg

Rande s Fyzikou: Práce, výkon a energie — Česká televiz

Fyzika | Práce - výkon - energie 1 PRÁCE - VÝKON - ENERGIE 1. Vysvětli, kdy ve fyzice řekneme, že se koná práce: 2. V následujících situacích rozhodni, kdy konáš práci: A) držíš v ruce tašku a nepohybuješ s ní B) zvedáš tašku na lavici C) neúspěšně se snažíš odtlačit skříňku D) házíš míč do koše 3 Mechanický výkon Mechanický výkon P je práce vykonaná za jednotku času. Okamžitý výkon se hodnotí za zanedbatelně malý čas dt. Za předpokladu, že platí dříve zavedené veličiny definujeme okamžitý výkon P rovnicí Tuto rovnici můžeme vyslovit takto Okamžitý výkon je časová derivace práce. B A r r W dW F dr 0. (3 4. Práce, výkon, energie Mechanická práce - konání mechanické práce z fyzikálního hlediska je podmín ěno vzájemným silovým p ůsobením t ěles, která se p řitom vzhledem ke zvolené vztažné soustav ě přemís ťují. Vztahy pro výpo čet mechanické práce, je-li 1) síla F

12 - Výkon (FYZ - Práce a energie) - YouTub

Vykonaná práce: W Fs F s mgs= = = = ⋅ ⋅ =g 1750 10 15 J 260 000 J Je řáb p ři zvednutí panelu vykoná práci 260 kJ. Př. 9: Vodní elektrárna Orlík má p řevýšení 65 m a pr ůtok vody 80 m 3 za sekundu. Ur či maximální možný výkon, jestliže se celková ú činnost vodních elektráren pohybuje okolo 75 % W = 600 . 30 W = 18 000 J Tato práce je stejná pro tebe, když jdeš pěšky i pro výtah, který tě veze nahoru Ty, pěšky, jsi nahoře za 1 minutu = 60 s 18 000 : 60 = 300 J/s Výtah, s tebou, je nahoře za 15 s 18 000 : 15 = 1 200 J/s Výtah má přeci jen o trochu větší výkon

Práce a výkon

Výukový portál | [F] 2. st. - Fyzika. Základní pojmy: Práce, výkon, účinnost. hodnocení lekce . Práce a výkon - pracovní list s výsledky - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl. hodnocení lekce . Práce a výkon - pracovní list - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl Fyzika 8 Prezentace Práce a energie. Práce; Výkon; Energie; Polohová energie; Pohybová energie; Přeměny energie; Účinnost; Páka; Kladka a kolo na hřídeli; Nakloněná rovina a šroub; Tepelné jevy. Vnitřní energie tělesa; Teplo; Změna vnitřní energie konáním práce; Kalorimetrická rovnice; Vedení tepla; Proudění a. Výkon. 1 žeriav zdvihne náklad za 5 sekúnd a druhý ho zdvihne za 10 sekúnd. Ktorý z nich vykoná väčšiu prácu? Ani jeden, oba vykonajú prácu rovnakú. Ale prvý má väčší výkon, lebo vykoná rovnakú prácu za kratší čas. Výkon (P) je fyzikálna veličina, ktorá udáva množstvo práce vykonanej za určitý čas

Fyzika :: Martin GembecPPT - Fyzika 2Fyzika 8

III. Mechanická práce a mechanická energie Mechanická práce, výkon a účinnost mechanická práce - konání mechanické práce je podmíněno silovým působením na těleso a pohybem tělesa → mechanickou práci konáme tlačíme-li těleso po podlaze, táhneme vozík, zvedáme-li bednu do výšk Výkon / Mechanická práca, jednotka práce / Fyzika - Práca, výkon. Fyzika - Práca, výkon Odporučiť známemu. Id: P3016 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED

Celá Animovaná Fyzika ZŠ a SŠ - CD | Stample - široká

Předmět: FYZIKA Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /8.roč./ Téma: Práce - výkon Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa rozumí pojmu mechanická práce a výkon, využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a čase Fyzika 8. (Energie (Formy energie (Práce, Výkon, Účinnost, Pohybová a: Fyzika 8. (Energie (Formy energie, Přeměny skupenství, Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie), Elektro magnetické a světelné děje

FYZIKA 8 - pracovný zošit

Vítejte ve Sbírce fyzikálních pokusů. Tyto stránky jsou vytvářeny na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.. Hlavním smyslem Sbírky fyzikálních pokusů je snaha podat pomocnou ruku současným i budoucím vyučujícím fyziky, a to především v experimentální části jejich práce Práce, výkon, účinnost. Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Fyzika pro 1. ročník středních škol - obor mechanik seřizovač a technik puškař je shrnout žákům prvních ročníků technických oborů základní poznatky z daných odvětví fyziky Fyzika. Datum. 14.10.2020. 9.A; 9.B; Obsah učiva, zadání úkolu. Dobrý den, pročtěte si přiložené soubory na Moodle Fyzika9 téma1 Elektrická práce, elektrický výkon, spotřeba elektrické energie. Soubory si prosím důkladně přečtěte, budeme s nimi další hodinu pracovat!!!!! Ve škole budeme vyplňovat tabulku, doma si ji. FYZIKA 8 - 19.3. - opakování - práce a výkon PRÁCE A VÝKON - Zopakujte si teorii a vzorečky kapitolky práce a výkon!!! -Níže uvedené příklady vypočítáte a výsledky mi pošlete na můj email do příštího týdne - do 26.3.2020 do 15:00, ing.monika.greplova@seznam.cz - Nebo pošlete vyfocený vypracovaný úkol, taktéž do emailu

 • Butterfly tt.
 • Německý boxer štěňata bez pp.
 • Hanson skupina.
 • Shay haley.
 • Zácpa domácí léčba.
 • Manželská postel 160x200 s matrací a roštem.
 • Mapa tater podrobna.
 • Manželská postel 160x200 s matrací a roštem.
 • Kempy s koupanim.
 • Kostel náměstí republiky brno.
 • Chemtrails strunecká.
 • Ctitel obrazů svatých.
 • Macbook pro 2015 15.
 • Málo červených krvinek u dětí.
 • Scénář jeníček a mařenka.
 • Justin bieber sorry official video.
 • Manatee.
 • Chronická lymfocytární leukémie prognoza.
 • Black mirror online season 3 cz.
 • Baterie cr 1820.
 • Upal bez teploty.
 • Výroba nočního vidění.
 • Fúze vyznam slova.
 • Matrix color sync spa.
 • Formace nhl.
 • Vietnamská kuchařka kamu.
 • Fyzika práce a výkon.
 • Emily deschanel deti.
 • Odpich vysoké pece.
 • Tallahassee florida.
 • Jak zamknout iphone bez tlacitka.
 • Gymnastické dresy ostrava.
 • Přehled minerálů prvky.
 • Lívance bez vajec.
 • Nastavení procesoru windows 10.
 • Buachaille etive mor.
 • Těsnící lišty do sprchového koutu.
 • Winona ryder star trek.
 • Typy visacích zámků.
 • Chroust zeleny.
 • Vw příslušenství ceník.