Home

Poznámka pod čarou stejné číslo

Vložení odkazu na poznámku pod čarou se používá jen v případě, když je již poznámka tohoto čísla vložena a je třeba stejné číslo poznámky vložit do textu ještě jednou (nebo i vícekrát), aniž by se znovu vkládal text poznámky uvedený pod čarou Poznámka: Pokud chcete převést poznámky pod čarou na vysvětlivky nebo jiným způsobem, použijte příkaz otevřít v aplikaci Word a převeďte je tam.Když uložíte dokument ve Wordu, uloží se tam, kde jste ho otevřeli v Word pro web Poznámka pod čarou ve Wordu. Textový nástroj Word má poměrně chytrou funkci, pomocí které poznámku pod čarou velmi snadno vytvoříme. Kurzorem najedeme na konec věty či textu, který chceme citovat. V záložce Reference pak vybereme tlačítko Vložit poznámku pod čarou Poznámka pod čarou se skládá ze dvou propojených částí: ze značky odkazu na poznámku, která je umístěna za příslušným slovem v textu, a z textu příslušné poznámky. 3 V části Umístění otevřeného okna vyberte v rozbalovací nabídce Poznámky pod čarou , zda se má poznámka zobrazovat na konci stránky nebo za textem

Poznámky pod čarou - senat

V takovém případě zmizí Poznámka pod čarou. Dalším způsobem, jak to udělat, je kliknout pravým tlačítkem myši na poznámku pod čarou v dolní části stránky, vybrat Přejít na poznámku pod čarou a potom číslo odstranit. Odebrání vysvětlivky. Odstranění vysvětlivky funguje stejně, jako když odebíráte poznámku. Určete číslo pro první poznámku pod čarou v článku. Každý článek v dokumentu začíná stejným číslem Začít na. Pokud máte více dokumentů v knize s navazujícím číslováním stránek, možná budete chtít pokračovat v číslování poznámek pod čarou v každé kapitole tam, kde v předcházející kapitole skončilo Pokud chcete poznámky pod čarou využít k citacím, poznámka musí obsahovat jméno autora, název (kurzívou), autora kompilace, překladatele nebo editora, vydání, název série (včetně čísla výtisku), místo vydání, vydavatele, datum vydání a číslo strany s citací Čísla poznámek pod čarou jsou ve výchozím nastavení zarovnány vlevo. Pro nastavení zarovnání vpravo nejprve upravte styl odstavce Poznámka pod čarou.Stisknutím F11 otevřete okno Styly a formátování a ze seznamu stylů odstavce vyberte Poznámka pod čarou.Pravým klepnutím otevřete místní nabídku a zvolte Upravit.Na záložce Odsazení a rozestupy nastavte odsazení na 0. Číslo musíme odlišit od vlastního textu buď použitím závorek (kulatých či hranatých) nebo horního indexu. V poznámkách pod čarou nebo na konci dokumentu, jsou odkazy v pořadí, v jakém je na ně odkazováno v textu. Jedna poznámka může obsahovat odkazy na více zdroj.

vložením poznámky pod čarou, vložením odkazu na poznámku pod čarou. Vložení odkazu na poznámku pod čarou se používá jen v případě, když je již poznámka tohoto čísla vložena a je třeba stejné číslo poznámky vložit do textu ještě jednou (nebo i vícekrát), aniž by se znovu vkládal text poznámky uvedený pod čarou Poznámku pod čarou vytvoříme podobně jako vysvětlivku. Opět v kartě Reference nalezneme pás pojmenovaný Poznámky pod čarou. Umístěte kurzor na místo, kam se má umístit odkaz na poznámku. Klikněte na ikonu Vložit pozn. pod čarou. Na stejné straně dokumentu, kde jste vytvořili poznámku, se objeví v dolní části. Dobrý den,při vložení poznámky pod čarou se mi číslo poznámky v zápatí zobrazuje jako běžné bísmo a ne jako horní index. Nenašel jsem v nastavení možnost, jak nastavit, aby se číslo poznámky pod čarou zobrazovalo jako horní index a samotný text poznámky pod čarou byl nastaven jako běžné písmo Je-li nutno do novelizovaného právního předpisu zapracovat novou poznámku pod čarou, označí se tato poznámka pod čarou, včetně odkazu na ni, číslem, které bezprostředně navazuje na číslo, které je u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší. Text za označením poznámky pod čarou začíná paragrafovou značkou nebo.

poznámky pod čarou V dokumentech, vytvořených ve Wordu 2007, přestalo fungovat zobrazování textu poznámky pod čarou při najetí kurzoru na číslo poznámky v textu dokumentu. Toto vlákno je uzamčené. Můžete si přečíst odpovědi nebo hlasovat pro jejich užitečnost, ale nemůžete přidat svou reakci. Poznámka pod čarou. Jedinečné parametry name resp. group nesmí obsahovat pouze číslo! Vždy musí obsahovat alespoň jedno písmeno. které jsou zařazených do stejné skupiny, pak lze zobrazovat odděleně, U této první věty je poznámka pod čarou s jedinečným identifikátorem name,. Průběžné poznámky: za citací nebo parafrází opět doplníte číslo v horním indexu nebo v závorkách, které se nyní vztahuje k číslu poznámky pod čarou (poznámky přitom mohou být umístěny na odpovídající stránce, na konci kapitoly nebo na konci celého textu). V poznámce pod čarou uvedete buď odkaz v podobě jména.

Poznámky pod čarou. Poznámka číslo 0: Proneseno bezprostředně po přijetí ceny Vize97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za rok 2001. Poznámka číslo 1: Autor osudového výroku myslím, tedy jsem příznačně přirovnal skutečné světlo ke slepecké holi; takto srovnané světlo se nešíří: pouze naráží na povrch věcí jako na mez, od které se odráží, či. Jména autorek v poznámkách pod čarou se nepřechylují, v souvislých textech příspěvků se naopak ženská jména - dle usnesení redakční rady Filosofického časopisu - přechylují a skloňují. Nepřekládají se ani nakladatelské údaje o vydání (1st edition, 2. Aufl. apod.) a názvy míst vydání (Paris, Berlin apod.) Vkládáte-li poznámku poprvé, je standardně nastavena jako poznámka pod čarou. Chcete-li namísto poznámek pod čarou použít vysvětlivky na konci dokumentu nebo oddílu, je nutné nejprve přidat poznámku pod čarou a poté ji převést na vysvětlivku. Klikněte do textu tam, kam chcete vložit symbol poznámky pod čarou nebo. Zobrazování většího množství poznámek pod čarou []. Generování poznámek do stránky zajišťuje tag <references />.Jednou z variant zobrazování většího množství poznámek pod čarou je u některých mutací MediaWiki šablona {{Reflists}}.Ta tento tag obsahuje a navíc přidává možnost parametrem nastavit do kolikati sloupců mají být zobrazené poznámky zalomeny

Video: Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivek - Wor

Jak správně psát poznámky pod čarou - StudentMa

citační normy ISO 690-2011 lze použít dva druhy citace - formou poznámky pod čarou nebo Harwardským systémem. Student si vybere jeden způsob, který používá v celé práci. 2.4.1 Poznámka pod čarou Příklad uvedení tohoto způsobu citace Poznámka pod čarou se zobrazí v dolní části stránky, kde je napsáno, zatímco a poznámka pod čarou je na konci těla. Poznámky pod čarou lze snadno najít a čtenáři je najdou přímo na konci stránky. Okamžitě vede čtenáře k citaci nebo myšlence související s konkrétní částí informací Pokud stejnou publikaci použijeme vícekrát, bude mít vždy stejné číslo. Např. (17) nebo [26, s. 87]. Bibliografické citace v seznamu použitých zdrojů řadíme podle pořadí použití zdrojů v práci (nikoli podle abecedního pořadí příjmení). Metoda průběžných poznámek pod čarou Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce Tečka a číselný odkaz na poznámku pod čarou Pořadí interpunkčního znaménka (nejen tečky) a značky poznámky pod čarou doporučujeme řešit podle toho, zda se poznámka pod čarou vztahuje pouze k jedinému slovu (pak se píše značka poznámky pod čarou hned za tímto slovem), nebo k celému větnému celku (pak se píše.

Jak na poznámky pod čarou - JNP

 1. Ať se snažím, jak se snažím, poznámka pod čarou s číslem 41 by správně měla mít číslo 40. Nejde mi toho docílit. Moc děkuji za pomoc! tmacoun. Odpovědět na otázku. Mohlo by vás také zajímat. Poznímka pod čarou - odsazená čára - nezobrazuje se rolovací nabídka (1
 2. Pokud se vytváří poznámka pod čarou automaticky, mnoho textových programů neumístí číslo poznámky do závorek. V dokončených dokumentech je nutné závorky dopsat (v dokumentech určených k publikaci toto automaticky provede tiskař)
 3. Dobrý den, mám problém s tím, že když chci použít více poznámek pod čarou na jedné straně, tak mi ta druhá poznámka přeskočí až na další stranu a vůbec nevím, co s tím. Poradí mi prosím někdo
 4. Poznámka pod čarou je také text, stejně jednoduchý jako zbytek obsahu dokumentu. Není divu, že první řešení, které vám napadne, je odstranit a stisknout tlačítko Odstranit . Tímto způsobem můžete pouze odstranit obsah poznámky pod čarou v aplikaci Word, ale ne samotnou
 5. Každá citace v textu i poznámka pod čarou obsahují stejné číslo [1]. Bibliografické citace ve formátu poznámky pod čarou, bychom měli uvádět v číselném pořadí. V situaci, kdy poznámka odkazuje na poznámku předchozí, měla by opakovat kompletní bibliografický odkaz, nebo mít uvedeno číslo dřívější poznámky.
 6. V jednom z předchozích příspěvků jsem použil funkci poznámek pod čarou. Vypadá to zhruba tak, že u konkrétního slova čtenář vidí symbol (písmeno, číslo), který signalizuje, že se na konci článku nachází nějaká poznámka, například vysvětlení nebo něco podobného, třebas doplňujícího
 7. Poznámka pod čarou. Píseň číslo 101 ve zpěvníku Jehovu zvelebující písně z roku 1928, který vydali svědkové Jehovovi. V současném zpěvníku má tato píseň číslo 56. Publikace v češtině (1970-2020) Odhlásit se

Odstranění poznámky pod čarou, vysvětlivky nebo oddělovače

Pokud na různých místech odkazujete na jeden zdroj, používáte stále stejné číslo jako v prvním odkazu. které se nyní vztahuje k číslu poznámky pod čarou (poznámky přitom mohou být umístěny na odpovídající stránce, na konci kapitoly nebo na konci celého textu). V poznámce pod čarou uvedete buď odkaz v podobě. Za druhé, prostor poznámek pod čarou bych nechal skutečným poznámkám pod čarou, tedy doplňujícím informacím, které není možné začlenit přímo do textu. Myslím, že tak je text přehlednější a čtenář si může sám zvolit, jestli poznámky bude či nebude číst (já osobně to skoro nikdy nedělám) z karty Reference → Vložit poznámku pod čarou resp. Vložit vysvětlivku. Rozdíl mezi poznámkou a vysvětlivkou je obecně ten, že seznam vysvětlivek se řadí na konec dokumentu, kdežto poznámky pod čarou jsou umístěny na konci stránky. Když text v dokumentu posuneme, posune se i poznámka pod čarou. V obo

Poznámky pod čarou - Adobe Inc

Jak psát poznámky pod čarou: 9 Kroků (s obrázky) - wikiHo

Poznámka pod čarou (2011) Přehrát onlin . Poznámka pod čarou/Vysvětlivk ; Cd key generator online. Pleny velikost 4. Bayonet nůž. Gjak isic. Psp 3000 bazar. Shamballa náramek. Jak dlouho mit zapnutou filtraci. Převrácení videa online. Bílek vajíčko. Jak zrušit konec oddílu. Turquoise background. Pejsci. Cup of style co si zabalit a/ poznámku pod čarou pod textem na stejné tiskové stran ě, jako je text sám; Poznámka pod čarou. Zvláštní formou odkazu m ůže být v od ůvodn ěných p řípadech také uvedení prostého záv ěre čné soupisu literatury za textem (tato obdoba je vyžadována nap ř. číslo svazku, specifikace stránek, event. ISSN. V. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Poznámky pod čarou - LibreOffice Hel

metody citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

Poznámka pod čarou. Přesné číslo nelze zjistit, počty jsou přibližné. Publikace v češtině (1970-2020) Odhlásit se. Přihlásit se. čeština; Sdílet poznámka pod čarou translation in Czech-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

Opakované citace díla se odkazují na stejné číslo. průběžné poznámky + poznámky pod čarou Soupis použité literatury je uspořádán podle čísel v závorce nebo v horním indexu. Každý odkaz má vlastní číslo, citace pod čarou se zkracují a kompletně se uvádí v bibliografickém soupise. jméno a datum (tzv Článek o Excelu se dočkal velmi pozitivní odezvy, proto jsem se rozhodl pro napsání podobného článku o Wordu. S Wordem jste se určitě už setkali a většinu funkcí už nejspíš znáte. I tak doufám, že si dokážete z tohoto článku něco odnést a zpříjemní vám to práci s tímto textovým programem číslo indikátoru (místo x xx xx vloženo 5 21 07). Dopsáno číslo indikátoru. 5.2.4.3 Doplněny konzervato Vložena poznámka pod čarou č. 16 Včetně konzervatoří. ře. 5.2.5 V části popisující náklady 2. kategorie - Jednotkové náklady, se odstraňuje 2 odstavec ve znění: Položka rozpočtu projektu Jednotkov (4) Judikatura českých soudů - průběžná poznámka pod čarou. Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí, spisová značka či číslo jednací, citovaný bod/odstavec rozhodnutí (pokud možno). Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04. (4) Judikatura českých soudů - poznámka v seznamu zdroj poznámka pod čarou upřesňující, že pro projekty podpořené ve výzvách vyhlášených nejpozději 31. 12. 2018 platilo, že projekty zahrnovaly 4 fáze provozu. Vložena tabulka č. 13 obsahující kalkulaci ostatních zálohových plateb pro projekty podpořené ve výzvách vyhlášených 1. 1. 2019 a později (včetně poznámek pod.

Původní číslo KB: 125056 Souhrn. Existuje mnoho situací, ve kterých přesnost, zaokrouhlení a přesnost ve výpočtech s plovoucí desetinnou čárkou může pracovat na generování výsledků, které jsou překvapivé pro programátora Politické signály by neměly být vysílány jen jako poznámka pod čarou nebo v příloze k evroým směrnicím nebo nařízením - musí být formulovány odpovídajícím způsobem. Political signals should not be placed in a footnote or in an annex to a European directive or regulation; they need to be formulated properly se na konec věty doplňuje poznámka pod čarou: Osoba vybraná pro účast na mobilitě Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR musí splňovat, k datu zahájení mobility, současně tyto podmínky 3: Dále se znění kapitoly 5.2.4. Oprávněnost aktivit projektu doplňuje následujícím textem Proto je s podivem, že v učebnicích dějepisu je jen zmínka o ní, jen pouhá poznámka pod čarou v kapitole o první světové válce. Laura Spinney vypráví příběh opomíjené pandemie, která postupovala z Aljašky do Brazílie, z Persie do Španělska či z Jižní Afriky do Oděsy

Poznámky pod čarou

→ každá citace má své číslo (horní index) → citaci pod čarou lze uvádět ve zkrácenépodobě. Struktura zkrácené podoby: 23 PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název, strana. (případně další údaje nutné k dohledání v seznamu použité literatury, u el. zdrojů i internetový odkaz) Průběžné poznámky pod čarou 1 Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 3. § 1b včetně nadpisu zní: § 1b Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 5 zákona (K § 3a odst. 8 zákona Nejdříve se musíte rozhodnout pro oblast textu, ke kterému chcete provést vysvětlení. Dále přejděte na kartu pásu karet Microsoft Word Odkazy a v ní vyberte Vložit poznámku pod čarou. Zbývá pouze napsat své vysvětlení do příslušného pole. Každý odkaz, který přidáte, bude mít číslo odpovídající jeho.

Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou Michal

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje, a to včetněod-kazůna poznámku pod čarou. 9. V § 2 odst. 3 písm. b) se slovo ustanovení zrušuje, za číslo 36,se vkládá slovo 36a za čís-lo 41 se vkládají slova a 42 a slova , 42 a 43 zákonase zrušují 7. Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 8. V § 14 odst. 1 se za slovo vyžádat vkládají slova rozhodnutí nebo a za slovo památku, se vkládají slova rozhodnutí nebo. 9. V § 14 odstavec 2 zní 5. Poznámka pod čarou č. 5 zní: 5) Čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.. 6. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje včetněod-kazůna tuto poznámku pod čarou. 7. V § 7 odst. 1 se za slova chová ovce vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 9. 8. Poznámka pod čarou č. 9 zní

Poznámka pod čarou - horní index (Stránka 1) / Writer

Poznámka pod čarou 21d) Zákon číslo 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, § 3, písm. a), b), e), f) a g). Následující odstavce § 179 se přečíslovávají. Následující body Sněmovního tisku 61 se přečíslovávají. Odůvodnění pozměňovacího návrh Poznámka pod čarou č. 37 zní: § 18 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů. Poznámka pod čarou č. 38 zní: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruk Pedagogická poznámka: V hodin ě je t řeba postupovat tak, aby se ješt ě p řed jejím koncem (číslo t ři nad zlomkovou čarou ozna čujeme jako čitatel, číslo čty ři pod zlomkovou čarou ozna čujeme jako jmenovatel), celý zápis pak jako zlomek. 3 4 čitatel jmenovate

Poznámka pod čarou - Výkladový slovník - Portál ODO

6. V § 8 odst. 2 poznámka pod čarou č. 24 zní: 24) § 5 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. . 7. V § 8 odst. 3 se slova ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nahrazují slovy na internetových stránkách Úřadu . 8. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova , je-li příslu né státní mapové díl Poznámka pod čarou č. 10 zní: 10) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod-mínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších před-pisů.. 4. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova zvláštními práv-ními předpisy2) nahrazují slovy jinými právními předpisy2). Poznámka pod čarou č. 2 zní Ve zlomcích se bude neustále setkávat s dvěma pojmy: jmenovatel a čitatel. Číslo které je nad zlomkovou čárou nazýváme čitatel. Pod zlomkovou čárou se nachází jmenovatel. To znamená, že ve zlomku \dfrac{3}{4} je číslo 3 čitatel a číslo 4 jmenovatel. Zlomky v kruhu. Vezmeme si příklad s naší pizzou

poznámky pod čarou - Microsoft Communit

Poznámka pod čarou č. 11d zní: 11d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.. Dosavadní poznámky pod čarou č. 11d až 11i se označují jako poznámky pod čarou č. 11e až 11j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 5. V § 14a se odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 11f zrušuje Pokud není horní číslo menší než spodní číslo, zapíšeme pod čáru rozdíl horní číslo − spodní číslo. (Nebo opačně - pokud je dolní číslo menší nebo je stejné, pak můžeme bez obav odečítat.) Na místě jednotek není horní číslo menší, takže napíšeme rozdíl 8 − 5 = 3 Metoda: poznámka pod čarou V textu je za citátem nebo parafrází číslo citace (každé číslo je unikátní) v poznámce pod čarou jméno, název knihy a číslo/rozsah stran NOVÁK, Jan. Cestování časem. Praha: Karolinum, 2015. ISB Poznámka pod čarou. Tyto stránky nejsou technická podpora, proto se omlouvám, že neodpovídám na všechny dotazy. Produkty si můžete zdarma vyzkoušet firma Microsoft nabízí ke stažení zkušební verze. Doporučuji používat jen legální software. Doporuète, sdĂ­lejt

V prvním odstavci kapitoly 1.1 Jak si zpříjemnit komunikaci umístěte kurzor za text Jak získávat přátele a působit na lidi a vložte zde odkaz na poznámku pod čarou, která bude umístěna na konci stránky.Text poznámky pod čarou bude CARNEGIE, D. Jak získávat přátele a působit na lidi. Praha: Beta, 2004. ISBN 80-7306-138-4.. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 1) Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o mi-nimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samo-statná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/ /EHS).. 2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuj h) číslo elektronického identifikátoru, je-li jím ovce nebo koza označena.. 72. V § 36 odst. 2 se v úvodní větě za slova uvedených v § 12 vkládají slova odst. 1. 73. V § 37 odst. 1 písm. c) se slovo státní nahrazuje slovem ústřední. 74. Poznámka pod čarou č. 16 zní:, Průběžné poznámky pod čarou. Při využití průběžných poznámek pod čarou je velmi přehledné, s jakými zdroji a jak často autor pracuje, protože jsou na první pohled zřejmé a není je nutné hledat v textu. Podobně jako u číselných odkazů jsou postupně uváděna v textu čísla, v případě poznámek pod čarou většinou ve formátu horního indexu - informace o.

Nápověda:Poznámky pod čarou - Wikiknih

Metoda průběžných poznámek pod čarou. Číslované odkazy na citace, které jsou uvedeny pod čarou přímo na té samé stránce. Když budete ve své práci odkazovat na některý dokument vícekrát, tak pokaždé dostane nové pořadové číslo. Používá se hlavně ve společenských vědách. Seznam použité literatur Vytvoření poznámek pod čarou v bakalářské nebo diplomové práci je triviální záležitostí. Existuje však značné množství lidí, kteří se snaží poznámky vytvořit manuálně. Správně vytvořená poznámka pod čarou za nás automaticky pracuje v následujících věcech 13. Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetněodkazu na poznámku pod čarou. 14. § 4 zní: § 4 Zákazníkem je osoba, která uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejížpro-spěch byla tato smlouva uzavřena.. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje. 15. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který. V případě, že pisatel v textu cituje z použitých zdrojů (literatury, článků v odborných a jiných periodikách, primárních pramenů apod.) je povinen pomocí funkce poznámka pod čarou, nebo vysvětlivka uvést plnou citaci zdroje včetně strany, odkud je citováno

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

Změněno číslo verze ve formuláři About (vyvolatelné přes položky menu Nápověda, O šabloně), Upravena hodnota proměnné VerzeSablony v modulu Při_spuštění (AutoNew) a číslo v textu komentáře (vniřní úprava), Doplněna procerura AktualizaceStylu (v LN_Zákon, v ostatních jiný kód procedury) (vnitřní úprava) Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. 2. V § 5 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: (4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejmén stejné nápojese nahrazují slovy nápoje náležející do uvedených skupin. Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje. 6. V § 23 odst. 1 písm. b) se slova v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonuzrušují. Sbírka zákonůč. 149 Strana 1430 / 2017 Částka 5

Čl. 1 odstavec 3 písmeno c) zní: c) identifikační číslo psa 3), které doloží dokladem o očkování psa. V Čl. 2 se zrušuje text nebo jako správní delikt 5) . Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje. V Čl. 3 se zrušují odstavce 1 a 2 a číslování odstavce 3 se zrušuje. Poznámka pod čarou č Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'poznámka pod čarou' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für poznámka pod čarou-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik Poznámka: Text byl upraven na straně č. 7 v poznámce pod čarou číslo 3 z tohoto původního znění: Za sportovce s aktivní účastí v soutěžích se pro tyto účely považuje sportovec, který je členem daného spolku a zúčastnil se minimálně jedné (1) soutěže organizované žadatelem za rok 2017. Na nové znění: Za sportovce s aktivní účastí v soutěžích. Poznámka pod čarou. Lewis Hamilton jako mistr si mohl zvolit číslo 1 nebo 44 ale svoje původní číslo si ponechal. Týmové změny Jezdecké změny. Přestupy jezdců. 15 Přidána poznámka pod čarou č. 15 Realizováno od 1. 3. 2018 projektem Poradenské činnosti KOTEC Sokolov. 21. 5. 2018 15 Přidána poznámka pod čarou č. 16 Realizováno od 1. 4. 2018 projektem Učíme se být spolu, bez dluhů a násilí. 21. 5. 2018 15 Přidána poznámka pod čarou č. 17 Provozováno od r Poznámka pod čarou č. 12 zní: 12) § 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 10. V § 6 se odstavec 3 zrušuje. 11. V § 7 se v nadpise slova Řízení o poplatku nahrazují slovy Správa poplatku

 • Studebaker prodej.
 • Maybe next time dota.
 • Masonafarme.
 • Ac24 hoax.
 • Každodenní ranní cvičení.
 • Jak poznám pupeční kýlu.
 • Vznik vesmíru a sluneční soustavy.
 • Vývoj průduchů.
 • Djemaa el fna tripadvisor.
 • Výroba fotopozadí.
 • Vepřová plec s rýží.
 • Dětské křeslo ikea bazar.
 • Skyrim locations.
 • Khal drogo death.
 • Shay haley.
 • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická plzeň.
 • Kovani na pridavny zamek.
 • Sestava chelsea 2018/19.
 • Kureci kung pao zdenek pohlreich.
 • Optické klamy tanečnice.
 • Vivaldi spring.
 • Ošetřovatelská dokumentace v domácí péči.
 • První chodská kariera.
 • Rezervační systém pro fitness.
 • Obrazovka z mobilu na pc.
 • Massachusetts trest smrti.
 • Projektování v mš.
 • Úvěr na revitalizaci bytového domu.
 • Kočárky v&v zlín zlín.
 • Výměna aortální chlopně.
 • Upíři ve skutečném světě.
 • Pedagogické lyceum přijímací zkoušky.
 • Paprika roční.
 • Nepromokavé kalhoty trek.
 • Macbook air uk.
 • Zrušení letního času 2018.
 • Jak si dát stíny.
 • Jak malovat na hlinku.
 • Drobenkovy koláč.
 • Vinárny mikulov.
 • Adam koller instagram.