Home

Chko český kras referát

Chráněná krajinná oblast Český kras

Český kras. CHKO Český kras byla vyhlášena 12.4.1972. Rozkládá se na 128km2 (12838ha) v okresech Praha, Praha-západ, Beroun. Na jejím území se nachází 18 malých chráněných území o celkové rozloze 2842ha Správa CHKO Český kras - souhrnné informace o CHKO, kalendář akcí, aktuality: Zelené stránky Českého krasu [PDF] - základní přehled přírodních, historických a kulturních hodnot i zajímavostí Českého krasu určený pro návštěvníky i místní obyvatele, praktické rady pro turisty, adresář důležitých regionálních organizací a instituc Správa CHKO Český kras >> Charakteristika oblasti Stručné shrnutí Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka

Český kras CHKO Český kras byla vyhlášena 12.4.1972. Rozkládá se na 128km2 (12838ha) v okresech Praha, Praha-západ, Beroun. Na jejím území se nachází 18 malých chráněných území o celkové rozloze 2842ha Český kras jako paleontologicky významné území proslavil již v 19. století Joachim Barrande, který zde popisuje mnoho lokalit s bohatými nálezy fosílií. Mnoho druhů zkamenělin - trilobitů, tentakulitů, graptolitů, ostnokožců, ramenonožců a dalších bylo poprvé popsáno právě podle nálezů z Českého krasu CHKO Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Moravský kras nebo CHKO Český kras. Cedule používaná pro označení CHKO (zde pro Moravský kras ) V roce 1960 byly v českých krajích Československa 2 CHKO, o 10 let později jich bylo v České socialistické republice 7, v roce 1991 jich bylo v České republice evidováno 24

Nejcennější přírodní oblast kraje představuje CHKO Křivoklátsko, která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník Úvod » Referát- Středočeský biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko nebo geologicky zajímavý Český kras se známými Koněpruskými jeskyněmi. která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník. Další přírodně.

V září 1993 nastoupila na referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti. V letech 2005 až 2011 vedl Správu CHKO Český les. Od roku 2011 vede regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. nejprve na pozici vedoucí Správy CHKO Český kras, později vedoucí Správy CHKO České středohoří. Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v Česku.Vyhlášena byla roku 1955 a v roce 2002 došlo vládním nařízením k jejímu rozšíření o oblast Maloskalska a Prachovských skal. Zaujímá území o rozloze cca 181,5 km². Při 50. výročí byl Českému ráji přidělen status Globální geopark UNESCO Vyhlášena byla 4. 7. 1956. Jde o plošně největší a nejlépe vyvinuté krasové území České republiky s (CHKO Moravský kras, Zeměpis referát Český kras. Český les. Český ráj. Jeseníky. Jizerské hory. Kokořínsko. Křivoklátsko. CHKO Šumava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR 27. 12. 1963. V době svého vzniku byla se svými 168 654 ha největším chráněným územím tehdejšího Československa. V roce 1990 byla zapsána do seznamu UNESCO v.

Berouna v CHKO Český kras se nachází jedna z nejnavštěvovanějších přírodních zajímavostí v blízkém okolí Prahy. Nad obcí na vrchu Zlatý kůň (476 m) se tak rozkládá největší český jeskynní systém. Soustava krápníkových jeskyň s fosiliemi a zbytkem penězokazecké dílny byla objevena roku 1950 při odstřelu kamene nejhlubší česká jeskyně - Býčí skála - Rudické propadání (CHKO Moravský kras, hloubka - okolo 200 m největší český podzemní döm - Obří dóm (Rudolické propadání, délka - 70 m, šířka - 30 m, výška - 60

Správa CHKO Český kras

Koněpruské jeskyně se nacházejí v CHKO Český kras uvnitř návrší zvaného Zlatý kůň u obce Koněprusy nedaleko Berouna. Objeveny byly v roce 1950 při těžbě vápence v Houbově lomu na jižním svahu Zlatého koně. Záhy začaly průzkumné práce, které ukázaly na nebývalý rozsah nově nalezených podzemních prostor Moravský kras severně od Brna patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž pět je přístupných veřejnosti. Dominantou střední části Moravského krasu je Rudické propadání, kde pod zem mizí vody Jedovnického potoka Turistické informace o CHKO Moravský kras. Propast Macocha, Punkevní jeskyně a ostatní cíle v Moravském krasu. Turistický průvodce CHKO Moravský kras - provozní doba, doprava, ubytování.

CHKO - referaty-seminarky

 1. Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR pod č.j. 4.947/72-II/2 ze dne 12. dubna 1972. Celková rozloha CHKO činí 13 200 ha a v současnosti zaujímá část území dvou okresů (Beroun, Praha-západ) a část území obvodu Praha 5
 2. Na území CHKO Český les se nachází také sedm evroy významných lokalit: Na požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a Nivní potok, Radbuza - Nový Dvůr - Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les. Na území CHKO Český les se dále nachází 10 exemplářů a 12 skupin památných stromů
 3. Referát - Středočeský kraj. 9. biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko nebo geologicky zajímavý Český kras se známými Koněpruskými jeskyněmi. která figuruje na seznamu biosférických rezervací, mezi další významné oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj a Blaník. Další přírodně.
 4. ární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy
 5. Český kras leží na rozhraní mírněteplé (západní část CHKO) a teplé klimatické oblasti. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 8-9°C, průměrný roční úhrn srážek kolem 530 mm. V důsledku členitosti terénu se výrazněprojevuje místní klima, zejména teplotní inverze v údolích. CHKO Český kras

Středočeský kraj - Zeměpis - Referáty Odmaturu

a Moravský kras a návrhy plánů péče pro CHKO Třeboňsko a CHKO Český les. Dále byly schváleny či rozpracovány plány péče pro 181 maloplošných zvláště chráněných území. (Uloženo na Správě CHKO Moravský kras), 2006, 54 str CHKO Moravský kras je druhým nejstarším velkoplošným chráněným územím České republice, neboť byla zřízena 4. července 1956, tedy hned po CHKO Český ráj. Moravský kras je největší a nejlépe vyvinuté krasové území v Českém masívu Obnova mokřadů v CHKO Český kras. Na podzim roku 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem Obnova mokřadů v CHKO Český kras, na kterou byly získány finanční prostředky z programu Podpora obnovy přirozených fukcí kajiny . Práce byly dokončeny v zimě téhož roku Svitavská 29, 678 01 Blansko . tel.: +420 516 428 880 fax: +420 516 410 525. morkras@nature.c Mezi CHKO patří například Český kras, Pálava, Bílé Karpaty, Blanský les a další. Jsou vyhlašována nařízením vlády. Do dalších kategorií patří menší území s vysokou přírodovědeckou nebo kulturní hodnotou. Jedná se o Národní přírodní rezervaci a přírodní rezervaci. Nejmenší stále chráněná území.

Český kras

CHKO v severních Čechách (dobře zpracované na 10 stranách - stáhněte si verzi i s obrázky a mapkami) 19.12.2000 Chráněné krajinné oblast Beroun, v CHKO Český Kras. Byl založen roku 1348 jako sídlo Karla IV. a po roce 1355 (korunovaci Karla IV. na císa ře) se z něj stala úschovna říšských korunova čních klenot ů. V sou časnosti se zde nacházejí české korunova ční klenoty a je významnou národní kulturní památkou

Charakteristika oblasti - Správa CHKO Český kras

 1. členit ější. Na jihozápad ě m ůžeme nalézt CHKO Český kras. 5. Vodstvo Hlavním vodním tokem Prahy je Vltava, nejdelší česká řeka. Vltava pramení na Šumav ě a u Mělníku se vlévá do Labe. Její celková délka je 430 km, ale Prahou protéká jen 31 km
 2. EMV_CHKO Český kras: stáhnout: EMV_Chráněná krajinná oblast Kokořínsko: stáhnout: EMV_Jaderna_energetika: stáhnout: EMV_Neobnovitelné_zdroje_energie
 3. CHKO Moravský kras. Charakteristika Moravského krasu, jeskyně,krápníky. 25.1.2003 historie,prohlídka zámku Český Krumlov. 14.1.2003 Slubžby obyvatelstva . služby u nas i ve světě PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT. Přehled všech referátů.
 4. Na uvedeném záchranném programu se účastní největším podílem členové MS Liteň, dále i Okresní úřad v Berouně-referát životního prostředí, CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko a řada myslivců ve sdruženích, kde se koroptve vypouštějí a je o ně dále myslivecky pečováno

a) ve světě Světové instituce zabývající se ochranou přírody CSD - Komise OSN pro udržitelný rozvoj EHK - Evroá hospodářská komise FAO - Organice spojených národů pro zemědělství GEF - Globální fond životního prostředí IAEA - Mezinárodní agentura pro atomovou energii IUCN - Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. Břehové porosty. Dílčí pohledy na obsáhlou problematiku břehových porostů nabízí příspěvek, přednesený na semináři v Průhonicích, 19.11.2013 Český les oblast Lipno. Jeseníky Rychlebské hory Kralický Sněžník. Beskydy Javorníky Bílé Karpaty. Krušné hory. Orlické hory Broumovsko. Lužické hory České Švýcarsko. Českomoravská vrchovina Žďárské vrchy Železné hory. Český ráj. Slavkovský les. Moravský kras Český Krumlov: komplexní charakteristika oblasti. Referát pojednávající o tomto skvostu kubistické architektury v Praze, projektovaném známým architektem Josefem Gočárem, hovoří také o galerii kubismu, která se v prostorách domu nachází. CHKO Bílé Karpaty a Blaník - prezentace S připomínkami uvedenými Správou CHKO Český kras plně souhlasíme. Doporučujeme je však projednat a závazně schválit v rámci konkrétních řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Příslušným kompetentním orgánem bude v převážné části případů Správa CHKO Český kras

Středočeský kraj Referát » Splhej

 1. ář s názvem Povodně a ochrana přírody řeky Berounky v Českém krasu. Se
 2. bydliště. Referát může být v jakékoliv formě (text s obrázky, prezentace,...). Důležité je, aby byl vždy jako příloha ke zprávě a aby nebyl psán ručně. Bude hodnocena kvalita, vložená práce, zajímavost, originalita a zaslání v uvedeném termínu. Jeho hodnocení bude významnou a poslední známkou pro celkov
 3. Česká republika ochrana přírody. Příroda na území ČR je velmi poznamenaná dlouhodobou lidskou činností. Někdy pozitivně, ale většinou negativně (povrchová těžba surovin, kácení lesů pro zemědělskou či průmyslovou činnost, výstavba komunikací, atd.)
 4. Správa CHKO Český kras Pavel Šamonil Karlštejn 85 267 18 Karlštejn  Správa CHKO Český kras Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc. Karlštejn 85 267 18 Karlštejn  Správa CHKO Český kras Ing. Vojen Ložek Karlštejn 85 267 18 Karlštejn  Správa CHKO Český kras Vladimír Dolejš Karlštejn 85 267 18 Karlštejn 
 5. Podskalí, Trhovky,) Je zde i CHKO Brdy, Český kras, K řivoklátsko. Ti, co odpov ěděli správn ě a dostate čně, tak už mají jedni čku za vypracování úkolu. Ostatní, kte ří se zapojili, a odpov ědi nebyly úpln ě správné, mají u m ě v poznámce alespo ň snahu. Tak se snažte, a ť pochytáte co nejvíc jedni ček

CHKO: Křivoklátsko, Kokořínsko, Český kras, Blaník, Český ráj (jen kousek) Zajímavosti: Poděbrady - lázně, nemoci srdce, Kutná Hora - Chrám sv. Barbory + kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (UNESCO) Koněpruské jeskyně, Lidice. Hospodářství: Polabská nížina - zemědělství, Těžba - vápenec (v Českém krasu) CHKO (chráněné krajinné oblasti): CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Blaník, CHKO Blanský les, CHKO Brdy, CHKO Broumovsko, CHKO České středohoří, CHKO Český kras, CHKO Český les, CHKO Český kras, CHKO Jeseníky, CHKO Jizerské hory, CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, CHKO Křivoklátsko, CHKO Labské pískovce, CHKO.

Tisková zpráva Správy CHKO Český kras č. 1/2004, tel. Správa CHKO Český kras 311 681 713 Mallorn, o.s. / Chelčického 12 / 130 00 Praha 3 Správa CHKO Český kras / Karlštejn 85 / 267 18 Karlštejn V Srbsku u Berouna dne 31. 3. 2004 Seminář napomohl při sbližování názorů na těžbu v řekách po povodníc There are many mineral springs throughout the country, around many of which saps have developed (Karlovy Vary, Třeboň, Mariánské Lázně). Expect mountains upper of this page the Czech Republic has a lot of Protected Landscape Areas as: Český ráj, Český kras, Broumovsko, Kokořínsko, Bílé Karpaty and more and more CHKO Kokorínsko CHKO Kokorínsko byla vyhlášena v r. 1976. Má rozlohu 265 km. Nejznámejší cást je státní prírodní rezervace Kokorínský dul. Ten vyniká vyššími, casto rozhledovými vrchy. Zde najdete také kanonovitá údolí, vroubená pískovcovými skalisky. Romantiku zde umocnuje silueta hradu Kokorína

Středočeský kraj čR STřEDOčESKÝ KRAJ Rozloha - 11 016 km² (zabírá téměř 14 % území česka) Počet obyvatel - 1 138 571 Počet obcí/měst - 1 146 Hustota zalidnění - 102 obyv./km² Nejvyšší nadm. výška: Tok v Brdské pahorkatině ( 846 m. n. m.) Nejníže položený bod: Labe v Dolních Beřkovicích (153 m. n. m.) Sousední kraje: Kraj zcela obklopuje hlavní město. V dnešním pokračování seriálu o Chráněných krajinných oblastech České republiky zamíříme do jižních Čech, severně od památek a nádhernými vltavskými meadry proslaveného Českého Krumlova, do oblasti nazývané Blanský les. CHKO Blanský les se rozkládá v šumavském podhůří v přírodně velmi zachovalém území na rozloze 212,35 km2 a byla vyhlášena v roce. Správa CHKO Český kras, Karlštejn 1992 - 1994 2 roky. Karlštejn Výkon státní správy v rámci působnosti Správy chráněné krajinné oblasti Český kras včetně řešení přestupkové agendy. Okresní úřad Tábor, referát životního prostředí 1991 - 1992 1 rok. Okres Tábor, Česká republika Výkon státní správy. Nedej se plus Odpady Skládka v CHKO Český kras. Na ranči pana Šebely, u řeky Berounky, jako by se zastavil čas. Už čtvrt století usiluje o nápravu škody a likvidaci odpadů, které mu v 90. letech na jeho pozemky navozilo město Beroun

Český kras - Chráněné krajinné oblasti - Zvláště chráněná

CHKO (= chráněná krajinná oblast) je označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany. Na území České republiky je vyhlášeno 26 CHKO. Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější patří CHKO Šumava, Český ráj, Moravský kras a Český kras. PŘÍKLADY CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ. Beskyd Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem Škola na míru našim dětem a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210 VY_32_INOVACE_04.20 3.2.04.20 7/8 Geologické.

Chráněné krajinné oblasti v Česku - Wikipedi

Tipy na výlet, kam na víkend, turistika a cykloturistika České republiky Žádáme návštěvníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, aby dodržovali aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a v prostorách úřadu používali ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava a Český les Plzeňsko Západočeské lázně Krušné hory Středohoří a Máchův kraj Děčínsko a Lužické hory Frýdlantsko Jizerské hory Český ráj Krkonoše Východní Čechy Adršpašsko a Broumovsko Orlické hory Vysočina Moravský kras a Brněnsko Lednicko-Valticko a Podyjí.

**Vítej** - Referát- Středočeský kra

 1. ochrana přírody: CHKO Bíle Karpaty, Moravský Kras, Pálava a NP Podyjí. Obyvatelstvo . Počet obyvatel ovlivnila především migrace. V roce 2004 činil celkový přírůstek 631 osob a ke konci roku žilo v 647 obcích celkem 1 123 201 obyvatel
 2. CHKO Podyjí, později i Správy NP Podyjí. Koncem 80. let působil jako vedoucí odborný pracovník ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Specializuje se na obor územní ochrany přírody. Je jedním z iniciátorů bilaterálního národního parku Podyjí - Thayatal. V první polovině r. 201
 3. CHKO Český kras 2050 70 443 459 Chýnovská j. K123 57 10 J00001 Dolní Hořice Tábor Jihočeský NPP Chýnovská jeskyně (1949) 0,09 ha 1400 74 547/ 539 543 Punkevní j. K230 12 10 J03240 Suchdol v Mor. krasu Blansko Jihomor. NPR Vývěry Punkvy (1933) 556,46 ha CHKO Moravský kras 4750 (systém Punk.+Macocha 3550, Sklen. dómy 500, Malý.
 4. 75 - CHKO ČESKÝ KRAS. PŘÍLOHA Č. 4. k vyhlášce č. 1/96 o závazných částech územního plánu. sídelního útvaru DOBŘICHOVICE. VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL MÍSTNÍ KOMUNIKACE. Viz výkres. Stanoví se šířkou mezi uličními čarami 11,0 m. Profil je dán šířkou chodníků nebo travnatých pásů a šířkou vozovky
 5. Napsat příspěvek Kosoř je obec na jihozápadním okraji Prahy, ležící v CHKO Český kras. Tato poloha umožňuje mít ustájeného koně v dosahu MHD Praha a zároveň si užívat dlouhých vyjížděk do krásné přírod
 6. Referát plánu a rozpočtu vedoucí Ing. Jana Mazalová CHKO Český kras 2050 70 443 459 Chýnovská j. K123 57 10 J00001 Dolní Hořice Tábor Jihočeský NPP Chýnovská jeskyně (1949
 7. Nepatří mezi alé lyžařské velmoci, přesto má lyžování v České republice silnou tradici.V příhraničních horských oblastech se nachází množství menších zimních středisek, vhodných pro rodinné rekreační lyžování v České republice, které stejně jako u Slováků patří k nejoblíbenějším a nejvyhledávanějším zimním rekreačním aktivitám

Ochrana netopýrů kniha džunglí kniha. Netopýři, monitoring a ochrana netopýrů. Česká společnost ornitologická a ČESON zvou všechny zájemce na podzimní semináře Ochrana synatropních ptáků a netopýrů nejen při stavebních úpravách budov Referát k památce tohoto kraje si napište do sešitu. Vybrat si můžete cokoli znáte a chcete nás o tom informovat, nebo co Vás zaujalo ve videích, nebo kde popřípadě co máte rádi atd. Moc se těším až si to spolu všichni přečteme 2011 - Správa CHKO Moravský kras. download Stížnost . Komentáře . Transkript . 2011 - Správa CHKO Moravský kras. - v devonu se nacházel Český masiv v blízkosti rovníku a v mo ři se da řilo korál ům - korálové útesy - z nich se pak vyvinuly krasové jevy ( Český kras) Barrandien - oblast mezi Prahou, Plzní, Klatovy - byla dvakrát zaplavena mo řem (mladší starohory, starší prvohory

Ředitelé regionálních pracoviš

Chránená krajinná oblasť Lužické hory (čes. Chráněná krajinná oblast Lužické hory) bola vyhlásená v roku 1976.Na rozlohe 267 km² chráni rozmanité krajiny pieskovcových skalných miest a znelcových, trachytových a čadičových kužeľov. Tieto význačné geomorfologické útvary sú sprevádzané zvyškami prirodzených lesných porastov vo vrcholových partiách (buk. Liberecký kraj leží na samém severu Čech.Je tvořen třemi okresy ve východní části Severočeského kraje a okresem Semily, který tvoří západní část Východočeského kraje.Po Praze je druhým územně nejmenším krajem Česka, jeho rozloha zabírá cca 4 % území České republiky.Žije zde přibližně 444 tisíc obyvatel. . Liberecký kraj jako vyšší územní. Povrch tvoří - LUŽICKÉ HORY, JIZERSKÉ HORY(CHKO) a KRKONOŠE (Národní park)-hornatý, značně zalesněný kraj -hora JEŠTĚD 1012 m n. m.-hora SMRK 1124 m n. m.-CHKO ČESKÝ RÁJ. Vodstvo - největší řeka LABE-v Jizerských horách pramení řeka JIZERA a NISA-rybník MÁCHOVO JEZERO - hlavně rekreace - vodní sport CHKO Český kras,o.Beroun,mezi obcemi Liteň a Korno v zastíněném porostu Robinia paeudacacia,Acer campe3tre a Ulmu3 carpinifolia. Keřové patro tvořily Sambucus nigra,Cornua mas a Crataegus sp

S výletem do přírodní rezervace Klokočské skály se podíváme do méně známé a méně navštěvované V části CHKO Český ráj. Túru zahájíme u penzionu Na Špici v obci Podloktuší ležící pod Kozákovem na křižovatce silnic č. 282 a 283 vedoucích z Turnova do Železného Brodu a do Semil Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové T: +420 495 817 111 posta@kr-kralovehradecky.c

Správa CHKO Český kras však biocentrum Kotýz - Zlatý kůň - Kobyla ponechala jako regionální biocentrum a jeho plochu ve svém vymezení naopak rozšířila. Zachované RBC však leží v trase nově definovaného RBK 1190 Koukolova hora - Koda-Karlštejn Správa CHKO Český ráj Dvořákova 294 511 01 Turnov tel.: 0436/22292 Ing. Zuzana Toniková - ENVI-TON Nám. Interbrigády 3 160 00 Praha 6 tel./fax: 02/3120475 Regionální centrum EIA, s.r.o. Chelčického 4 701 00 Ostrava 1 tel./fax: 069/6114440 VÚ vodohospodářský TGM Praha Varenská 51 700 64 Ostrava 1 tel.: 069/26212 Vyrovnání platby za zájmové kroužky - 2. pololetí, školní rok 2019/202 1. Jeskyně Punkevní jeskyně, Moravský kras a veřejnosti přístupné jeskyně: 2. České hrady Karlštejn, jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých hradů: 3. Tipy na výlet Dlouhé stráně, přečerpávací vodní elektrárna v CHKO Jeseníky: 4. Naše vrcholy Říp, hora s nejasnou minulostí: 5

Český jazyk nejen ovce, kozy a králíky, ale hlavně jihoamerické lamy, které tady na okraji CHKO Moravský kras ekologicky spásají trávu. Vyzkoušeli jsme si, že srst těchto zvířat je velmi jemná, takže vlna alpaka, která se z ní vyrábí, opravdu nekouše. V přírodovědě jsme začali kapitolu o zvířatech a každý. Abertamy 29 Bolehoř 3 Bořislav 1 Boží Dar 33 Bublava 25 Červený Hrádek 1 České Hamry 44 Český Jiřetín 5 Chomutov 1 Cínovec - Vitiška 1 Cínovec 3 Děpoltovice 1 Dlouhá Louka 1 Dolní Halže 1 Dubí u Teplic 1 Františkovy Lázně 6 Háj u Jindřichovic 2 Háj u Loučné 14 Horní Blatná 18 Horní Krupka 2 Hřebečná 4. Zadání: Českomoravská vrchovina, Jihomoravský kraj, Moravskoslezské Beskydy, Lužické hory, Český kras, Broumovsko, Polabí, Ašský výběžek Strana 9 2/ Hledejte na internetu - Na internetu vyhledejte instituce, které se zabývají ochranou přírody a odstraňováním ekologických havárií

CHKO Jeseníky se stala pátou nejstarší (Český ráj 1955, Moravský kras 1956, Šumava 1963 a Jizerské hory 1968) a je svou rozlohou 740 km2 čtvrtou největší (Beskydy 1160, České středohoří 1063, Šumava 944 km2) chráněnou krajinnou oblastí z celkové počtu 25 Referát životního prostředí Okresního úřadu v Českých Budějovicích a nadace ROSA Český kras David P., Soukup V. Vážky Podblanicka Hanel Lubomír ZO ČSOP Salamandr 76/13, Drosera, ACTAEA, Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Kysuce Velké Karlovice, lidé a krajina - průvodce výstavou a krajinou. Voda na zemi referát. Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup k nezávadné vodě, přičemž 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí.,3 miliony lidí ročně umírají na choroby. Flóra Z botanického hlediska celé území CHKO spadá do samostatného fytogeografického okresu Český kras. Složení květeny a vegetace zde bylo a je ovlivněno pestrým geologickým (převážně vápencovým) podkladem, specifickou geomorfologií krajiny, sousedstvím teplejších a sušších regionů xerotermní květenné oblasti a.

Chráněná krajinná oblast Český ráj - Wikipedi

Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, 23 s. ISBN 80-239-4275-1. Bartošová, D. (2003): Inventarizační průzkum zoologický PR Huštýn - obratlovci Lokalita se velice rychle rozvíjí a sportovci jistě ocení možnost aktivního odpočinku na cyklostezkách či při procházkách v nedaleké a malebné CHKO Český Kras. Komorní vila pouze s 8 byty ihned k nastěhování je situovaná v zástavbě rodinných domů ve zcela klidné části Strašnic, Praha 10 celé jméno včetně titulu: funkce v org. podnik (organizace) Dr. Ing. Ladislav Bednář: ředitel: STROM PRAHA a. s. Ing. Roman Beneš: Milkagro a.s Pro studenty z I. roč. magisterského studia pořádá Ústav obecné biologie a genetiky ekologickou exkurzi do oblasti CHKO Český kras, při které se studenti seznámí se základy ekologie (základní ekologické pojmy využívání energie a dalších zdrojů biosféry, znečištění a kontaminace vody, půdy a ovzduší, problematika.

CHKO Moravský kras - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Nejlepší památky - Středočeský kraj: Přečtěte si recenze a prohlédněte si fotografie památek v Středočeském kraji, Česká republika na Tripadvisoru Zámek Benátky nad Jizerou. Benátky nad Jizerou. Renesanční sídlo rodu Doninů bylo vybudováno v r. 1526. R. 1599 zámek koupil císař Rudolf II. a zřídil zde observatoř pro hvězdáře Tychona de Brahe Kras a jeskyně . Podzemní oddíly této jeskyně používali Májové pro oběti, protože považovali jeskyni za bránu do posmrtného světa. Zkoumání obrovské jeskyně bylo zahájeno v roce 1997 z cenotu Gran Cenote. Krasové závrty spojené s jeskyní jsou rozházeny po celém Yucatánu Axamitová brána je skalní útvar v CHKO Český kras, nacházející se cca 1 km západně od Koněpruských jeskyní na Severním okraji Národní přírodní památky Kotýz. Jedná se o největší skalní most v Českém krasu a vznikl zřícením stropu rozměrné jeskyně, po níž zůstala na východě navazující propast

Referát o ochraně přírody (za okupace povýšen na oddělení) NP, CHKO - zde nemá OP výhradní právo. maloplošná chráněná území - NPR, PR, NPP, PP (rezervace, památky) - zde má ochrana přírody výhradní právo Český kras - velmi cenné území, ale devastované - turistický ruch, těžba vápence. CHKO Moravský kras. Vyhlášena byla 4. 7. 1956. Jde o plošně největší a nejlépe vyvinuté krasové území České republiky s množstvím povrchových i podpovrchových jevů. Nadmořská výšky je v intervalu od 260 do 560 m. Její plocha necelých 9000 ha. Leží na území okresů Blansko, Brno - město a Brno - venkov 311 B1 Projekt Tyto alba Český svaz ochránců přírody 31/02 ZO 17 500 84,00 17 500 . 293 B4 Zlatá louka u Podmoklan Český svaz ochránců přírody 42/05 ZO 20 000 79,00 15 000 . 294 B4 Ochrana rosnatky okrouhlolisté v Písníku u Sokolovce Český svaz ochránců přírody 42/05 ZO 7 000 78,00 7 00

(27.05.2013 15:05) Antonín Laslop napsal(a): Takže, pokuď někdo uvažujete o modernějším nízkonástavkovým úlu než je úl typu Langstroth, kdy jeho vývoj se zastavil okopírováním bedny od whisky před více jak cca 150lety, tak vřele doporučuji se rozhodnout pro moderní úl typu Optimal 42x17, který svým čtvercovým půdorysem rozhodně včelkám více připomíná svůj. ministerstvo ŽivotnÍho prostŘedÍ 100 10 praha 10— vrŠovice, vršovická 65 v praze dne jÚ, ií jŮp/ Č.j.: /fŮ5c /env/08 stanovisko k posouzenÍ vlivŮ provedenÍ zÁmĚr Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal The New Presence).). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.; Tady je minulé vydání Britských listů.. Našli byste je v CHKO Český kras nedaleko Berouna nad obcí stejného Pozornost si rozhodně zaslouží i okolí, návrší Zlatý kůň, kde se jeskyně nacházejí, je jedinečné.. Park Postojenské jeskyně díky jeho kráse a velkoleposti nabízí zážitky , na které budete bezpochyby vzpomínat Vstupenky Fast Track jsou k zakoupení. Správa CHKO Poodří Mgr. Jan Klečka, Ph.D. ul. 2. května 1 742 13 Studénka jan.klecka@nature.cz Svitavská 29 678 01 Blansko Správa CHKO Moravský kras Mgr. Zdeněk Hejkal morkras@nature.cz Správa CHKO Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoště

Je vymezen okresy Blansko, Brno-mesto, Brno-venkov, Breclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Zaujímá 7062,25 km2 to je 9% z území Ceské republiky a je jejím ctvrtým nejvetším krajem. Zasahuje sem Ceskomoravská vrchovina, kterou Boskovická Brázda oddeluj CHKO ČR Správa CHKO ČR Litovelské Pomoraví Český kras To byl pan učitel Aleš Záveský NGO Dřípatka Průvodce naučnou trasou v areálu Stanice mladých ochránců přírody u Zdenic Záveský A., Nauš B. SEV v Prachaticích Přírodní park Šárka - Lysolaje Paloušová R., Marek J. Městské ekologické centru Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Dr. Randy 4096/13 466 01 Jablonec nad Nisou. Telefon: 483 737 611 (sekretariát) Fax: 483 737 699 E-mail: gymrandy13@randovka.c Dubá (něm.Dauba) je město na jihozápadě Libereckého kraje ležící vzdušnou čarou 16 km jižně od České Lípy a 9 km jihozápadně od Máchova jezera.Město se nachází v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj v nadmořské výšce 266 m a je obklopeno členitou krajinou, bohatou na lesy a rokle mezi pískovcovými skalami Asi nejznámější český zatopený lom Velká Amerika leží přibližně 4 km od hradu Karlštejn. Solvayovy lomy Nedaleko od Karlštejna je možné navštívit také skanzen ve volné přírodě - Solvayovy lomy. Všechny tipy na výlet Další památky v okolí. Homepage | LINDAT CLARIAH-CR

 • Prace dispecer liberec.
 • Jiří schwarz.
 • Yacht club bezdrev.
 • Lignano nakupy.
 • Příjmení bez ová 2017.
 • Jména biatlonistů.
 • Netopýr vlasy.
 • Tekutý kouř.
 • Dream on chords nazareth.
 • Yellowstonské jezero.
 • Registr hráčů hypotéka.
 • Jalovice prodej.
 • Snidane s novou 1.8 2019.
 • Kresky.
 • Střední školy plzeň.
 • Jak zacit cvicit po dlouhe pauze.
 • Vývodový hřídel traktoru.
 • Surová dřevotřísková deska.
 • Forge of empires bitvy.
 • Ida saudková děti.
 • Matrix color sync spa.
 • Přírodní prokinetika.
 • Samonosná brána tahokov.
 • Boeing 767 delta.
 • Očkovací kalendář wikiskripta.
 • Autobazar povinné ručení.
 • Shell array.
 • Alverde ustni voda recenze.
 • Vinyl cena.
 • Sexting tips for ladies.
 • Přemek forejt dcera.
 • Kasprowy wierch trasy.
 • Getsemanské zahrady.
 • Daruji koně na dožití.
 • Melanotan peptid.
 • Cylindrická vložka 20/35.
 • Limonit zajímavosti.
 • Pólová buňka.
 • Učebnice českého jazyka pro 4. ročník online.
 • Hyperaktivní močový měchýř v těhotenství.
 • Jon sníh herec.