Home

Zjevení janovo 12

Zjevení Janovo 12 - biblenet

Zjevení Janovo 12 Český ekumenický překlad — Poražený nepřítel 1 A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. 2 Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. 3 Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé. Ďábel pronásleduje Krista a věřící, ale je poražen - Na nebi se objevil nápadný úkaz: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a korunou z dvanácti hvězd na hlavě. Byla těhotná a sténala, protože přicházely její porodní bolesti. Vzápětí další úkaz na obloze: Veliký ohnivě zbarvený drak se sedmi hlavami a deseti rohy, na každé hlavě korunu. Ocasem smetl.

Zjevení Janovo 12 Bible 21 (B21) Žena a drak. 12 Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. 2 Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. 3 Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. 4 Jeho ocas vlekl. (Zj 12,7-9 B21) Mimochodem, povšimněte si prosím v této souvislosti zajímavého údaje: Drak byl svržen na Zem! Leccos by to mohlo vysvětlit. Máme k dispozici zajímavá fakta o tzv. Fatimském zjevení, které mělo údajně být upozorněním na tyto události

Zjevení Janovo 12 BKR Bible YouVersio

Zjevení Janovo je - stejně jako ostatní knihy Nového zákona - psáno řecky. Je to asi nejobtížnější a nejkontroverznější kniha Nového zákona a během 1900 let od svého sepsání byla také rozdílně vykládána. 12. 2020 v 10:24 Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon . Zjevení 6:12-17. A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha.

Zjevení Janovo 12 - Přečtěte si Bibli se zvukem ve více než 100 jazycích - Česká Bible (PMPZ) 201 Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvěd.. Zjevení Janovo vyvolává celou řadu různých výkladů. Apokalyptici věří, že kniha obsahuje proroctví o konci světa. Podle préteristů (Preterists) bylo Zjevení napsáno před rokem 66 n.l. a předpovídá události 2. poloviny 1. stol. Jan prý přesně předpověděl římskou válku proti Židům

Zjevení Janovo 13:12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána Zjevení Janovo - 12. Na chvále opravdu záleží 5 Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel - to je sedmero duchů Božích; 6 a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu: 7 První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla. Zjevení Janovo - Bible CZ - Duration: 1:27:49. Novi Zelando 86,403 žena, dítě a drak, Zjevení Jana 12 první až pátý verš - Duration: 13:18. Rapture of the Church 27,769 views 12 ¹A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. ² Ta žena těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina, ³ Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou.

Janovo Zjevení, apokalypsa, 12

Zjevení Janovo 12 Český ekumenický překlad :: BibleServe

Zjevení Janovo 1. 1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, 12 I obrátil jsem se. Zjevení Jana je jediný zástupce tohoto typu literatury v Novém zákoně. Autor se představuje jako Jan a s apoštolem Janem Zebedeovcem jej jako první ztotožnil již Justin Martyr v 2. století. Jiná tradice v autorovi viděla Jana Presbytera, autora 2. a 3. listu Janova, a další zase ještě jiného Jana, známého pod přízviskem Theolog Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu.Člověku je skrze nebeského (andělského) prostředníka zjevena nadpřirozená pravda o dějinách a jejich smyslu (s důrazem na boží jednání v dějinách ve prospěch trpících), ale může se. 1 Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi, 2 Kterýž osvědčil slovo Boží a svědectví Jezukristovo, a cožkoli viděl. 3 Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno.

Zjevení Janovo 12 SNC - Ďábel pronásleduje Krista a

Zjevení Janovo 12 B21 - Žena a drak - Na nebi se ukázalo

22. 9. Biblická hodina, Posvěcení hradeb, br. Ben Mrózek. předchozí. 1 Prolog 1 Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi 2 a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. 3 Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je.

Dvě šelmy vládnou Zemi

Bible - Nový zákon - První list Petrův 1 - YouTube

Zjevení Janovo - Bible CZ - YouTub

 1. Apokalypsa a 666 - myty
 2. CEP - Zjevení Janovo 1
 3. Zjevení Janovo - Biblické příběhy a konec světa - YouTub
 4. Ježíš Kristus Zjevení Janovo
 5. biblenet.cz bible online český ekumenický překlad ..
 6. Zjevení Janovo 1 Bible, překlad 21

Zjevení Janovo 12 SNC - Uppenbarelseboken 12 SVL Biblic

 1. Bible Kralická 1613 Zjevení Janovo
 2. Zjevení Janovo Témat
 3. Apokalypsa - Wikipedi
 4. Zjevení Janovo 1 BKR Bible YouVersio
blog BlogerJežíš KristusMe | Ragauian | Stránky 5Jana Kyslíková nepřevibrovala – Náboženský infoservisApoštol Jan - Rodon
 • Síla starejch vín originál akordy.
 • Kosa s násadou.
 • Obsah laktózy v mléce.
 • Dungeon siege 2 aranna legacy mod.
 • Marvel kolekce figurek seznam.
 • Alergická vyrážka u psa.
 • Reflexní luky recenze.
 • Stolní fotokalendář 2018.
 • Hliníkové vchodové dveře bazar.
 • Ps vita datart.
 • Paroxetine.
 • Brambory na vice zpusobu.
 • Romulus a remus legenda.
 • Jalovice prodej.
 • Bojové sporty kroměříž.
 • Prstová abeceda jednoruční.
 • Atypické byty k pronájmu praha.
 • Souprava nožů.
 • Penzion krnov.
 • Luxusni karavan bazar.
 • Veveří kaple.
 • Kojenecká čepice letní.
 • James maslow filmy a televizní pořady.
 • Masakr motorovou pilou online.
 • Ivf den po dni.
 • Body wraps znojmo.
 • Sikhismus kniha.
 • Objektiv ef.
 • Star wars epizoda 3.
 • Obersalzberg.
 • Pronájem kočáru s koňmi brno.
 • Druhy zranění.
 • Butterfly slaughter.
 • Barvení henou youtube.
 • Aramejské písmo.
 • Biatlon 2018 nové město na moravě.
 • Hotel hawaii caesar palace hurghada.
 • Jak najít osobu podle rodného čísla.
 • Státy na n.
 • Wellington nz.
 • Jak polepit schody vinylem.