Home

Adice příklady

Adice - referaty-seminarky

Nenasycené uhlovodíky - Chemie - Maturitní otázk

Population of the Adice neighborhood is ethnically diverse and includes Serbs, a sizable Romani community, as well as members of other ethnic groups. Features. There is a hotel named Adice in the main street of the settlement. A festival, called Danube nights of Adice is held annually in September Existují dvì zdÆnlivØ výjimky, adice boranø a adice HBr probíhající łetì-zovým radikÆlovým mechanismem. AdiŁní reakce alkenø a alkynø 85 CH3 CH 3 B H H H + d d syn adice B H CH 3 R R H 2O 2 NaOH O H CH 3 B RO RO H 2O NaOH HO 3 adice BH 3: radikálová adice HBr: iniciace: propagace: RO OR 2 RO RO + HBr ROH + Br H 3C H 3 C Br C.

Adice je nejdůležitější faktor multifokálních čoček, tudíž doporučuji přesné jeho dodržení. Doporučuji proto návštěvu kontaktologa, který Vám čočky naaplikuje a poskytne zkušební pár čoček E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Mukaiyamova aldolová adice je organická reakce, druh aldolové reakce mezi silylenoletherem a aldehydem nebo mravenčanem. Reakci objevil Teruaki Mukaiyama roku 1973. Jeho volba reaktantů umožňuje překříženou aldolovou reakci aldehydu s ketonem nebo s jiným aldehydem bez bez samokondenzace aldehydu a je proto často používána v organické syntéz

Adice, která většinově probíhá proti Markovnikovu pravidlu probíhá je radikálová adice. Činidlo se při ní homologicky štěpí na radikály a to několika způsoby. Často se využívá UV záření nebo peroxidu. Pravděpodobně průmyslově nejvyužívanější je polymerace. Při ní dochází k adici dvojné vazby FIKR, Jaroslav a Jaroslav KAHOVEC. Názvosloví organické chemie.Olomouc: Rubico, 2002, ISBN 80-7346-017-3. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl

Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou. Z jedné dvojné vazby tedy vznikají dvě jednoduché. Na násobnou vazbu jedné molekuly se aduje molekula druhá Příklady: substitučn x adice > delokalizované vazby, n = celé kladné číslo - sloučenina je aromatická.

Adice - Češtinaveslovníku

Chemická reakce - Studuju

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

 1. . Doplňte reaktanty na přípravu následujících sloučenin: 1,2-DIBROM-3-METHYLBUTAN
 2. ace, přesmyk. Anotace Úvodní snímky jsou věnovány základním pojmům. Další část vysvětluje vznik radikálů a iontů. Základní rozdělení chemických reakcí v organické chemii. Posléze jsou uvedeny příklady.
 3. Příklady si snad už najdeš sám podle těch definic. Doplňuji: A upřímně neví kde si hledal, ale když napíšeš do googlu adice, tak hned první odkaz je wikipedie platí to i pro ostatní, jsou tam i příklady rovnice, tak se tam můžeš teda kouknout. Upravil/a: Quimb
 4. Příklady. Název n Strukturní vzorec Adice je reakce, při níž se na organickou sloučeninu nesoucí násobnou vazbu adují (přidávají) molekuly jiné látky (např. vodík, voda) a násobná vazba zaniká. CH 2 =CH 2 + H 2 ---> C 2 H 6 - polymerace
 5. Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu A N vody - vznik hydrátů A N alkoholů - tvorba acetalů a ketalů A N HCN - vznik kyanhydrinů A N Grignardových činidel a hydridů - vznik alkoholů Příklady: 37 Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu
 6. Nukleofilní adice na karbonylovou skupinu Příklady Dehydratace (a odstraňování vody z reakční směsi) posouvá rovnováhu i u reakcí, kde samotná aldolizace probíhá jen málo. U reakcí aldehydů lze zastavit reakci ve stádiu aldolu pouze za nízké teplot
PPT - Nenasycené uhlovodíky alkeny a alkyny PowerPoint

Adice Slovník pojmů VašeČočky

Navazují na reakce alkanů a alkenů. Mezi základní reakce alkynů patří radikálová, nukleofilní a elektrofilní adice, oxidace a dimerace, případně trimerace. Tato prezentace poskytuje přehled základních reakcí alkynů s jejich konkrétními příklady Mnohé alkany lze získat z nenasycených uhlovodík ů hydrogenací (adice vodíku na násobné vazby) R-CH=CH 2 + H 2-> R-CH 2-CH 3 Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů Alkany a cykloalkany tvo ří homologické řady ( řady, kdy se sousední členové liší o konstantní rozdíl)

Tato prezentace poskytuje přehled základních reakcí arenů s jejich konkrétními příklady. Pro připomenutí je v úvodu každého typu reakce arenů zmíněn i její základní mechanismus a charakteristika. Mezi základní reakce arenů patří elektrofilní substituce, radikálová adice a oxidace Oxidativní adice a reduktivní eliminace Tyto reakce jsou základem řady syntetických reakcí a mohou probíhat, protože přechodné kovy mohou existovat v několika různých oxidačních stavech. Názvy oxidativní adice a reduktivní eliminace jsou obecné a označují celý proces bez ohledu na mechanismus, kterých existuje celá řada Příklady; Zadání 1: Máte zadaný úsek vlákna DNA (jde o kódující - paměťové vlákno. Pod ním je několik kopií stejného úseku, v každém však došlo k určité mutaci. Pojmenujte tyto mutace, potom proveďte transkripci a translaci původního i mutovaných vláken. Mutace jako adice (přidání nadbytečného nukleotidu.

Příklady na pojmenovávání alkenů s užitím E-Z (otevře okno) Reakce alkenů. Nauč se. Adice - Úvod do reakčních mechanismů (otevře okno) Markovnikovovo pravidlo a karbokationty (otevře okno) Mechanismus adice vody (kysele katalyzované Tento produkt převládá při vyšších teplotách => termodynamicky řízená adice; Př: Adice HBr na buta-1,3-dien Při teplotě 0 °C je poměr 1,2 ku 1,4 produktu 71 % : 29 % A při 40 °C je poměr 1,2 ku 1,4 produktu 15 % : 85 %. Příklady dienů. Benzen; Vitamín A; Karotenoidy; Terpen; Související články. Polymerizace; Diels. Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Pro příjemný pocit při chůzi a vytvoření vašeho útulného a pohodového bydlení dodáváme kvalitní vícevrstvé i masivní dřevěné podlahy a parkety od předních výrobců. Dřevo - jedinečné a originální

Reakce v organické chemii E-ChemBook :: Multimediální

Reakce a deriváty monosacharidu, disacharidy, O- a N- glykosidová vazba, příklady. Probíhající reakce je nukleofilní adice. Poloacetál může dále reagovat s další nukleofilní skupinou za vzniku celkového acetalu za vzniku glykosidu a vody. Tímto se cukr stabilizuje a ztrácí své redukční účinky Elektrofilní adice zahrnuje výměny elektronů - z molekuly H-Br vyjde H jako proton (H+) a Br jako anion (Br-). To znamená, že při štěpení vazby vodík ztratí jeden proton a brom naopak (právě ten) jeden získá (oproti svému standardnímu počtu elektronů: H 1e-, Br 7e-) adice. přesmyky. Substituční reakce (nahrazování) - části molekul si vymění své místo: CH 4 + Cl 2 Þ CH 3 Cl + HCl. Eliminace - atomy nebo skupiny atomů ze dvou sousedních uhlíků se oddělí za vzniku násobné vazby: CH 3 CH 2 OH Þ CH 2 =CH 2 + H 2 Adice eliminace substituce přesmyk příklady adice, eliminace, substi . adice, eliminace, substituce, kondenzace, přesmyk a solvolýza, A + B --> A-B adice A --> B + C eliminace A-B + C --> A + B-C substituce A --> B přesmyk A + B --> C kondenzace (A rozpouštědlo > B solvolýza) reakce můžeme dělit i podle jiných hledisek snížení počtu π a zvýšení počtu σ Typy reakcí

Přípona -tel- tvoří slova označující neživé objekty. Takové věci jsou obvykle vytvořeny člověkem a používány jím pro určitý účel. Tato slova pocházejí ze slovesa, které má akční význam, pro který je předmět určen. Používá se neurčitá forma slovesa bez -t, přípona -thel je k ní připojena. Příklady Michaelova adice, Storkova reakce, Robinsonova annelace. Canizzarova reakce, acyloinová kondenzace. α,δ - nenasycené karbonylové sloučeniny, konjugovaná vs. přímá adice, příklady tvrdých a měkkých nukleofilů. Záhřívání kyseliny mravenčí, dikyselin a substituovaných kyselin - shrnutí a opakování Elektrofilní adice na olefiny - adice halogenovodíků, H2SO4, HClO. Dielsovy-Alderovy adice. Radikálové adice na olefiny. Adice HBr, polymerizace olefinů. Molekulární přesmyky - charakterizace a příklady (pinakolinový a retropinakolinový, allylový, Beckmannův atd.). Cis- a trans-adice na olefiny - stereochemické důsledky Příklady adice halogenů na alkeny. Adice halogenovodíků má charakter elektrofilní adice a u alkenů s dvojnou vazbou umístěnou nesouměrně v řetězci probíhá podle Markovnikova pravidla (nukleofilní část adované molekuly se připojuje k uhlovodíkovému atomu násobné vazby, který má méně vodíkových atomů) Dieny - kumulované (allen) a konjugované (stereochemie, s-cis/s-trans). Adice halogenu a halogenvodíku na konjugované dieny - kinetické a termodynamické řízení reakce (mechanismus pouze u adice halogenovodíků). Dielsova-Alderova cykloadiční reakce, příklady dienofilů (E a Z). (McMurry, 8. vydání: kap. 14). 11. Areny 1

chemické příklady 10. Na neutralizaci 20 ml roztoku hydroxidu sodného bylo třeba 12,5 ml 0,05 M roztoku kyseliny sírové.Vypočítejte molární koncentraci roztoku hydroxidu vysvětlení struktury benzenového jádra, homologická řada arenů Areny jsou cyklické uhlovodíky formálně s konjugovaným systémem dvojných vazeb. Ve skutečnosti ovšem dochází v rovinných molekulách arenů k delokalizaci p-elektronů z těchto vazeb a vytvoření p-elektronového sextetu (v případě šestičetného kruhu) - elektronová hustota je rovnoměrně rozmístěna.

Aldehydy a ketony Sestavily: Michaela Hlavatá Eva Urválková Lucie Vávrová Chemické reakce 1) oxidačně-redukční reakce oxidace ALDEHYDY - oxidují se na karboxylové kyseliny KETONY - s normálními oxidačními činidly neprobíhá redukce probíhá přes meziprodukt - alkohol - až na uhlovodíky Příklady redoxních reakcí A) reakce s alkoholem Příklady - reakce s alkoholem B. V tomto kurzu si projdeme příklady z témat radikálové substituce, radikálové adice, elektrofilní adice, redukce a acidobazické reakce v organické chemii. Tyto témata budou vysvětlena na typických příkladech, které se v těchto testech vyskytují. Příklady řešené ve videu: Napište produkty následujích reakci a ty pojmenujte Adice vody. Dobrý den, Mohl by mi, prosím, někdo vysvětlit jak probíhá tato reakce? nyní si přesně nemohu uvědomit, proč vzniká OH skupina a následně z ní =O keton. Děkuji První krok je mi jasné, jde o adici, tedy dojde k rozrušení trojné vazby za vzniku dvojné. Jeden vodík se ztratí z vody (myslím, že z vody tedy) a. 7A. Elektrofilní adice na olefiny - adice halogrnovodíků, H2SO4, HClO. Diels-Alderovy adice 8A. Radikálová adice na olefiny. Adice HBr, polymerace olifenů 9A. Molekulární přesmyky - charakterizace a příklady (pinakolinový a retropinakolinový, allyový, Beckmannův atd.) 10A. Cis a trans adice na olefiny - stereochemické důsledky 11A

Příklady Ti 4 2 x h5-Cp 10 (-2) h1-Alkyl 1 (-1) Cl 1 (-1) Redukce/adice nukleofilů- reakce koordinovaných alkenů nebo karbenů s nukleofil Michaelova adice - konjugovaná adice enolátů na a,b-nenasycené karbonylové sloučeniny. Michaelova adice -další příklady. Robinsonova anelace - Michaelova adice + aldolová kondenzace. Title: Snímek 1 Author: MARTIN Created Date Příklady. Zastavit. Evroý úřad pro bezpečnost potravin v září 2009 snížil přijatelný denní příjem (ADI) chinolinové žluti z 10 mg/kg na 0,5 mg/kg. WikiMatrix WikiMatrix. Je třeba se řídit pokyny, které zveřejnila agentura a které se týkají stanovení farmakologického ADI (6). eurlex-diff-2018-06-20 eurlex-diff-2018. Radikálové adice na násobných vazbách a jejich průběh. Syntetické příklady radikálových adicí na dvojné vazby. Praktické aplikace radikálových reakcí v organické chemii. 7. Eliminační reakce. Hoffmannovo pravidlo. Stereochemický průběh eliminačních reakcí. Příklady a syntetické využití reakce. 8 Oxidace substrátů se zpravidla uskutečňuje v procesu adice kyslíku nebo odštěpování vodíku. Pro živé systémy je charakteristické, že se oxidace látek realizuje prostřednictvím odštěpení vodíku, tzn. dehydrogenací substrátu. Tato velká a důležitá třída zahrnuje enzymy známé jako dehydrogenázy nebo oxidázy

Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Aldehydy - organické látky, které obsahují karbonylovou skupinu> C = O, asociovanou s alespoň jedním atomem vodíku. Aldehydy, stejně jako ketony podobné jejich struktuře a vlastnostem, se nazývají karbonyl nebo oxo sloučeniny. Příklady aldehydů jsou aldehyd mravenčí, octová, propionová

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Translace navazuje v proteosyntéze na transkripci a je reakcí, která dává vznik bílkovinám.Zjednodušeně řečeno se jedná o překlad genetické informace z RNA do bílkovin.Ty pak jakožto základní stavební látky organismů uskutečňují fenotypový projev této genetické informace adice bromu na 1-methylcyklohexen, adice bromu na bicyklo[2.2.2]okt-2-en. Adice elektrofilů na alkeny se sterickou zábranou rezonance, acetoxymerkurace -methylstyrenu a 2-terc-butyl- -methylstyrenu. Adice elektrofilů na další sloučeniny s nepolarizovanou dvojnou vazbou, adice bromu na maleinovou kyselinu a fumarovou kyselinu Bromný kation se napojuje na aromatický systém benzenu přes tzv.p komlex.Zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidl Kurz je zaměřený na několik druhů reakcí. Nejprve jsou na typických příkladech diskutovány elektrofilní adice z hlediska reaktivity, selektivity, struktury intermediátů a produktů. Dále jsou podobně diskutovány radikálové adice, hydrogenace a radikálové substituce. Příklady

1) Otázky z obecné, fyzikální a analytické chemie ke státní bakalářské zkoušce Typy chemických vazeb, jejich spojitost s mechanickými a chemickými vlastnostmi látek. Jakým způsobem lze ovlivnit: a) rychlost, b) rovnovážný stav chemických dějů. Popište princip základních metod oddělování látek ve směsích adice {ž} addition (také: amendment, supplement, supply, addendum, subcontract, postscript, adjunct, appendix, afterthought) volume_up. dodatek {m} more_vert. Příklady použití pro addition v českém jazyce. Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou. Řešené příklady k procvičení Řešené příklady k procvičení 1. Nakreslete strukturní vzorce všech následujících látek a označte, které jsou chirální nebo jsou mezosloučeninami. a) cis-2-chlorcyklohexanol b) trans-2-chlorcyklohexanol c) cis-3-chlorcyklohexanol d) trans-3-chlorcyklohexanol ř1

Adice halogen ůnebo halogenovodíkůna alkeny nebo alkyny Příklady mo žných S N2 u 1-brombutanu (primárníhalogenid) Br NaIvacetonu I KFvDMF F NaOHvmethanolu HO CH 3CH 2OKvethanolu O CH 3COOKvDMSO O O CH 3SNa S KCN N. 5 Halogenderivát karyotyp =obraz celé sady chromozomů daného jedince, seřazený podle daných pravidel - specifický pro každý druh - základní vyšetřovací metoda v cytogenetice (=zkoumá počet, vzhled a změny chrr., vztahy mezi chromozomovými nálezy a genotypem a fenotypem Příklady a význam. Fenoly - jsou halogenderiváty uhlovodíků, ve kterých je hydroxylová skupina vázán přímo v . Probíhají zejména adice, při metanol.podmínkách pobíhá časově omezená adice vody. Zástupci: Formaldehyd, acetaldehyd, benzalaldehyd, aceton

Roztřídění reakcí a principy jejich zařazení do jednotlivých typů Základní kriteria roztřídění reakcí Formální hledisko Dle reakčního mechanismu Molekularita reakce Typy činidel Radikálová činidla (R*) Nukleofilní činidla Elektrofilní činidla Příklady některých reakcí Adiční reakce Elektrofilní adice (Ae. Synergie - příklady • endokarditida: viridující streptokoky (adice) • dosažení duálního účinku • rozšíření spektra o další agens • pokrytí dalšího kompartmentu • profylaxe rezistence DTM + TIG endokarditida E. faecium Jenkins I, 2007 RIF + STM + DOX endokarditida Brucella sp Příklady na reakce arenů - substituce, oxidace, adice: Aminy: Mňuk Jiří [Gymnázium Sokolov] Vzorce, rovnice: Přijímací zkoušky on-line: Mgr. Václav Kos [Gymnázium Sokolov] Přijímací zkoušky na gymnázium - čtyřleté, osmileté studium: Maturitní příklady z fyziky: Mňuk Jiří [Gymnázium Sokolov] Příklady k maturitě z. Charakteristická je pro tyto uhlovodíky tzv. adice což je reakce, při které dochází k zániku dvojné vazby. Užití alkenů a alkynů Kontrola úkolu 3 Ethen - výroba plastů (polethylen) Ethin - svařování, svícení (karbidové lampy) Úkol 4: Příklady k procvičení a/ CH3 - CH = CH - CH3 b/ CH ≡ C - CH(CH3) - CH2.

Mukaiyamova aldolová adice - Wikipedi

Příklady na typy vzorců. Výpočty stechiometrických a molekulových vzorců: z hmotnostních a experimentálních údajů. Izomerie - rozdělení. Konstituční, konfigurační a optická izomerie. 2) Typy organických reakcí. Základní typy reakcí. Substituce, adice, eliminace, přesmyk - příklady. Změna hybridizace uhlíkového. 7. Elektrofilní adice na olefiny - adice halogenovodíků, H2SO4, HClO. Diels-Alderovy adice. 8. Radikálové adice na olefiny. Adice HBr, polymerace olefinů. 9. Molekulární přesmyky - charakterizace a příklady (pinakolinový a retropinakolinový, allylový, Beckmannův atd.). 10. Cis- a trans-adice na olefiny - stereochemické důsledky.

o z nenasycených uhlovodíků = adice vody na dvojnou vazbu (katalýza H 2 SO 4 případně H 3 PO 4): CH 2 =CH 2 +H 2 O -> CH 3-CH 2-OH. mechanismus: F adice vody na alkeny s delším řetězcem . o -> sekundární alkoholy: CH 3-CH=CH 2 + H 2 O -> CH 3-CHOH - CH 3. o -> terciální alkoholy (je-li řetězec na dvojné vazbě větven - Adice elektrofilní kat.: soli těžkých kovů příklady činidel: HCl, Cl 2 (velká hustota elektonů u alkynů zpolarizuje vazbu C -C , zřejmě na to mají vliv volné e - -páry Cl ), - Adice radikálová • katalytická hydrogenace - Adice nukleofilní • adice vod

Organická Chemie:Nearomatické uhlovodíky - MojeChemi

- popsat a vysvětlit průběh např. chlorace methanu, katalytické dehydrogenace ethanu, adice chloru, chlorovodíku a vody na ethen a ethyn a substituční reakce benzenu (chlorace, nitrace apod.) - popsat výrobu plastů (PE, PP, PS) a další průmyslové využití uhlovodík Obdobného efektu lze docílit nejen kopolymerací, ale také přípravou polymerních směsí (např. PE/PP). Mezi další příklady kopolymerů lze uvést: ABS, SAN, PS-HI, EPDM apod. (význam jednotlivých symbolů je uveden v přehledu značení polymerů) doplňovat konkrértní příklady denaturace bílkovin, tak jak je znají z běžného života (vznik tvarohu, pečení masa apod). U metabolismu bílkovin je vhodné, aby učitel se zopakoval princip adice na dvojnou vazbu a zopakoval vliv nasycenosti vazeb na skupenství tuků vitamíny - příklady, rozdělení, zdroje, vitamíny jako složky enzymů, hypo- a hypervitaminóza. enzymy - rozdělení, příklady žláz, názvosloví a využití ( detergenty, biotechnologie,..), koenzym. hormony - princip fungování hormonálního systému, příklady hormonů a žláz s vnitřní sekrec příklady druhů organických reakcí adice na alkeny elektrofilní adice HX (X= Cl, Br, I) CH3CH=CH2 + HCl/ether ---> CH3CHClCH2H elektrofilní adice X2 (X= Cl, Br) CH3CH=CHCH3 + Br2 /CH2Cl2---> CH3CHBr-CHBrCH3 elektrofilní adice HO-X (X= Cl, Br, I) CH3CH=CH2 + Br2 / NaOH, H2O ---> CH3CHOH-CH2Br elektrofilní adice vody při oxymerkurac

OBECNÁ CHEMIE: 20

ELU

No, jestli bys se mnou nemohl probrat ty konkrétní příklady, jestli je řeším dobře a tak. A pak mám jeden velký problém v určování oxidačních čísel atomů C v organických sloučeninách. doplněno 28.10.13 14:38:. doplněno 28.10.13 14:44: Jedu od CH4 doprava. * -IV, * -III a -III, * -III a-I (tady nevím proč mínus jedna) elektrofilní adice. radikálová adice. nukleofilní adice. substituce. dehydrogenace Oktanové číslo vyjadřuje: množství benzínové frakce získané z ropy. množství 1,2-dimethylheptanu v benzínu. vliv složení paliva na výkon benzínu. množství 2,2,4-trimethylpentanu v benzínu. množství 2,2,4,4-tetramethylbutanu v benzín

PPT - Karbonylové sloučeniny PowerPoint Presentation, freePPT - Dusíkaté deriváty PowerPoint Presentation, free

PŘÍKLADY 1) Uveďte systematické názvy uvedených sloučenin: 2) Jaké produkty vzniknou reakcí pentan-1-olu s těmito sloučeninami: a) PBr 3 b) SOCl 2 c) CrO 3, H 2 O, H 2 SO 4 3) Co bude produktem reakce 1-methylcyklohexanolu s těmito činidly: a) HBr b) NaH c) H 2 SO 4 d) Na 2 Cr 2 O Příklady. Syn Add: Dobrým příkladem přídavku syn je oxidace alkenů na dioly za přítomnosti OsO 4. Anti Addition: Dobrým příkladem anti-adice je halogenace alkenů. Závěr. Syn adice a adice jsou dva typy adičních reakcí, které poskytují různé produkty Češtinaveslovníku.cz má za cíl sdružovat a vysvětlovat všechny češtinářské a literární pojmy, hesla a jevy. Celý internetový slovník je abecedně řazený a třídění dle tematických kategorií a podkategorií

 • Výtrusovci.
 • Deník anny frankové online kniha.
 • Rybaření na pádu.
 • Mary louise parker filmy a televizní pořady.
 • Kolonizace marsu hra.
 • Difuzní zánět pobřišnice.
 • Vinyl cena.
 • Hp 5525 tisková hlava.
 • Csfd villaggio.
 • Shay haley.
 • Vtipné rohožky.
 • Rekrutační pracoviště olomouc 779 00 olomouc.
 • Súbeme la radio.
 • Největší výrobci cukrovinek.
 • Kandidáti na prezidenta.
 • Ušní svíce české budějovice.
 • Rodinne fotky v prirode.
 • Výkup tvrdokovu plzeň.
 • Archaea.
 • Riverdale season 3 how many episodes.
 • Pont neuf.
 • Molusan praha.
 • Chudoba v rusku.
 • Na život a na smrt csfd.
 • Autobazar povinné ručení.
 • Píseň strašlivá o golemovi.
 • Stříhání psů uhříněves.
 • Karas zlaty.
 • Bazar lodí rakousko.
 • Air france kontakt.
 • Potkani krmivo.
 • Heb 220 cena.
 • Vw příslušenství ceník.
 • Přírodní prokinetika.
 • Papoušek horský pohlaví.
 • 50 nejprodávanějších knih.
 • Katetrizace srdce rizika.
 • Biologická olympiáda poznávačka cd.
 • Co si přát k 18 narozeninám.
 • Léčba pijavicemi brno cena.
 • Fazole becoky pěstování.