Home

Postní zamyšlení

Postní zamyšlení Postní období znamená pro mnohé především změnu jídelníčku. Já si myslím, že půst by neměl procházet jen žaludkem, ale především srdcem. To má být uzdraveno. Kolik je tam v nás nesmířeného a neodpuštěného? Je nejvyšší čas s tím něco udělat, vždyť do Velikonoc už mnoho času nezbývá Postní zamyšlení 12.03.2014 22:58 P rožíváme postní dobu a svůj pohled můžeme v těchto dnech obrátit k ukřižovanému Kristu, který nám svou smrtí na Kalvárii plně zjevil nezměrnou Boží lásku k lidem

Postní zamyšlení :: Farnost svatého Antonína z Padov

Postní zamyšlení. 7. 3. 2019 . 1/ Z traktátu O útěku před světem od svatého Ambrože, biskupa. Postem se přimkněme k Bohu, on je jediným opravdovým dobrem. Kde je srdce člověka, tam je i jeho poklad. Pán totiž nikdy neodmítá dávat dobro těm, kteří ho prosí. Pán je přece dobrý, a zvláště dobrý je k těm, kdo. Postní zamyšlení. Napsal uživatel Pavel Petrašovský dne 26. Únor 2012 - 6:48. Na začátku postní doby kněz uděluje popelec. Označí lidem popelem čelo a pronáší u toho: Obrať se a věř evangeliu nebo Pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš Popel je symbolem pomíjivosti. Je to zbytek kdysi živé hmoty. Postní zamyšlení. Milá sestro! Zdaleka ještě netrpíte tolik, kolik bych vám přál.... Nestěžujte si, že se cítíte tak opuštěná. Spíše se podivujte tomu, že vám bylo ponecháno v srdci a v ústech jméno našeho Nejsvětějšího Boha. Toto Jméno samo o sobě má moc živit, sytit a posvěcovat statisíce světů. Postní zamyšlení u Nejsv. Salvátora 2016. Salvátorský cyklus postních zamyšlení, ke kterým jsme pozvali několik zajímavých hostů, se inspiruje jak tradicí postních kázání, tak i letošní uměleckou intervencí Christiana Helwinga.Konat se bude po pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19:30 hodin

Postní zamyšlení 2011 A hned Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Mk 1,12-13. Po křtu v Jordáně, při kterém na sebe Ježíš vzal hříchy světa slavnostně, liturgicky a obřadně, odchází na poušť Postní zamyšlení — Sama doma, Sama doma Aktuální situace u praktických lékařů — Světluška, Linka potmě — Vztahy - jak být optimistou ve složité době — Taneční doma - latin dance/flirt dance — Postní zamyšlení — Černé ovce na vaší straně — Marie Štípková — Pečení s Radkou Rosicko Almužna - Krátké zamyšlení J.Augustyna nad postojem křesťana k žebrákům. Co si počít s postní dobou? - záznam on-line rozhovoru s Alešem Opatrným Co si pustit k tělu? - Zamyšlení nad 1 Sol 1,5. Co znamená odpustit? - Odpouštět znamená vidět zlo v celé jeho nahotě Postní zamyšlení. Jako každý rok touto dobou stojíme opět na prahu Velkého postu. Nad náboženským a duchovním významem postu některé křesťanské církve mávly rukou - snad se jim zdá přežitkem nebo vnější, formální, věcí. Pravoslavná církev jako, jedna z mála, neustoupila od postních předpisů, ale v praxi.

Postní zamyšlení - FARNOST STUDEN

Název pořadu: Postní zamyšlení Popeleční středou začíná postní období před Velikonocemi. V pořadu Vítejte senioři bude nejdříve naším hostem Mgr. Zlata Potyková, kurátorka sbírky lidového zvykosloví Národního muzea v Praze, se kterou budeme hovořit o lidových zvycích v tomto čase Zamyšlení k době postní 2012 - - úryvek z Matoušova evangelia 9 Kap, 13 verš: Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Máte před sebou kříž, který tento text vystihuje symbolicky. Možná, že jste se pozastavili nad tím, co má znázorňovat Postní zamyšlení z Písma svatého: Střípky mozaiky. 46 denní plán. Tento liturgický průvodce obdobím 46 denního půstu převzatý z Bible: Střípky mozaiky, je souborem citátů, čtení a Písma Svatého, jež vám pomůže zaměřit vaši mysl na Krista postní zamyšlení Benedikta XVI. POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 . Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí bratři a sestry Postní doba 2017 Malý průvodce postní dobou Liturgické mešní texty na každý den Poselství Papeže Františka na postní dobu 2017 Postní duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem ve videoarchívu TV NOE: Popeleční středa: Modlitba, půst a almužna (Mt 6,1-6.16-18) 1. neděle postní: Pokušení Páně (Mt 4,1-14) 2. neděle postní: Proměnění Páně (Lk 9,28-36) 3. neděle.

Všechny informace o produktu Kniha Postní a velikonoční zamyšlení - Viliam Judák, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Postní a velikonoční zamyšlení - Viliam Judák Doba postní - krátká zamyšlení . 04.03.2016 08:33 Poslední večeře . Ježíš se podíval kolem stolu na jedenáct apoštolů, kteří mu zbyli. Jedli s chutí těch, kdo znají, co je hlad. Naslouchal jejich hovoru, zkoumal jejich myšlenky a znovu se přesvědčoval o tom, co už věděl - že jsou to dobří lidé. Byl zarmoucen.

Postní zamyšlení. Popeleční středou jsme vstoupili do období čtyřicetidenního postu, jímž se připravujeme na velikonoční svátky. Půst není dobou smutnou, nýbrž dobou cesty k radosti. Ze své vlastní zkušenosti poutníka vím, že na cestě člověk musí mnohé opouštět, musí snést jistou míru bolesti, musí být. Salvátorský cyklus postních zamyšlení letos začíná 9. března od 19.30. Postní zamyšlení, ke kerým jsme opět pozvali několik zajímavých hostů, se inspirují jak tradicí postních kázání, tak i letošní uměleckou instalací fragmentu Krista v Getsemanech.Konat se bude po pět postních čtvrtků v kostele před adorací Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19 Drazí věřící, v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí

Minulý týden začala Popeleční středou čtyřicetidenní příprava na Velikonoce. Jak tuto letošní postní dobu co nejlépe využít? Přinášíme pár tipů. Využít můžete např. různé postní průvodce či inspirace, některé jsou k dispozici i v mobilních aplikacích. Připraveny jsou také nové křížové cesty, postní aktivity pro děti a velká nabídka duchovních. Postní a velikonoční zamyšlení(Judák Viliam) - Jestliže Kristus nevstal, marná je naše víra, říká apoštol Pavel. Velikonoce jsou těžištěm naší víry. Tehdy nám Ježíš projevil tu největší možnou lásku, jaká na světě existuje - dát za někoho svůj život. Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce

Pro zamyšlení Římskokatolická farnost Dýšin

Sama doma, Aktuální situace u praktických lékařů Světluška, Linka potmě Vztahy - jak být optimistou ve složité době Taneční doma - latin dance/flirt dance Postní zamyšlení Černé ovce na vaší straně Marie Štípková Pečení s Radkou Rosicko Velikonoční a postní zamyšlení Milí přátelé v Kristu, divná je to ta dnešní neděle. Bez bohoslužeb, bez společenství s vámi a naším Pánem. Divná to neděle bez přípravy kázání a dalších akcí na příští týden. Ani katolíky vyzvánění zvonů nezve ke mši Orko: Kniha Genesis, aneb život podle Bible, 14.4.2014, VŠE Prah V sobotu 7.3.2015 proběhlo postní zamyšlení na téma Cesta k Otci. Chceme poděkovat Otci Josefovi Rybeckému za vedeni tohoto zamyšlení a všem, kdo se do celého podvečerního setkání zapojili (ať už zpěvem, vedením adorace, ministrováním a nebo svojí přítomností) Kniha: Postní a velikonoční zamyšlení Autor: Viliam Judák. Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce

Postní zamyšlení - Biskupství brněnsk

Zamyšlení k postní době. 21. 3. 2020 21. 3. 2020 Farnost Sebranice; Milí farníci, prožíváme dobu postní, ale tak nějak divnou. Jako by Bílá sobota přišla poněkud dříve než obvykle. V Božích očích má jistě všechno svůj smysl: i osiřelý kostel, prázdné ulice, ticho v našich obcích, ba i palčivá otázka - jak. Sestry boromejky z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (známé též jako Nemocnice Pod Petřínem) připravily na 20. března 2012 koncert pod názvem Postní hudební zamyšlení.Dobrovolné vstupné je určeno pro nové Oddělení paliativní péče v jejich nemocnici

Postní zamyšlení - Články - Akademická farnost Prah

22.3. 2010 / Jan Paul Malé postní zamyšlení, pouhým rozumem už nelze nazírat život 22.3. 2010 / Boris Cvek Rekreace ve smradu a hluku 19.3. 2010 / Věra Říhová Kdo pracovat opravdu chce, práci vždycky najd Duchovní zamyšlení k 5.postní neděli (text z Janova evangelia - Vzkříšení Lazara): Text o vzkříšení Lazara z Janova evangelia je patrně nejvýraznějším z Ježíšových činů a chystá nás na to, že Kristus nad smrtí zvítězí, že je to on, kdo překračuje všechny hranice a učí nás je také v jistém smyslu překročit 2018 Zanechat komentář na Postní zamyšlení Pro hodně lidí bude středa, svátek sv. Valentýna, svátek zamilovaných, pro většinu to bude jen další běžná středa, ale pro nás praktikující katolíky to bude významný den církevního kalendáře postní zamyšlení s Duhou na každý den. 16.02.2013 14:53. klikni na obrázek, otevřou se všechny obrázky: Štítky: půst | zamyšlen.

Postní zamyšlení 2011 :: Jirka Čern

Neděle jsou vždy věnovány krátkému biblickému zamyšlení od evangelických farářů. Druhou akcí je Autopůst - výzva strávit postní období (nebo alespoň jeho poslední týden) bez auta, či používání auta vědomě omezit. Tato akce se v České republice koná pravidelně od roku 2011 a účastní se jí několik stovek lidí Postní a velikonoční zamyšlení za 129 Kč. Zboží v online obchodu Paulinky.c

I k takovému zamyšlení vede postní období, tedy čas před Velikonocemi, který letos začíná 14. února Českobratrská církev evangelická nabízí lidem hned několik netradičních možností, jak postní dobu strávit, a to postní kalendář nebo akci Autopůst postní zamyšlení. Napsal uživatel jrh dne Čt, 28/03/2019 - 12:06.. postní zamyšlení. Ohlášky 18.3.2012 - 4. NEDĚLE POSTNÍ Nakopírované listy postního zamyšlení na tento týden jsou k rozebrání vzadu na stolku. V pondělí v 9 hod bude na faře setkání maminek a dětí. Těší se na vás Matěj a Bonifác

Římskokatolická farnost Kujavy. Slezské nám. 28/25 74301 Bílovec IČ: 64125696 DIČ: CZ64125696 č.účtu: 232063238/0300. 77516217 Postní zamyšlení o smíření. 14.02.2016 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 2 K 5,18. Sestry a bratři, jedním z důležitých úkolů apoštolů a církve je sloužit a napomáhat smíření

Podobné jednotky. První čtení : Rok A. Díl 1, Výklady starozákonních lekcí pro dobu adventní, vánoční, postní a velikonoční / Hlavní autor: Flossmann, Karel, 1925-2000 Vydáno: (1990) Andělové jsou zpívali adventní a vánoční album Vydáno: (p2014) ; Pacaud, Priesters des Oratorii JEsu, Predigten für den Advent, die Fasten, und übrige Hauptfeste der Kirche Římskokatolická farnost Pustějov. Hlavní 112 74247 Hl.Životice IČ: 64125700 DIČ: CZ64125700 č.účtu: 232063238/0300. 77516217 Postní zamyšlení jen pro katolíky. 25. 03. 2014 2:51:23. Katolík má dle církevního práva povinnost alespoň jedenkrát ročně jít ke sv. zpovědi a sv. přijímání. Většina z nás si dělá duševní úklid dvakrát do roka, před Vánocemi a před Velikonocemi Postní duchovní zamyšlení ve Vatikánu zahájil umělec P. Rupnik 6. března 2020 Události Autor: Jaroslava Otradovcová První z postních kázání, které ve Vatikánu pravidelně každý postní pátek pronáší papežský kazatel kapucín Raniero Cantalamessa dnes mimořádně vedl slovinský jezuita Marko Ivan Rupnik Dospělí Postní doba 2016 Aktivita: Modlitba za rodiny ve farnosti Program: Dovolme božímu království, aby se přiblížilo Postní doba ve farnosti 2015. Pro letošní postní dobu jsme především pro dospělé a mládež připravili pro každý týden postní kartičky s texty na zamyšlení.Jednostlivé týdny se inspirují tématy eucharistického kongresu

Postní a velikonoční zamyšlení kniha od: Viliam Judák. 100 % Ježíše Krista a seslání Ducha svatého - právě tyto dějinné události se staly předmětem nádherných úvah, zamyšlení a zastavení biskupa Mons. V. Judáka. Doporučujeme. Celestinské proroctví. Dny a doby pokání v celé církvi jsou: každý pátek v průběhu celého roku (s výjimkou těch, na které připadnou církevní slavnosti) a doba postní. Pokání zdrženlivostí od masa se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den církevní slavnosti. Tímto půstem od masa jsou vázáni katolíci od dovršeného čtrnáctého roku věku postní zamyšlení s Duhou Postní zamyšlení s Duhou na každý den: Mapa stránek Tisk RSS. Tvorba www stránek zdarma Webnode. Postní a velikonoční zamyšlení Autor: Judák, Viliam Nakladatel: Karmelitánské nakladatelství EAN: 9788071951148 ISBN: 978-80-7195-114-8 Popis: 1× kniha, brožovaná, 128 stran, česky Rozměry: 11,5 × 18 cm Rok vydání: 200

Postní zamyšlení — Sama doma — iVysílání — Česká televiz

Postní doba - Víra

Krátké postní zamyšlení. KMirjam. 16. února 2016. Můj blog A máme tu zase to krásné předvelikonočně-postní období. Je zcela na každém z nás, co si vytyčíme jako úkol pro plnější zakoušení samotných Velikonoc. Velikonoce a jejich prožití se vždy odvíjí dle toho, jak jsme prožili postní dobu Namísto nás: Postní zamyšlení od Time of Grace. 14 dní. Tento plán čtení vás provede postní dobou, která nám přináší neuvěřitelné příběhy o utrpení, odsouzení a smrti Ježíše Krista, který byl na našem místě. Autor. Rádi bychom poděkovali služebníkům z Time of Grace za poskytnutí tohoto plánu Zamyšlení na začátku postní doby. vojtisek. 9. 3. 2011 8:57. Rubrika: Pro duši :-) Postní doba nám zaklepala na dveře a my jsme ji dnes pustili dál. Dnešním dnem, Popeleční středou, nám začalo 40 dnů do Velikonoc, které máme možnost využít k zamyšlením nad svým životem. Řekneme si, že je to dlouhá doba, a že by.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chrástu Železniční 477, 330 03 Chrást, (+420) 739 244 774, chrast@evangnet.cz č. účtu: 722349319/080 POSTNÍ ZAMYŠLENÍ Půst, který drží člověk v zájmu své linie, aby dobře vypadal zvenčí, nebo v zájmu svého zdraví, je sice půst, ale něco jiného je postní kázeň křesťana. Tomu jde o posílení vlády ducha nad tělem. Právě dnes je potřeba postu velmi aktuální. Hrozí ná Krátké postní zamyšlení. A máme tu zase to krásné předvelikonočně-postní období. Je zcela na každém z nás, co si vytyčíme jako úkol pro plnější zakoušení samotných Velikonoc. Velikonoce a jejich prožití se vždy odvíjí dle toho, jak jsme prožili postní dobu.. status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur

/ Základní informace / Průvodce Velikonocemi - den po dni. Průvodce Velikonocemi - den po dni. Poslední dny postní doby a samotné Velikonoce nesou název Svatý týden.Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční (neděle vzkříšení, Hod Boží velikonoční) Postní zamyšlení S blížící se postní dobou bych rád zdůraznil, že půst není pou-ze časem ztišení a rozjímání, ale především kajícnosti. Vždyť po-stem směřujeme k velikonočnímu tajemství Kristovy oběti na kříži a slavnému zmrtvýchvstání. A tak je vhodné mít neustále na pamě

Palouš - Adventní a postní zamyšlení (1997) Karolinum Praha 1997, 64 stran, brožovaná, dobrý stav. (X2198 Až přijde Mikuláš, tak mu otevřete! Svatý Mikuláš patří mezi nejznámější a nejoblíbenější světce. Slavení tohoto křesťanského svátku proniklo jako jedno z mála do rodin, do škol, ale také do sdělovacích prostředků a ve své lidové podobě je záležitostí různých besídek, oslav, nadílek a mikulášských diskoték POSTNÍ ZAMYŠLENÍ na 5 dnů dopředu: Kamarádka mi poslala tato krátká zamyšlení, rady, jak prožívat postní dny. Jsou jednoduchá a užitečná, tak je nabízím i Vám. ČTVRTEK: Když se ráno budeš mýt a čistit si zuby, dej si toto předsevzetí: Zkus dnes zůstat uvnitř tak čistý/á, jako jsi teď zvnějšku

Na začátku postní doby jsou děti na hodinách náboženství zpravidla dotazovány, zda už ví, cože by si měly v nadcházejících čtyřiceti dnech odřeknout. A ony už povětšinou vědí a také náležitě odpoví: jedno si odřekne televizi, další internet, jiné nějakou tu sladkost či oblíbenou hru na počítači Postní zamyšlení či výzva ke zpovědi - Kazatelův Kristus. (Boží), a tudíž přímo odkazuje k velikonočním událostem, napsal jsem pro Vás zamyšlení, které ony velikonoční události - zvláště ty velkopáteční - spatřuje již ve Starém zákoně, půjde pak o zamyšlení biblické, písmácké -. Úvod » Zamyšlení nad postní aktivitou. Momentálně prožíváme mezidobí, máme za sebou Velikonoce, před sebou prázdniny, a tak si asi říkáte, že nemůžu být normální, když píšu o postní době. Bohužel vám, moji milí čtenáři, musím sdělit, že to není pravda. Nejsem psychicky narušená, neprobudila jsem se z. III. postní zamyšlení s INem - Modlitba. Zveme vás na prožívání postní doby s INem. Jdete do toho s námi? Modlitba. Modlitba je jako královna. Ta má vždycky přístup ke Králi. (Doubrava) Postní výzva na tento týde

kolegové hudebníci, Tak jako každý rok si připomínáme na Popeleční středu, že jsme prach a v prach se navrátíme, tak si budeme celou dobu postní připomínat žalm Smyj ze mě mojí nepravost a očist´mě od mých hříchů. Tato doba je zvlášt´důležitá pro varhaníky a zpěváky, kteří musí upravit svůj doprovod tak, aby niterný prožitek kajícího [ Postní zamyšlení. 6.3.2019 12.3.2019 vitek Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. (srv Ranní magazín. Svátek má: sv.Terezie od Dítěte Ježíše / Igor. Menu Zavřít Živě Zavřít Živ

1. díl po 1. neděli postní. This video is unavailable. Watch Queue Queu Postní a velikonoční zamyšlení Autor: Viliam Judák. Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme zde upevnit.

Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv Katolík má dle církevního práva povinnost alespoň jedenkrát ročně jít ke sv. zpovědi a sv. přijímání. Většina z nás si dělá duševní úklid dvakrát do roka, před Vánocemi a před Velikonocemi

Postní zamyšlení Olomoucko-brněnská eparchi

 1. 5. neděle postní - Duchovní zamyšlení 5. neděle postní - Duchovní zamyšlení Podrobnosti Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda Vytvořeno: 1. duben 2017 Zobrazení: 518 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy. (Kol 2,7) Myslím si, že Lazarovi nemáme co závidět. Smrti nebo spíše umírání se všichni více či méně.
 2. uty): Bůh tady není pro člověka jenom v časech dobrých, nebo jenom v časech zlých
 3. Zamyšlení ke 4. postní neděli. Vytvořeno: 21. 3. 2020 V rubrice Zamyšlení. Milí farníci, sestry a bratři! Srdečně vás všechny zdravím, pamatuji na Vás v modlitbě i při mši svaté! Tentokrát neposílám své nedělní zamyšlení písemně, ale můžete si ho poslechnout na YouTube, věřím, že takto to bude osobnější..
 4. Poselství k postní době papeže Františka (2015) (Tematické texty) Postní doba je tudíž příhodná k tomu, abychom si dali posloužit od Krista. Poselství papeže Františka k postní době 2017 (Tematické texty) V poselství papež předkládá k zamyšlení podobenství o boháči a chudém Lazarovi (srov

Zamyšlení na postní dobu Životem se táhne dlouhá cesta bolu, poj mj Spasiteli pjdem po ní spolu. Kam ty nohou vkroíš já též šlépj kladu, Tys mé svtlo naped a já stín tvj vzadu. Pjdem touto cestou s hlavou naklonnou tžkým krokem oba s kížem na ramenou. Kíž Od poloviny února máme na obtním stol 23.3. - křížová cesta + postní ztišení a zamyšlení. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Kde se v zamyšlení nad evangeliem 5. postní neděle (tedy co do samotného textu evangelia) otec Aleš přeřekl? Své postřehy můžete posílat na farní email. Texty i manuál pro nedělní bohoslužbě slova v rodině najdete pod tímto odkazem. Další inspiraci ke slavení nedělní liturgie v rodině naleznete na stránkách pastorace.c Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce.Můžeme zde upevnit svou víru v to, že on skutečně vstal a předešel nás do Života, a znovu s ním prožít jeho strastiplnou cestu, kterou. Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme zde upevnit svou víru .

Postní zamyšlení - Radio Progla

 1. Postní zamyšlení u Nejsv. Salvátora 2015 . Salvátorská premiéra cyklu postních zamyšlení, ke kterým jsme pozvali několik zajímavých hostů, se inspiruje jak tradicí postních kázání, tak i letošní uměleckou intervencí Michala Škody. Konat se bude po pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19:30 hodin
 2. Všechny informace o produktu Kniha JUDÁK Viliam - Postní a velikonoční zamyšlení, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze JUDÁK Viliam - Postní a velikonoční zamyšlení
 3. - postní zamyšlení - tipy, jak trávit čas s Otcem - povzbudivé karty (spolu s kterými můžete dát svůj čas, pozornost, ujištění) - inspirující postní plakáty Je zdarma a stáhnete si ho jednoduše kliknutím sem
 4. Nedělní zamyšlení Magdy Jůnové (5. neděle postní) Evangelium 5. neděle postní začíná slovy: Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, V příběhu se dozvídáme, že Lazar a jeho dvě sestry Marie a Marta patří do blízkého okruhu přátel Ježíše. Když Lazar onemocní, jeho sestry oprávněně očekávají.
 5. Postní duchovní zamyšlení - březen 2018. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení.
 6. Adventní a postní zamyšlení. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Související knihy. Slunce.

Zamyšlení k postní době - Farnost Dubňan

2. neděle postní - Duchovní zamyšlení 2. neděle postní - Duchovní zamyšlení Podrobnosti Napsal Libor Rosner Vytvořeno: 10. březen 2017 Zobrazení: 532 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy. (Kol 2,7) Bereme-li postní dobu vážně, právem se nám může jevit jako náročný čas.. Postní doba Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její společenství i pro jednotlivé věřící. Především je to však doba příhodná (2 Kor 6,2). Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal: My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný Začátek postní doby Popeleční středa - 1. března 2017 Teď je doba příhodná, den spásy. 2 Kor 5,20-6,2 V postní době si máme hlouběji uvědomit Kristovo vykupitelské dílo a žít závazněji svůj křest. čtvrtek - 2. března 2017 Den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mne. Lk 9,22-2

Album První postní zamyšlení na DSM 2017 Brno. Přidal JiridloAA. PŘÁTELÉ :) Každá postní neděle až do setkání nám zde nabídne POSTNÍ ZAMYŠLENÍ nad tím, co mohou být veliké věci konkrétně v našem životě. Inspirovat nás bude jednoduchý obrázek, krátký úryvek z Písma a otázky k sebereflexi Doba postní Doba velikonoční Liturgické mezidobí (1. - 10. neděle) Liturgické mezidobí (11. - 20. neděle) Liturgické mezidobí (21. - 30. neděle) Liturgické mezidobí (závěr) Třetí neděle postní - roční cyklus A . Jan 4, 5 - 42. Motto: Pán Ježíš nám při křtu dal sílu dělat dobré věci. Materiály k tisk Zamyšlení otce Josefa ke 4. neděli postní. Milí přátelé, sestry a bratři. Ve starozákonní knize Kazatel stojí následující podnětná slova: Neříkej: Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto? To není moudré, ptáš-li se na to. (Kaz 7,10). Každý z nás jistě dokáže rozkódovat aktuálnost těchto. Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. Stránky této knížky nás mohou vést k tomu, abychom se učili Ježíšově nezištné lásce. Můžeme zde upevnit svou víru v to, že on skutečně vstal a předešel nás do Života, a znovu s ním prožít jeho strastiplnou cestu, kterou.

K ZAMYŠLENÍ. Doba postní je v plném proudu. Naším úkolem ale není jen naplnění určitých předpisů o sebezáporu a almužně, ale především rozkrytí nejzákladnější naděje, která se naplňuje v Kristu, jak to popisuje sv. Pavel v listě Galaťanům. I my, podobně jako apoštolové, jsme na cestě. Ještě nejsme v cíl Každodenní zamyšlení provází i Svatý týden. Již čtvrtý týden se během postní doby můžeš každý den krátce připravit na Vzkříšení Ježíše Krista. Celý článek. Každodenní zamyšlení pro třetí postní týden Malý průvodce postní dobou 2018 Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsal letos pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul, texty k zamyšlení pro všední dny byly vybrány z výrok

Rádio VaticanaKanán - KAtecheze NA Neděli

Vatikán.Státní sekretariát Svatého stolce vydal dnes zprávu vypracovanou na pokyn Svatého otce o případu bývalého kardinála a washingtonského arcibiskupa Theodora E. McCarricka (roč. 1930), propuštěného z duchovenského stavu loni v únoru (viz ZDE). Pod titulem Zpráva o úředních poznatcích a kanonickém procesu Svatého stolce proti bývalému kardinálovi Thedorovi. Zamyšlení nad verši Thomase Stearnse Eliota: Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Kde je moudrost ztracená ve znalosti, kde je znalost ztracená v údajích? (T. S. Eliot) Je čas sáhnout k veršům! Je nejspíš moudrý ten, kdo zná mnoho věcí Velikonoční zamyšlení. Květnou nedělí a vyslechnutím pašijového příběhu jsme vstoupili do Svatého týdne. Nám končí čtyřicetidenní postní příprava na slavení velikonočních svátků, kdy budeme liturgicky prožívat samotný závěr života našeho Pána Dnes vám chceme představit knihu, která se může stát průvodcem všem dětem a jejich rodičům na cestě postní dobou, jejímž cílem je slavení nejdůležitějších křesťanských svátků, Velikonoc. Kniha ČEKÁNÍ NA VELIKONOCE nabízí čtenářům zamyšlení na každý den postní doby, které vychází z biblických textů Na za čátku postní doby jsou tabulky v postní cest ě prázdné, postup-ně do nich vpisujeme vždy nápis pro konkrétní týden (nap ř. 1. postní týden) a motto (nap ř. Překonávat pokušení). Malý papírový bat ůžek nebo symbolic-kou postavi čku p řipevníme na nást ěnku do místa, kde se práv ě ocitáme. K zamyšlení

iKarmel
 • Nemocnice nový jičín neurologie.
 • Návrh účesu počítačem zdarma.
 • Tauer elektro.
 • Burberry jacket.
 • Crockpot csc024x.
 • Prdy.
 • Úmrtí jindřichův hradec.
 • Abnormální děložní krvácení.
 • Nvidia pascal mobile.
 • Dráčik leták 2018.
 • Jídelníček pro dítě 9 let.
 • Cholesterol jak obniżyć.
 • Dětská gynekologie české budějovice.
 • Bmw z3 prodej.
 • Prací prášek omo z německa.
 • Khal drogo death.
 • Sup paddleboard.
 • Vypadávání vlasů po prodloužení.
 • Španělský národní alkohol.
 • Marináda na kalamáry.
 • Filmy jennifer aniston.
 • Letecke katastrofy online.
 • Zděný bungalov 4 kk.
 • Tapety na zeď imitace kamene.
 • Aktuální vítr praha.
 • Fentermin cena.
 • Nákladová funkce.
 • Vlajky států testy.
 • Isš ruská.
 • Jak vypnout režim pro slepé samsung.
 • Nožové pojistky wikipedie.
 • Busy překlad.
 • Říjen svátky.
 • Bmx zubehör.
 • Chlamydie pneumoniae diskuze.
 • Electrum.
 • Co je treatment.
 • Louskáček balet hybernia.
 • Kostým na masopust pro děti.
 • Rajska zahrada bazen.
 • Bandplan uhf.