Home

Pravopis i y

Psaní i/y - Procvičování online - Umíme česk

Souhlásky: Pravopis (i/y) Pravidla a vyjímky: TVRDÉ: y: Po tvrdých souhláskách se píše v domácích slovech y/ý. Vyjímka!!! V citoslovcích (chichi) a slovech citoslovečného původu (chichotat se) se píše i/í test Pravopis i,í/y, i,y,í,y. i,i,í,i. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama Ukazoval ji lampy - Ta (ženský rod) lampa bez lamp y, jako žena bez žen y. Pozor na chytáky. Po měkkých souhláskách se píše i, a to i v případě, že vzor velí jinak. Příklady: skica (vzor žena), ale třeba 1. pád množného čísla skici. Pouze u vzoru hrad se po souhlásce c píše y. tácy, puncy, kecy, hicy apod Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém probereme klíčové jevy. Kurz je určen jak žákům, které na jaře čekají přijímací zkoušky, tak i komukoli jinému, kdo si chce ověřit své znalosti Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů

PRAVIDLA - Psaní i/y a í/ý v koncovkách přídavných jme

Zde si můžeš zkontrolovat libovolný text a vyhnout se tak pravopisným chybám. Kontrola pravopisu . Studijní materiál V předponě vy-, vý- se píše vždy tvrdé y, ý; vytvořený, výborný, výklopný, vymalovat, vyplavat, vyspravit, výlet, vynález, výlevka Kořen; V kořenu slova se po obojetné souhlásce píše většinou měkké i, í. Tvrdé y, ý píšeme v kořenu jen ve vyjmenovaných slovech a ve slovech, která jsou s nimi příbuzná VY_32_INOVACE_036 . PROCVIČOVÁNÍ I-Í / Y-Ý . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. b dný příb tek, prop chnutý m č, rozžv kal, s reček, v sutá hrazda, platil m tné, hb tě pob há, brz čko vstával, bl zko se bl ská, zp tuje svědomí, první v zva, nab tá puška, nic nev m slel, ukrutná b tva, nab l majetek, v m k na hrazdě, jaz ková cv čení, zv řený prach, nenas tný člověk. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, pravopis velkých písmen; pravopis i-y; pravopis mě-mně; gramatika; Pravidla českého pravopisu; pravopis velká písmena; Pravopis velkých písmen online; český jazyk; čeština v kostce; gramatika a výslovnost; diktáty na vyjmenovaná slova; vyjmenovaná slova; diktáty pro třídy základní školy; diktáty a pravopisná cvičení.

Pravopis - i/y Od: pravopis 02.03.13 19:58 odpovědí: 21 změna: 03.03.13 13:25. Ahoj, jaké i/y byste napsali ve slově nab_tý energií, nab_t energii? Děkuji moc. Odpovědět na otázku Skočit na nejnovější odpov. My všichni (pravopis) Slovní spojení my všichni (nikoli mi všichni ) se často objevuje v souvislosti se shodou přísudku s podmětem. V některých případech je totiž podmět ve větě nevyjádřený a ani z kontextu nelze vysledovat, kdo konkrétně byl v podmětu zastoupen Pravila hrvatskog pravopisa. Sadržaj ove mrežne stranice ne smije se umnožavati ili reproducirati bez pismenoga dopuštenja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

• Pravopis českého jazyka - tahák na rychlé opakování důležitých pravidel a pouček - pravidla pravopisu online. Posunout na obsah. home » pravidla pravopisu » index Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. Tahák rychlého opakování dole Psaní i y na konci slov se v českém jazyce řídí jasně stanovenými pravidly. Následující cvičení slouží k procvičení a upevnění vědomostí o pravopisu koncovek u podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, u příjmení a psaní zájmene mi/my Pravopis - i/y - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Pravopis - i/y. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Toto rozdělení má vliv nejen na pravopis, ale i na skloňování a časování. U skloňování proto rozlišujeme měkké a tvrdé vzory. Těmito vzory se řídí psaní i/y a í/ý v koncovkách. Pro psaní těchto samohlásek po obojetných souhláskách v kořenech, předponách a příponách existuje seznam vyjmenovaných slov, v nichž - a ve slovech od nich odvozených - se. Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po Z. KONTROLA . Brz_ přijde jaro. Šroubek zrez_věl. Skáče jako kamz_k. Dostal z_mnici. Znáš baz_liška? Bz_kavka je hmyz. Benz_nový motor. Ruz_ňské letiště Pravopis po uvedených spoluhláskach: Po mäkkých spoluhláskach sa v domácich slovách píše mäkké i/í. Po tvrdých spoluhláskach sa v domácich slovách píše tvrdé y/ý. Po obojakých spoluhláskach sa zvyčajne píše mäkké i/í, ale vo vybraných slovách sa po nich píše tvrdé y/ý

Pravopis i/y

 1. Pravopis slova y v slovenských pravopisných slovníkoch. Krátky slovník slovenského jazyka. y,.
 2. Větné členy - přehled. Popis pracovního postupu. Osnova vzor. Popis a charakteristika osoby. Vzory smutečního projevu. Státní příslušnost. Cvičení na velká písmena. Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b. Charakteristika. Abstraktní podstatná jména. Vypravování
 3. Popis zboží: Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky slouží k rychlému procvičení pravopisu i/y a jsou rozděleny na 4 skupiny podle obtížnosti
 4. Shoda přísudku s podmětem nezahrnuje pouze shodu slovesných tvarů v přísudku. Tvarově se musí shodovat nejen příčestí činná: Dívky povykoval‑y před školou, příčestí trpná: Domy byly stavěn‑y, věže vztyčen‑y, byly podán‑y nadlidské výkony a tvary přídavných jmen v přísudku: Mladíci byli nevychovan‑í
 5. 1. cvičení www.rysava.websnadno.cz 3. cvičení. Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po P. KONTROL

Doplň hlásky i,í,y,ý V í ý i y bral í ý i y sme sa do krajov postihnut í ý i y ch záplavam í ý i y . Nask í ý i y tol sa nám zúfal í ý i y pohľad Pravopis českého jazyka je zbytečně složitý v psaní tvrdého y. Psaný text slouží k uchování mluveného projevu. Tedy pravopis má sloužit lidské řeči, nikoliv nad řečí panovat. Čeština užívá v písemné formě i a y, kdy užívá dva znaky pro zachycení hlásky, jež se v mluveném jazyce neliší Témata: gramatika, i/y, podnět a přísudek, pravopis, slovesa Český jazyk má spoustu svých krás a pro vlastence je to nejpůvabnější jazyk ze všech. Je libozvučný, má spoustu intonací a když ho slyší cizinec, tak má dojem, že nemluvíme, ale zpíváme Na jedné straně máme slova jako citron, cirkus, krucifix, nacista, na straně druhé máme slova, v nichž se po c píše tvrdé y, např. cyklon, cynik, cyklista, cypřiš. Pro psaní i a y v těchto slovech neexistuje žádné pravidlo, musíme si pamatovat jednotlivé výrazy

Pravopis I,Í,Y,Ý. Hravé procvičování české gramatiky. Popis. Pomůcka PRAVOPIS I,Í,Y,Ý je vhodná všechny školáky, kteří si s ní procvičí nejen pravopis těchto samohlásek, ale také trpělivost.. Úkolem dítěte je vybrat barevnou sponku podle barvy puntíku u slovního spojení a připevnit ji na jednu ze čtyř možností v pravém sloupci I/Y v koncovkách přídavných jmen. Y/I v koncovkách přídavných jmen po obojetných souhláskách se řídí podle vzoru, ke kterému jméno náleží. Vzor mladý. U vzoru mladý píšeme ý. V 1. a 5. pádě č. mn. píšeme í. veselý člověk, tmavý kout, zářivý úsměv, veselí lidé, tmaví ptáci, známí fotbalisté. Vzor jarn Pravopis i/y v přísudku Od: assdfg 30.11.12 18:18 odpovědí: 4 změna: 30.11.12 18:44 Jsem sice v češtině dobrá, ale před nedávnem mě úplně zmátla jedna věc Pravopis < Pravopis i / y a í / ý < Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova. V kořenech českých slov píšeme po obojetných souhláskách y /ý jen ve vyjmenovaných slovech a slovech, která jsou s nimi příbuzná, nebo od nich odvozená. V ostatních slovech píšeme i / í. Psaní i/í y/ý v koncovkách 29 cvičení: 07: Psaní souhlásek párových 1 cvičení: 08: Psaní s/z v předponách a předložkách 9 cvičení: 09: Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy 40 cvičení: 10: Velká písmena 6 cvičení: 11: Psaní i/í a y/ý po písmenu C 6 cvičení: 12: Tematická pravopisná cvičení.

Psaní i-y - MATURITA

Doplň hlásky i,í,y,ý Knih í ý i y boli vžd í ý i y moj í ý i y m í ý i y dobr í ý i y mi priateľmi. Tráv í ý i y li sme spolu celé večer í ý i y a dlhé v í ý i y kendy Pravopis i/y po c Text dotazu. Dobrý večer, již několikrát jsem se setkal s různým pravopisem slov končících na c. Ve většině případů si s tím intuitivně poradím a je to správně, ale nyní mám problém s pravopisem slova Babica (přijímení) Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení PRAVOPIS V KONCOVKÁCH - roboti. HLEDÁNÍ CHYB V TEXTU. PRAVOPISNÉ SMĚSKY . MIX I, NEBO Y - zahraj si s roboty. MIX Y, NEBO I 1. MIX Y, NEBO I 2. MIX Y, NEBO I 3 . HLÁSKY VE SLOVECH - zahraj si s roboty. PRAVOPISNÝ MIX 1 . PRAVOPISNÝ MIX 2. PRAVOPISNÝ MIX 3. MIX Í, NEBO I. MIX I, nebo Y. MIX v písni Tomáše Kluse. PSANÍ ČÁREK - MIX. Pravopis morfologický a syntaktický, prověřování a hodnocení pravopisu . MORFOLIGICKÝ PRAVOPIS : = psaní i - y v koncovkách jmen a slovesných tvarů přítomného času typu : zdravím, koupí, chválí - opíráme se o dovednost poznat tvar slova, tj. pád jména a příslušnost k deklinačnímu vzoru ( 4. ročník ) a tvar přítomného času u sloves ( 3. ročník

Pravidla českého pravopisu, gramatika, pravopis mě-mně, pravopis i-y, pravopis velkých písme mladší spřežkový pravopis: ch = ch, cz = c i č, g = j, rs, rſ, rz = ř, s, ſ = s i š, ſſ = s i š, w = v, v = u, z = z i ž, y na konci slabiky = j, ie, ye = ě. Grafémy i a y jsou i nadále zaměnitelné. Sporadicky se začalo používat interpunkční znaménko v různých podobách. Jeho funkcí je vyznačení pauzy Popis stránky * • Diktát psaní i y ovi ovy • - podmět a přísudek ovi ovy - 6.třída - online diktát - vyberte správná písmena Pravopis < Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova po písmenu M. my: mýt: myslit: mýlit se: Pozor, v některých slovech píšeme i/y podle jejich významu. vodou čistit - mýt: mít - vlastnit: medvídek - mýval: míval - vlastníval: zobrazit časté chyby nahoru. myslit, myslet. Pravopis souhláskových skupin a párových souhlásek. a) v mnoha případech je možné jednoduché zdůvodnění jiným tvarem slova nebo příbuzným slovem. např. stezka - stezička, bez stezek.., stříška - bez stříšek, nožka - nožička, bez nožek, prudký - bez proudu, blízký - blizoučko, rukáv - bez rukávu, plot bez plot

Pravopis podstatných jmen hravě – pracovní sešit (psaní i

pravopis Text dotazu. Prosím pomůžete? řeším i-y, v kontrole pravopisu Microsoft Office World Hádá se to se mnou o tvrdé -y- (ve slově bydleli)... věta zní: Kluci s holkami, jež se mnou bydleli, měli v ty dny se zbytkem party smluvené lyžování někde za městem Pravopis I vs. Y - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Pravopis I vs. Y. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c Pravopis - vyjmenovaná slova, spodoba, tvrdé a měkké souhlásky, skloňování: y/i v koncovkách slov, stupňování, y/i v převzatých slovech, psaní ú/ů, ě/je, předpony s- a z-, přípony ní/nní,ný/nný, zdvojené hlásky, shoda přísudku s podmětem (koncovky -i, -y a -a), psaní čárek

Pravopis i,í/y,ý - Čeština — testi

Český pravopis zachovává některé pozůstatky staršího stavu vývoje jazyka. Písmena ě, ů, y, ý zachycují fonémy, které v minulosti v češtině existovaly, během vývoje však zanikly a splynuly s jinými fonémy. Měkké I a tvrdé Y. Písmena i/í a y/ý se v současné češtině vyslovují stejně [ɪ/iː] - pravopis i/y - vyjmenovaná slova Metodický postup, tisk - vyjmenovaná slova - homonyma s i/y Metodický postup, tisk . Jablíčka : Češtinářské pexeso : Ryby : Souhlásky - jména obecná a vlastní. Pravopis už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. píšeme v přísudku -y tvrdé: Létající talíře a další atrakce kroužily noční oblohou. Děti a housata běhaly po pokosené louce. Dívky i jejich matky byly rády, že to tak dopadlo

Doplň, potom stiskni Kontrola. ž. t hnízdo najdeme nejčastěji na strmé skále. V kádích plavali živ kapři. Utrhni si zral. Doplň, potom stiskni Kontrola. plec

PRAVIDLA - Psaní i/y v koncovkách podstatných jme

Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách Do vět vhodně doplňte vynechaná slova. Dítě víří vížce vídal vír víská víska vít výří výšce výr výská výt visel vydal vysel radostí Děti byly, nikoli děti byli (pravopis) U výrazu děti je shoda přísudku s podmětem poněkud složitější než v jiných případech. Je totiž potřeba si pamatovat, že zatímco dítě (v jednotném čísle) je rodu středního, děti (v množném čísle) jsou rodu ženského Seriál Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém... PEREME SE S ČEŠTINOU: Psaní i/y po souhláskách obojetných (1. díl) 17. února 2018 Seriál Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém..

Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky. Tvrdé y píšeme po takzvaných tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n). Výjimku tvoří pouze cizí a přejatá slova (například historie, chirurgie, kimono, dialektika), některá zvukomalebná slova domácí a některé citoslovce (například hihihi) Krátký diktát na procvičení pravopisných jevů českého jazyk Pravopis i, í, y, ý po obojetných souhláskách Do vět doplňte vynechaná slova. V dětství jsem míjí Míla mít mívala mýt mývala mi milá Mirek My nemyla medvídka míjí Míla mít mívala mýt mývala mi milá Mirek My nemyla Pravopis i/y. Podrobnosti Zveřejněno 13. 8. 2016 11:16 Napsal /a Lenka Ondráčková Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky slouží k rychlému procvičení pravopisu i/y a jsou rozděleny na 4 skupiny podle obtížnosti Toto je procvičování českého pravopisu. Program nabízí 18 témat pro procvičení češtiny. Nejdříve začíná se základy. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové.

PEREME SE S ČEŠTINOU: Psaní i/y v obtížnějších případech

Pravopis. 8.12.2005 15:56 | Linux. Nechápu , proc Vám vadí , když dělám Pokud se při psaní bez diakritiky (třeba v e-mailové adrese nebo v sms) překlepnu nebo popletu i/y, tak si toho třeba nevsymnu, protože nenapíšu háček nad s. Taky se mi stává, že bez diakritiky si ani nevšimnu, když je text psán slovensky.. ŠILHANOVÁ, Silvie. Pravopis i-y po obojetných souhláskách. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 26. 10. 2009, [cit. 2020-12-05] Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Jazyky > Pravopis Pravopisné křižovatky - pravopis 1 vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Edice přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, s následným. ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pravopis- Matik Psaní i - y uvnitř slov Psaní i - y po b Psaní i - y po b, l Psaní i - y po b, l, m Psaní i - y po b, l, m,

audio: postup Koncovky podstatných jmen rodu ženského - 1. v láh Tak pokud se napr. jeji kozy jmenovaly Zuzy, a posly ji, tak ma y spravne. Takovy povzdech. Kozy (Zuzy), posly mi. Pokud chtela at ji neco posles, posli s i. Zuzi taky s i, ale je pravda, ze u sposty jmen me y na konci oci netrha - Viky, Jenny, Naty - takze po tvrde souhlasce

Pravidla českého pravopisu - Pravidla

Pravopis, též ortografie či starším pravopisem orthografie, z řeckého ορθογραφία, což je složenina ze slov ορθος (orthos) správný a γραφος (grafos) píšící, je ustálený způsob záznamu zvukové podoby spisovného jazyka systémem grafických znaků.Obecně bývá uznáván pravopis vyhlášený příslušnou státní nebo vědeckou institucí. Pravidla českého pravopisu můžeme rozdělit na pravopis lexikální, tvaroslovný a syntaktický. Slovo lexikální se týká slovní zásoby a umění jejího využití, bohatosti používaného jazykového slovníku a slovní zásoby v písemném i mluveném projevu. Lexikální pravopis se zabývá psaním jednotlivých slov a s některými základními pravidly se můžete seznámit. Kniha: Pravopisné křižovatky --Pravopis 2. díl; Autor: Topil Zdeněk, Tučková Kristýna, Chroboková Dagmar; Pravopisné křižovatky - pravopis 2 vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš.Edice přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gra

I/Y v koncovkách podstatných jmen. I/Y v koncovkách podstatných jmen po obojetných souhláskách se řídí podle vzoru, ke kterému jméno náleží Když už tady nadáváš do kokotů :D Tak se nejdřív nauč pravopis sám, píše se mě, ne mně :D Souhlasím (+ 9 ) | Nesouhlasím (- 2 ) | Odpovědět -1 odka Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Pravopis i - y. Psaní uvnitř slov. Souhlásky tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n - vyjímky: citoslovce (chichi) a slova odvozená (chichotat se)cizí slova (Richard.

TS Český jazyk III – diktáty - iDNESNOVÁ ŠKOLA, s

KONTROLA PRAVOPISU - SMS

Podle toho se píš správní i/y. Pokud je ta voda tak nějak uprostřed stupnice, může se psát obojetné y. 7 Kdo udělil odpovědi palec? quentos, gepik, casey, anonym, Damiana, briketka10, Kohut57 před 3180 dny. 0 Nominace Nahlásit: Další odpovědi mojitek Pravopis i - y po obojetných souhláskách tvoří dominantu 3. roč. Osnovami je stanovený úkol, aby si žáci osvojili ucelené řady vyjmenovaných slov ,aby získali dovednost správně psát i - y po oboj. souhl. Mimo koncovku ve vyjmenovaných slovech a ve frekventovaných slovech příbuzných a aby uměli řešení zdůvodnit Shoda podmětu s přísudkem - pravopis - český jazyk pro základní školy online - pravopis pro základní školy (6. - 9. třída Pravopis - Přibyslavi a Čáslavi Naty73: Dobrý den, syn napsal větu -Babička odjela vlakem z Čáslavi do Přibyslavi, přiznám se, že sama nevim jaký i/y na konci a jak mu vysvětlit, že tam je měkké i, on napsal y ve ČÁSLAVI a Přybylsav Pavlovy holuby - pravopis. Je to zajímavý - já tam ty správný i/y prostě tak nějak slyším. O teoretickém zdůvodnění případně uvažuju až potom. Docela obdivuju, že jsi schopná vysypat z rukávu gramatické zdůvodnění založené na slovních druzích a pádech :-

PEREME SE S ČEŠTINOU: Seriál o pravopisu začínáme psaním iDiktáty

Psaní i/y po obojetných souhláskách - Diktáty a příklad

Pravopis. Pravopis souhlásek a skupin souhlásek - vysvětlení látky; Pravopis bě, pě, vě, mě - vysvětlení látky; Pravopis u, ú, ů - vysvětlení látky; Pravopis s, z, vz - vysvětlení látky; Pravopis i / y - vysvětlení látky; Pravopis velkých a malých písmen - vysvětlení látk Ač se to na první pohled možná nezdá, znalosti o psaní správného psaní i/y využijeme také ve fyzice. A nemyslíme tím jen fakt, že samotná fyzika je vyjmenovaným slovem. V dnešním díle seriálu o vztahu českého jazyk a jiných školních předmětů se podíváme na správné psaní předpon u fyzikálních jednotek Pomůcka PRAVOPIS I,Í,Y,Ý je vhodná všechny školáky, kteří si s ní procvičí nejen pravopis těchto samohlásek, ale také trpělivost. Pravopis nikoho Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies

Tabulky, přehledy na němčinu pro základní a střední školy

Test - PROCVIČOVÁNÍ I-Í / Y-Ý - pracovní list y_32_inovace_03

Pravopis podstatných jmen s novými koly Online cvičení na doplňování i/y. Oprava chyb ve větách. Možnost tisku cvičení do PDF. Shoda podmětu s přísudkem Lidé obdivovali nový parkovací dům. Online cvičení na doplňování i/y. Oprava chyb ve větách. Možnost tisku cvičení do PDF 2) vzor se použije, jaké i/y je u vzoru, takové bude i u slova, které ke vzoru patří. vesel__ klauni - veselí jako mladí. Honzov__ oči - Honzovy jako matčiny (na zdůvodňování pravopisu se používá jen vzor matčin Základní pravopis 2. Vzorová úloha (dopisovaná odpověď je vždy za pomlčkou) vzor zápisu odpovědi: pěkné automobil__ - automobily jako hrady. na hráz__ - na hrázi jako na písni. za tm__ - za tmy jako za ženy. jaké i/y je u vzoru, takové bude i u slova,. Pravopis registruje jen hlásky rozlišující význam. I když tedy například vyslovujeme slovo soud jako sout, na konci píšeme stále d. Při psaní slov se uplatňuje také princip historický. Jak známo, stále používáme písmena tvrdé a měkké y/i, přestože se jejich výslovnost už dávno od sebe neliší Český pravopis má dlouhou historii. Na jeho současné formě se v průběhu staletí podíleli přední čeští myslitelé. Čtěte, kdo měl na vývoj češtiny největší vliv a proč rozlišujeme tvrdé y a měkké i. První české písemné památky se objevují od poloviny dvanáctého a třináctého století

Všimněte si, že cvičení je plné dalších pravopisných jevů - doplňování i/y v kořeni či v koncovce podstatných jmen, pozor na předpony či kořeny sloves, pravopis přídavných jmen dle vzoru (mladý, jarní) apod. Vypište daná slova a zdůvodněte psaní i/y. Př. rybník - y v kořeni slova → r tvrdá souhlásk Pomůcka slouží k procvičení psaní i,í,y,ý ve slovech po obojetných souhláskách b,l,m,p,s,v hravou formou Kniha: Pravopisné křižovatky --Pravopis 1. díl; Autor: Topil Zdeněk, Tučková Kristýna, Chroboková Dagmar; Pravopisné křižovatky - pravopis 1 vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš.Edice přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gra Český jazyk - Pravopis 3 (vyjmenovaná slova). Sada kartiček s pravopisem mohou velmi zábavnou formou procvičovaní pravopisných jevů ulehčit. Na kartičce jsou vždy dvě slova k doplnění. Úkolem je umístit kolíček na správnou slabiku, písmenko nebo i/y 6: Český jazyk: Pravopis slova: Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně: 01 Praktický přehled pravidel českého pravopisu postihující psaní tvrdého a měkkého i/y, shodu podmětu s přísudkem, psaní měkkých a tvrých souhlásek, psaní velkých písmen, psaní předpon a předložek s/z/vz, psaní písmena ě. Vše doplněné o testy, diktáty a taháky

 • S čím kombinovat tulipány.
 • Růst štěněte jorkšíra.
 • Bajola fit.
 • Počty hygienických zařízení.
 • Ocel 11320.
 • Bratří venclíků 1073.
 • Jak vybrat kadernicke nuzky.
 • Rumunsko historie.
 • Příčné vrásky na čele.
 • Prošlý peroxid vodíku.
 • Kapverdy informace.
 • Rossmann pardubice.
 • Úřad měšice.
 • Albixon eshop.
 • Petra polnišová 2019.
 • Finep vzorový byt.
 • Futony.
 • Fifa 18 kariera trenera tipy.
 • Zánět žaludku nakažlivost.
 • Muzeum medvídků.
 • Movie maker microsoft.
 • Pilnický ořešák prodej.
 • Top level on steam.
 • Fyzika práce a výkon.
 • Paprika zajímavosti.
 • Zánět močových cest domácí léčba.
 • Matuška texty.
 • Plemena psů bez podsady.
 • Reebok easytone boty.
 • Cizrnový salát s rajčaty.
 • Akvarelový papír 300g.
 • Pepřová omáčka z černého pepře.
 • Steradián.
 • Mocniny komplexních čísel.
 • Fentermin cena.
 • Levná večeře pro dva.
 • Ekg holter výsledky.
 • Channing tatum csfd.
 • New york idnes.
 • Flybubble vario.
 • Saulův syn.