Home

Asuánská vodní nádrž

Asuánská vodní nádrž. Místní název بحيرة ناصر. Poloha Aswan Governorate, Egypt. Násirovo jezero, resp. Núbijské jezero, je přehradní nádrž, která vznikla na řece Nilu za Vysokou Asuánskou přehradou v roce 1971. Patří mezi největší přehradní nádrže na světě. Má rozlohu 5250 km², délku 510 km a objem 157 km³. Dosahuje hloubky 180 m Násirovo jezero, resp. Núbijské jezero (anglicky Lake Nasser, arabsky بحيرة ناصر; ‎‎ [Buhayrat Nasir]), je přehradní nádrž, která vznikla na řece Nilu za Vysokou Asuánskou přehradou v roce 1971. Patří mezi největší přehradní nádrže na světě. Má rozlohu 5250 km², délku 510 km a objem 157 km³ , vodní nádrž v jižním Egyptě na Nilu.Starou přehradu vybudovali Britové 1898 - 1902, 1912 a 1933. Hráz dlouhá 2,14 km, vysoká 51 m, zachycuje 5,5 mld. m 3 vody. 7 km jižně byla 1960 - 70 vybudována s pomocí SSSR nová nádrž (Násirovo jezero); hráz dlouhá 5 km, vysoká 111 m, objem 169 mld. m 3 vody. Hydroelektrárna 2 100 MW Vodní tok: Prokoý potok Nádrž je napájena vodami z Prokoého potoka a dešťovými vodami svedenými z okolních sídlišť. Slouží zejména k zachycování dešťových srážek. Při deštích je nádrž schopna pojmout až 92 030 m 3 vody a její zatopená plocha se zvětší na 2,66 ha Asuánská (Nil, Egypt) Kariba (Zambezi, Zimbabwe) V ČR je dle objemu největší nádrž Orlík (717 mil. m3), co do plochy Lipno I (4910 ha) a co do hloubky i výšky hráze Dalešice (hloubka 86 m, hráz 100 m) Studijní materiály Hydrologie a hydrogeografie. Téma Vodní nádrže je součástí studijních materiálů Hydrologie a.

Vodní toky. Odtokový režim řek Viktoriiným jezerem - má řadu splavných úseků - Násirova (Asuánská ) vodní nádrž u Asuánu patří k největším vodním dílům Afriky - ústí obrovskou deltou mezi Port Saidem a Alexandrii - od nepaměti velký hospodářský význam řeky - starověké civilizace,. Asuánská ( Násirova ) vodní nádrž na Nilu Účelem stavby bylo zabránit povodním způsobeným rozvodněním Nilu, zajistit zásobu vody pro zemědělství a výroba Obr.7 elektrické energie. Obr.8 Obr. Obr. 1 Malá vodní nádrž po rekonstrukci. Nová spodní výpust - požerák s lávkou, opevnění návodního líce hráze kamenným pohozem, v pozadí rekonstruovaný bezpečnostní přeliv. 1. Pojmy. Malá vodní nádrž (MVN) - souhrnný pojem ve smyslu ČSN malé vodní nádrže. Existují MVN různých určení - k chovu ryb.

Asuánská vodní nádrž - Aswan Governorate, Egypt Sygic Trave

Nejvyšším vrcholem na této rovnoběžce je Tahat. Jeho nadmořská výška je 2 918 m. Největší vodní plochou je zde Asuánská vodní nádrž na řece Nil. 2. Na profilu je rozpoznatelná Konžská pánev, jezero Ukerewe a Východoafrická vysočina. Oblastí rovníku protéká řeka Kongo. Největší vodní plochou je Viktoriino jezero Jezera, vodní nádrže Viktoriino jezero (Ukerewe) Turkana (Rudolfovo jezero) Albertovo Tanganika Malawi Čadské jezero Asuánská vodní nádrž vodní nádrž Volta Hory, sopky Kilimandžáro=Uhuru Kamerunská hora Džabal Tubkal . Title: mistopis_af Author: Pavel Created Date Asuánská vodní elektrárna svoji vyrobenou elektřinou pokrývá 23% spotřeby celého Egypta. V posledních letech se však začínají objevovat negativa tohoto projektu. Egyptská zemědělská půda ztrácí bez každoročního bahenního zahnojení svoji úrodnost, kterou se snaží egypťané obnovit spoustou chemických hnojiv Nádrž se nachází v jednom z nejhlubších kaňonů na světě, který umožňuje sevření vody 188m vysoké obloukovité hrázi. Svou výškou zaujímá prvenství v rámci afrického kontinentu. Výkon elektrárny je 300MW. Tato stavba výrazně ovlivňuje krajinný charakter i vodní režim a zbytky fauny v řece

Nil - Lecyklopædia

Násirovo jezero - Wikipedi

Jezera a vodní nádrže: Viktoriino jezero (Ukerewe), Turkana (Rudolfovo jezero), Albertovo, Tanganika, Malawi, Čadské jezero, Asuánská vodní nádrž, vodní nádrž Volta, vodní nádrž Karib Asuánská vodní nádrž (Násirovo jezero) C 6,7 Atbara, ř. D 7 Atlantský oceán F3-J4 Azande, ploš. E 5,6 Azory, o-vy B 1 B Báb al-Mandab, průl. D 8 Baġdād B 8 Bahr al-'Arab, ř. D 6 Baki (Baku) A,B 8 Baku viz Baki A,B 8 Baleáry, souo. A,B 4 Balkánský poloostrov A 6 Bangweulu, jez..

Asuánská vodní nádrž

Vodní nádrž Stanovice. Karlovarský kraj Okres Karlovy Vary Turistické zajímavosti Vodní plochy. Vodní nádrž Stanovice v údolí Lomnického potoka a částečně na přítoku Dražovského potoka zásobuje oblast Karlovarska pitnou vodou. foto: Mejdlowiki, Wikipedia, lic. CC BY-SA 4. Jednou z nich je impozantní stavba - Asuánská přehrada. Přehrada se nachází ve vzdálenosti asi 13 km od města Asuán. Přehrada vytváří pomocí vody z největší řeky Egypta Nilu - Násirovo jezero. Tato přehradní nádrž je svou plochou o celkové velikosti asi 6 000 km2 třetí největší vodní plochou světa Nádrž objemu 165 km³ se začala plnit už v průběhu stavby roku 1964 a plné kapacity přehrady bylo dosaženo až roku 1976. >>> Na financování stavby se nakonec podílel Sovětský svaz, který poskytl Egyptu také stroje a přibližně 2000 inženýrů Vysoká Asuánská přehrada byla dokončena v roce 1971. Je 480 km dlouhá a v nejširším místě má 16 km. Vodní plocha zasahuje i na území Súdánu, má objem 132 km 3 a nazývá se Násirovo jezero. Sypaná hráz je pyramidového tvaru z žulového kamene a jádrem z cementu a jílu

Ale tato Asuánská pyramida socialistické dynastie, byla, je a nadále zůstane jako jediným zdrojem života k přežití těch milionů a milionů nejchudších i po Sovětském svazu, po socialismu. inženýrů. Na stavbě se podíleli také přední světoví odborníci ze všech oblastí (stavitelství přehrad, vodní management. Vysoká Asuánská přehrada byla dokončena v roce 1971. Je 480 km dlouhá a v nejširším místě má 16 km. Vodní plocha zasahuje i na území Súdánu, má objem 132 km3 a nazývá se Násirovo jezero. Sypaná hráz je pyramidového tvaru z žulového kamene a jádrem z cementu a jílu. Přehradou může protékat až 11 000 m3 vody za. Je to vodní nádrž vzniklá přehrazením Asuánská vysoká přehrada na Nilu. Je 114 m vysoká a 4 km dlouhá. Trofie je vlastnost vodní nádrže podmíněná množstvím rozpuštěných látek ve vodě a podmiňující rozvoj vodních organismů vodní nádrž Volta na řece Volta; vodní nádrž Kariba řeka Zambezi; vodopády Viktoriiny vodopády (Mosi-oa-toenja) - řeka Zambezi; Tugela - nejvyšší v Africe (2. na světě), Dračí hory; Podnebí. téměř celý kontinent pásmo tropické; izoterma - 20° C; rekordy nejvyšší teplota - 57,8° C (1922, Azízija (oáza) - Libye -Asuánská vodní nádrž (přehradní nádrž) FYZIKA Převody jednotek ČASU: Vypočítejte s přesností na jednu hodinu, kolik hodin jste již na světě. Zohledněte následující věci: 1) Kdy jste se narodili, to víte 2) U rodičů si zjistěte, v kolik hodin jste se narodil

Definitions of Vysoká Asuánská přehrada, synonyms, antonyms, derivatives of Vysoká Asuánská přehrada, analogical dictionary of Vysoká Asuánská přehrada (Czech Nil má velmi složitý vodní režim. V rovníkové části povodí nastávají v roce dvě maxima srážek, na jaře (březen až květen) a na podzim (září až listopad), což způsobuje dvakrát do roka zvýšení průtoku pod soutěskou Nimule v létě a v zimě.V Súdánu a v povodí Modrého Nilu prší nejvíce v létě (červen až září). V Súdánu se rozlévá do šířky. Volta (vodní nádrž) Asuánská nádrž (Násirova) Viktoriino jezero (Ukerewe) Tanganika Malawi Mo ře, zálivy St ředozemní mo ře Suezský pr ůplav Rudé mo ře Adenský záliv Mosambický pr ůliv Guinejský záliv Gibraltarský pr ůliv Velká Syrta Ostrovy, souostroví Seychely Komory Madagaskar Sv. Helena Sv. Tomáš Princ ův ostro Soběnovská přehrada (také Přehrada na Černé či vodní nádrž Hradiště) je vodní dílo vybudované na říčce Černé, severovýchodně od Kaplice, nedaleko obce Soběnov Asi 10.000 obyvatel státu Michigan v USA muselo dočasně opustit domovy poté, co se po několikadenních silných deštích protrhly dvě tamní přehrady

RN N3 Stodůlky - Asuán Pražská přírod

Labe. Rýn. Temže. Seina. Rhôna. Labe. Odra. Dunaj. Pád. Dněpr. Volha. Ob. Jenisej. Angara. Lena. Eufrat. Tigris. Indus. Ganga. Brahmaputra. Mekong. Huang He. D 6 Asuánská vodní nádrž C 7,8 Atacama, poušť D,E 4 Atlantský oceán B 5 - E 6 Atlas, poh. B 6,7 Australsko-Antarktický práh, oc. dno E 10,11 Azory, souo. B 6 B Baffinovo moře A 4,5 Baffinův ostrov A 4 Bahamy, souo. C 4 Bajkal, jez. B 10 Balkánský poloostrov B 7 Balkaš, jez. B 9 Ballenyho ostrovy, Antarktida Baltská nížina B. gantické africké vodní nádrže (Asuánská, Akosombo, Cabora Bassa) byly postaveny v 60.—70. letech minulého století, objemo- vé vúbec nejvétší nádrž Kariba byla dokon- ëena již v roce 1959. Jejich vliv na odtoko- vý režim, ale i na život místních obyvatel a okolní piírodu, je nesporný. Velmi disku- tovaná je zejména. Compre online Přehradní nádrže podle zemí: Přehradní nádrže na Slovensku, Přehradní nádrže na Ukrajině, Přehradní nádrže v Bělorusku, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços c) povrchová - vodní nádrže, vodní toky. vodní nádrže - a) přirozené - jezero, mokřad; b) umělé (vytvořené člověkem) rybník, přehradní nádrž. jezero - a) ledovcového původu (na Šumavě) b) krasové (v Moravském krasu) c) říční. d) rašelinné (v Jeseníkách

Vodní nádrže Zeměpisec

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

Hooverova přehrada na řece Colorado ve Spojených státech je jednou z nejpozoruhodnějších staveb 20. století. Ve své době měla nejvyšší a nejmohutnější hráz /výška 220 metrů, šířka u paty 200 metrů/ a nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě vodní nádrž Koyna - Indie. Dekkánské tabule u města Koyna. Stavba vodní nádrže v roce 1961. 103 metrů vysokou hrází, za kterou se vytvořila vodní plocha o celkovém objemu 2,8 km3. Přehradní jezero 60 km délka. Po naplnění přehrady v roce 1967 došlo k zemětřesení o magnitudu 6, This page was last edited on 22 November 2019, at 17:06. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Asuánská nádrž. Říma sem byli posíláni významní, ale nepohodlní, občané. Tady mohli pracovat v zájmu imperia a zároveň byli dostatečně vzdáleni od hlavního politického dění. V Asuánu leží dvoupatrový klášter Sv. Šimona. Byl postaven v 6. stol. Patří k nejzachovalejším křesťanským klášterům v Egyptě Lidstvo se naučil stavět přehrady po dlouhou dobu. Například asi sto let staré výkopy byly provedeny u turecké vesnice Aladjahueuk. Vědci hledají hlavní město království Hetejců. Jenom tam byla objevena přehrada, která byla postavena před 3250 lety. Byla pokryta vrstvami bláta a bláta. Bylo možné jej obnovit, což dne

dam translation in English-Czech dictionary. en Encourages the EU to prioritise and deploy its 'water diplomacy' further in order to facilitate improved cross-border water management and mediate dispute settlement, including the promotion of an open and effective framework, in particular in the case of the Rogun dam; in this context, urges the EU to stimulate and accelerate further. Římská říše se rozprostírala na velkém území a její správa nebyla jednoduchá. Střídali se císaři, bouřily se některé porobené národy, na hranicích útočili barbaři 1. Původními obyvateli na severu Afriky, kteří žijí dnes v pouštích jako kočovníci, byl V učebnici na str. 75/3a se podívejte na zelenou tabulku. Podívejte se na frázi, která je již doplněna a zkuste zpětně v příběhu najít zbývající fráze a doplnit odpovědi ve cvičení 3b

PPT - GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 PowerPoint

Doporučení k projektům malých vodních nádrž

 1. Nádrž byla pojmenována jako Násirovo jezero (po egyptském prezidentovi Násirovi), je 480 km dlouhá a má 16 km v nejširším místě. Zabírá povrch přibližně 6 000 km². Přehrada je vybavena dvanácti generátory, každý má výkon 175 MW a ceklově vytváří výkon 2,1 GW. Výroba elektřiny začala v roce 1967
 2. Asuánská nádrž. Říma sem byli posíláni významní, ale nepohodlní, občané. Tady mohli pracovat v zájmu imperia a zároveň byli dostatečně vzdáleni od hlavního politického dění. V Asuánu leží dvoupatrový klášter Sv. Šimona. Byl postaven v 6. stol. Patří k nejzachovalejším křesťanským klášterům v Egyptě
 3. Définitions de Vysoká Asuánská přehrada, synonymes, antonymes, dérivés de Vysoká Asuánská přehrada, dictionnaire analogique de Vysoká Asuánská přehrada (tchèque

Zaznač její tok modrou. Víš jak se jmenuje velká vodní nádrž, která je na ní vystavěná?.. Asuánská - Násirova.....Vyznač deltu Nilu červeně. 5. Jaké památky se nacházejí na území Egypta? pyramidy, hrobky v Údolí králů, chrámy. 11.11.2013 2 Prof. Dr. Antonín Frič 1832 - 1913 Badatel a popularizátor přírodních věd, Biologie a význam lososa (zakládal ústavy a líhně), Zavedl třídění toků na rybí pásma, 1908 - první souborný spis o českých rybách Naštěstí v té době již existovala fotografická dokumentace z let 1849 - 1851 a tak byla její podoba v roce 1970 v Madridu věrně rekonstruována. Úplně nakonec byla v okolí obnoveného chrámu vybudována mělká vodní nádrž, která odkazuje na přítomnost Nilu v jeho původní lokaci. Sloupy hlavní fasád +17fotografií Přehradní nádrž, která vznikla po dokončení 2309 metrů dlouhé a 181 metrů vysoké hráze, vyhnala z domovů přes 1 300 000 lidí. Foto: R Gigantická vodní přehrada Tři soutěsky přehrazuje v čínské provincii Chu-pej řeku Jang-c'-ťiang. Vodní dílo, které Dnes je vodní nádrž hlavně zdrojem vody a také elektřiny, která je distribuována do celého Egypta. Naplněním přehrady vodou současně vzniklo jedno z největších umělých jezer světa - již zmíněné Násirovo dlouhé 500 km, nesoucí odkaz tehdejšího egyptského prezidenta a politika Gamála Násira, jenž se o stavbu.

Jak (ne)chytit nilského okouna 2. část. 23.7.2016 - whitehunter. Ve druhém díle svého článku bych rád řekl něco o Asuánské přehradní nádrži, životě v ní a kolem ní a také bych rád zavzpomínal na deset let starou výpravu, kterou jsem tam podnikl přehrada translation in Czech-Polish dictionary. pl zachęca UE do priorytetowego traktowania i szerszego stosowania swojej dyplomacji wodnej, aby przyczynić się do poprawy transgranicznej gospodarki wodnej oraz zapewnić mediacje na rzecz rozstrzygania sporów obejmujące wspieranie otwartych i skutecznych ram, w szczególności w przypadku zapory roguńskiej; w tym kontekście. EGYPT 23.1. - 31.1.2006 EGYPT, to byl vždy můj velký sen! O historii jsem prostudovala spoustu knih, zvláště pak mě bavily historické romány z dob faraonů, dávné příběhy, pyramidy a vše co k této civilizaci patří. Ale stále jsem se pohybovala jen v říši snů. Když můj klučík trošku povyrostl, rozhodla jsem [

 • Come as you are book.
 • Pvc soklová páska.
 • Politická mapa afriky online.
 • Be wooden.
 • Zadlabací zámek brno.
 • Proti zamlžování.
 • Paul mitchell salon.
 • Brokovnice balikli.
 • Kurt vonnegut kriminálník.
 • Čarodějky moc tří.
 • Nákladní auto iveco.
 • Linda goodmanová znamení lásky online.
 • Jak uvařit brambory ve slupce.
 • Vojenská škola opava.
 • Útulek modřany.
 • Zonky recenze.
 • Ebv ebna igg positive.
 • Lionel messi.
 • Definice rodiny psychologie.
 • Sharknado 6.
 • Symbolicky oddavajici.
 • The man who knew infinity online.
 • Xenon d2s 6000k.
 • Prace rakousko instalater.
 • Stolní lampa do ložnice ikea.
 • Jak na bazen.
 • Odstranění syntetické barvy.
 • Basket v pardubicích.
 • Kresky.
 • Burberry jacket.
 • Těsnění sprchový kout ronal.
 • Zážitkové vaření piva.
 • Jak rozebrat sklíčidlo.
 • Qr platba generator.
 • Flybubble vario.
 • Kriminálka plzeň csfd.
 • Nábytek polsko bogatynia.
 • Bradka design.
 • Bmw x6 test ojetiny.
 • Ashley benson wiki.
 • Co znamená dracarys.