Home

Téma literatura

Téma je ústřední myšlenka díla. Věcný obsah sdělení se nazývá námět, někdy také látka. Např. Máj - celkovým tématem je tragédie ( Jarmilina, Vilémova, obecně lidská) - východisko k filozofickým úvahám o smyslu života. Hlavní téma - Vilém a jeho osud Vedlejším tématem je oslava májové přírody Středověká literatura je literatura, která vznikla v období středověku, tedy zhruba mezi lety 500 a 1500 n. l. Nejčastěji se pod středověkou literaturou rozumí evroá literatura mezi zánikem Západořímské říše (476) a objevením Ameriky (1492), ke středověké literatuře se však mohou řadit také díla jiných kultur spadající časově do tohoto období: arabská a. - literatura pomáhá vytvářet hodnotový systém člověka. Základní literárněvědné pojmy Téma literárního díla - vzniká výběrem z takřka neomezeného množství jevů skutečnosti, přírody, společenského života, subjektivního zážitku

Literatura doby husitské: 1634 slov : V 1. pol. 14 stol. se prohloubila krize společnosti.- mistr Jan Hus ( 1370 - 1371). O době husitské mluvíme již dříve , mluvíme o tzv. husitských předchůdcích. V této době se nejvíce rozvíjel zájem Celý referá Hlavní téma - též téma ústřední (jeden jev nebo jedna otázka - např. Babička : hlavní téma - život na českém venkově v polovině 19. století Vedlejší téma - drobnější téma, jevy života, které souvisí s hl. tématem, doplňují je, ale spisovatel jim nevěnuje tolik pozornosti jako hl. témat Literární téma - je souhrn jednotlivých motivů a v textu zdůrazněných prvků věcného, ale zejména ideového obsahu díla. Podobně jako motiv i literární téma může být hlavní nebo vedlejší, úzké nebo široké, nosné nebo plytké, lyrické nebo epické

Co je to téma a motiv literárního díla (knížky) ? Jaký je

TEORIE LITERATURY - Literární žánry 4. Tematická výstavba literárního díla. motiv- v teorii literatury = základní, nejjednodušší tematická jednotka díla, významová jednotka, nejmenší celistvost podávající věcnou informaci o situaci, určuje směřování díl Literatura. Všechna literatura; Téma: Jemně kreslený příběh tragické lásky mladých milenců (studenta Petra a z existenčních důvodů nedostudované výtvarnice Lucie) zahalený stínem válečného utrpení a hrůz první světové války. Kontrast silného citu a kruté války

Středověká literatura - Wikipedi

Odborná literatura tvoří nedílnou součást jak našeho internetového knihkupectví, tak těch kamennných.To nejhledanější na začátek. Občanský zákoník, Daňové zákony a Zákoník práce máme vždy ten nejaktuálnější. Odborné knihy jsme pro vás rozdělili do několika přehledných sekcí Kniha rozhovorů Ludmily Javorové a Zdeňka Jančaříka Ty jsi kněz navěky, vydaná v roce 2020 nakladatelstvím Portál, otvírá velmi zajímavé a současně kontroverzní téma skryté církve, konkrétně její brněnské větve, která se - podle pojmenování teologické školy založené F. M. Davídkem - nazývala Koinótés. . Prostřednictvím vyprávění jedné z mála.

Ne každému toto téma zcela sedne a může být pracné opatřit přehledný seznam základních témat, o kterých se dále učit. Snad k tomu tato stručná wikikniha pomůže. Témata se můžou samozřejmě na školách různit, předpokládáme ale, že základní obsah je podobný Dělám čtenářák a mám napsat hlavní, vedlejší téma + motiv. Problém je, že nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Kdyžtak děkuju za odpovědi :

Italská literatura. Dante Alighieri. jeho tvorba ovlivněna láskou k Beatricii a její předčasnou smrtí, o Beatricii Alighieriho prvotina psaná deníkovou formou *Nový život; politicky aktivní, vyhoštěn z Francie, zbytek života ve vyhnanství; zabývá se filosofií, jeho útěcha, o lásce k Beatricii píše uvědoměle, je to hlubš Římská literatura - zápisky z literatury 4/4. Zápisky z hodin literatury na téma Římská literatura charakterizují autory a tvorbu starého, klasického a postklasického období římské literatury Náboženská literatura Dokud nestrhneme zdi mezi náboženstvími, mír na zemi nezavládne. (Son Mjong Mun) V této kategorii se nacházejí knihy zabývající se všeobecně náboženskou literaturou.Pokud je vaším koníčkem či přímo předmětem studia a bádání religionistika a teologie pak jste na správné adrese. Ať už Vás zajímá polyteistické či monoteistické. Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje přehled vzácných onkologických onemocnění (solidních nádorů i hematoonkologických nemocí) v dětském věku a u dospívajících. Jde o velmi širokou škálu různých typů nádorů, jež jsou pro lepší orientaci seřazeny dle anatomických lokalizací

Téma seminární práce V této sekci se můžete inspirovat, jak psát seminární práce, jak může vypadat úvod seminární práce nebo závěr seminární práce. Ukázka seminární práce je nejlepší inspirace Maturitní otázky z angličtiny z různých typů škol, oborů najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c

Vladislav II Jagellonský a Ludvík Jagellonský | Dějepis

Literární teorie - český jazyk a literatura

Referáty: Literatura - iReferaty

Téma smrt v literatuře pro děti a mládež. The Theme of Death in Literature for Children and Youth. Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem smrti v literatuře pro děti a mládež. Zaměřuje se na vybraná díla anglicky píšících autorů. Literatura pro děti a mládež očima mileniál. Brožová, Eliška Fakulta: Pedagogická fakulta Rok: 2020, studium probíhá Program/obor Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Obhajoba bakalářské práce: Tři podoby kontrafaktuální historie | Práce na příbuzné téma Téma / literatura. Včera. Cancel culture - Semafor na majáku. Má spisovatel právo psát za jiné? Včera. Přespříští rok to bude dvacet let, co vyšel můj první román Paměť mojí babičce. Byl přeložen do mnoha světových jazyků, prodalo se několik..

literatura. Jakou knihu jste nedávno četli a doporučujete ji skautským vedoucím? trendy. 3 novinky ve výchově, které byste neměli minout. recenze. Vůdcovská zkouška jinak? Časopis Skauting nabízí skautským vedoucím oporu a inspiraci pro rozvoj výchovy a vedení lidí. Vychází od roku 1919 Téma války v literatuře světové i české Válečná literatura - poukazuje na krutost a nesmyslnost války - válka mění lidské hodnoty, boje o přežití - vyzdvihuje život v míru a bez násilí - umírání nevinných - varování před nebezpečím válek ANTIKA Homé BAROKNÍ LITERATURA.. 64 KLASICISMUS.. 67 Úlohy označené mají vyšší náročnost. Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 1. vydání, 2015 Jaké je téma povídky? 6. V textu najdi výrazy s následujícími významy. 3. Povídka má klasickou osnovu vypravování. Urči její jednotlivé body

Současná světová literatura 1. 10 úloh Kvíz / test. 0% Prům. úspěšnost . 0 pokusů . Současná světová literatura se na školách už moc neprobírá, protože většinou na ni nevyjde čas. Procvičte si ji aspoň u nás! Pokračovat. Současná česká literatura 2. 15. 28/11/2020 | téma | Jakub Pavlovský Knihkupec musí vědět, co prodává Kdyby mi někdo za socialismu řekl, že budu mít v padesáti letech knihkupectví, nakladatelství i hotel na náměstí, vysmál bych se mu, říká Petr Novotný, spolumajitel jediného havlíčkobrodského knihkupectví Vysočina 1. téma a motivy téma = ústřední myšlenka díla - je v podstatě neomezené (všechny jevy z přírody, společnosti, dojmů, ) např. ruský venkov, válka, láska, mezilidské vztahy motivy = nejdrobnější tematické prvky díla (souhrn motivů tvoří téma How to Hold a Grudge : From Resentment to Contentment - the Power of Grudges to Transform Your Life autor: Hannahová Sophie doporučená cena: 299 Kč naše cena:266K Česká a slovenská literatura 30.-40.let v boji proti fašismu (Havlíček, Bass, Poláček, Pujmanová, Olbracht) 21. Tematická mnohostrannost a žánrové bohatství prózy mezi dvěma válkami (Olbrach, Vančura); kritika a publicistika (Šalda) 22. Karel Čapek 23. Ohlas 2.světové války v čes., slov. a svět. literatuře 24

Literární téma - Gymnázium Che

 1. Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odborná literatura, náboženské spisy.
 2. LIT - Literatura - Téma 1.svět.války ve světové a české literatuře; CJ - Český jazyk - Tématická výstavba literátního díla; LIT - Literatura - Světová literatura 1. pol. 20 století (mimo tematiku 1. sv; CJ - Český jazyk - Téma venkova v čes. lit. CJ - Český jazyk - Téma války v lit
 3. Téma měsíce: Literatura pro děti a mládež v Evropě (první díl: Německo a Francie) Nové překladové knihy Více > Druhé město Michal Ajvaz Česká literatura ve stručném přehledu Více > Kapitola 1 Literatura 1900-1945. Kapitola 2 Próza a poezie po roce 1945. Kapitola 3 Próza po roce 1989
 4. Téma práce - literatura Vedoucí prací a témata, která nabízejí Orientační seznam dosud obhájených prací, který však nemusí být nutně vyčerpávající, naleznete zde: Seznam diplomových prací
Rozbor básně (J

Literatura pro 2. ročník - pracovní sešit (PS) - řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-184 Světová literatura pro děti a mládež v čítankách pro 5. a 6. ročník Z Práce na příbuzné téma. Seznam prací, které mají shodná klíčová slova. Les Traductions de la prose française dans la revue Světová literatura entre 1956-1970 (Michaela Naňková

Dostatečně jasně téma vysvětlete a představte všechna potřebná fakta, se kterými budete pracovat v dalších částech. Úvod nemusí být dlouhý, často stačí jeden krátký odstavec . Především dejte najevo, proč jste si vybrali právě toto téma, a na závěr vyjádřete svou tezi - zásadní myšlenku díla, která. Knihy nás provázejí už od útlého věku. Vyrůstáme s nimi a dospíváme, a kdo si je zamiluje, bude jim věrný i v dospělosti. Každou generaci nových čtenářů oslovují stále stejná díla. I přesto, že se tvorba pro děti vyvíjí a objevují se mnohdy nečekané tendence, většina titulů zůstává nesmrtelných. Pomáhají v rozvoji schopností dítěte a později. Petreková, Lucie Fakulta: Filozofická fakulta Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Filologie / Český jazyk a literatura Obhajoba bakalářské práce: Vybrané motivy v díle Radka Malého | Práce na příbuzné téma Téma: literatura faktu v tematickém okruhu české a regionální historie za dané období. Věk: pro studenty SŠ a VŠ v řádném denním studiu. Rozsah: max. 30 NS. Uzávěrka: 30. dubna 2020. Literární soutěž pořádá Chlumec nad Cidlinou, FSV UK a Klub autorů literatury faktu Toto téma sledují: Předmět diskuze: Literatura - temné (nejen) povídky - Fantasy, horror, či cokoliv, co má nekomerční hlavu a patu. Mužete se pohroužit do světa plného temných stránek lidského ducha

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

Nemáte dosud uživatelský účet na Dobré knihy.cz?. Registrace na stránky dobre-hnihy.cz Vám přináší řadu výhod. Krom zrychleného nákupu jsme pro Vás připravili řadu dalších funkcí, které využijete nejen při nakupování na našem eshopu Stylové rozvrstvení slovní zásoby jazyka literárního díla.

Podobné téma - konflikt neomylných lidí - je popsáno ještě v románech Synové zem Použitá literatura: Svozil B. Česká literatura ve zkratce 3, Knižní klub, Praha, 2000 Milička K. Od realismu po modernu, Baronet, Praha, 2002 Vlašín Š Téma / literatura. 10. 7. Moje čtení: šéf Senátu Miloš Vystrčil. 10. 7. Předseda Senátu Miloš Vystrčil přiznává, že více než v knihách si čte v těchto dnech spíše v mobilu. Má však několik oblíbených titulů. 7. 7. Spor kolem Kundery vypovídá více o nás než o něm. 7. 7

Knihy Tema a tema (B2)-- autor: kolektiv autorů Tema a tema (C)-- autor: Coto Bautista Vanessa, Turza Ferré Anna How to Hold a Grudge : From Resentment to Contentment - the Power of Grudges to Transform Your Life-- autor: Hannahová Sophie Co tě nezabije, to tě posílí-- autor: Brownová Brené Kdo to je, co to je, jakpak se to jmenuje?-- autor: Drijverová Martin Aktuální ekonomické zpravodajství. Vývoj na burze, aktuální kurzy fondů, kurzovní lístek vůči koruně Ať už se učíte španělštinu ve škole, doma, v práci, potřebujete-li ji procvičit, osvěžit nebo si osvojit základy, nebo se vám tento jazyk líbí, jste tu správně. Naleznete zde řadu testů a cvičení, slovní zásobu, vysvětlení gramatiky, kurz pro začínající a mnoho dalšíh

TÉMA: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST HUSITSKÁ LITERATURA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kristina Hesová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pracovní list č. vÝukovÉ materiÁly. navigace. ČeskÝ jazyk 8. tŘÍda > literatura > téma: barok Rozbor literárního díla Autor: Bohumil Hrabal byl český prozaik, který žil v letech 1914 - 1997 (Hrabal, Bohumil - Postřižiny, Literatura referát ČT edu - tisíce vzdělávacích videí pro školy a školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací

 1. Téma: literatura Kundera věnuje Moravské zemské knihovně své knihy a archiv Brno - Spisovatel Milan Kundera věnuje Moravské zemské knihovně v Brně sbírku různých vydání svých knih a také archiv článků a dalších dokumentů
 2. Státní Maturita - Angličtina.cz je online portál pro studenty a maturanty gymnázií a středních škol, kteří si vybrali anglický jazyk jako jeden ze svých maturitních předmětů. Je rovněž vhodným free online zdrojem pro učitele angličtiny učící na středních školách, kteří připravují své studenty k úspěšnému složení nové státní maturitní zkoušky z.
 3. Česká literatura Pohádka k Vánocům. Tři ořechy pro Popelníka. 12. 11. 2020 / Beno Trávníček Ilustrace: Jáchym Bohumil KartousKousek za poslední zastávkou brněnského metra v křoví u úplně posledního koše se zasviněným popelníkem pobývá člověk
 4. literatura na téma Mystery shopping Text dotazu. Dobrý den, budu psát bakalářskou práci na téma Mystery shopping ve finanční instituci. Ráda bych Vás proto poprosila o inforamci z jakých knih bych mohla čerpat pro tuto práci? S přátelským pozdravem
 5. Odborný (online i tištěný) časopis mediálního domu Economia, který mapuje současnou praxi a vývoj v oblastech nákladní dopravy, skladování, distribuce, technologií a řízení dodavatelských řetězců doma i v zahraničí
 6. autor: MUDr.Ondřej Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc, Dětská endokrinologická ambulance Svitavské nemocnice a.s.. Mikrocirkulace. Z anatomického úhlu pohledu je mikrocirkulace úsek krevního řečiště, který zahrnuje mikrocévy (cévy s průměrem menším než 150 µm) - malé tepénky, kapiláry a malé žilky (téma Hemodynamika)

Petr a Lucie - rozbor díla k maturitě (7) Rozbor-dila

Druhá světová válka v literatuře - Wikipedi

 1. Téma Literatura — ČT24 — Česká televiz
 2. Eseje Slohové práce Český-jazyk
 3. Odborná literatura Knihy Dobrovsk
 4. Vaše Literatura - Literatura pro všechny
 5. Maturitní otázky z literatury - Wikiknih
 6. Jaký je rozdíl mezi tématem a motivem? Odpovědi
 7. Renesance - český jazyk literatura online - ucseonline
Čeština

Video: Literatura - Zápisky z hodin - Předměty ZŠ+SŠ - Studijní

Podzimní víla - pohádka | Pohádky, Škola a ŠkolkaRozbor básně (MVyjmenovaná slova po Z | datakabinetPísmeno F | datakabinetSnehová vločka - čítanie s porozumením | datakabinetUnikátní putovní výstava děl Alfonse Muchy Apoteóza láskyMemento mori – WikipediePPT - Přírodověda – Podnebné pásy ( Mírný pás ) PowerPoint
 • Dredy cena praha.
 • Formy na odlévání kovu.
 • Historie čísla pí.
 • Sublimace.
 • Komunikační médium.
 • Co si přát k 18 narozeninám.
 • Stolní fotokalendář 2018.
 • Je hliník magnetický.
 • Mravenecnik.
 • První den na koleji.
 • Cena kubiku modrinu.
 • Wiki penzion.
 • Coryzalia složení.
 • Kadeřnictví národní třída.
 • Paul mccartney koncert praha 2019.
 • Databáze vězňů osvětim.
 • Jih švédska.
 • Mobelix sleva ona dnes.
 • Pedagogické lyceum přijímací zkoušky.
 • Winona ryder star trek.
 • Mgr slimakova.
 • Peugeot 3008 nový.
 • Pdf v jednom souboru.
 • Country koření složení.
 • Instagram followers zdarma.
 • Knabstrupský kůň prodej.
 • Vezír egypt.
 • Turbo pizza zdar.
 • Faktum a metod.
 • Doodle czech republic.
 • Nejlepší hotely světa 2018.
 • Princezna ze mlejna 2 carodejnice.
 • Zednictví nace.
 • Ledňáček nanuk.
 • Seat leon recenze.
 • Dálniční známka 2019 akce.
 • Kniha divočina pdf.
 • Terasová prkna bazar.
 • Ortopedie ivančice klaška.
 • Roco 66356.
 • Zánět páteře příznaky.