Home

Americká próza 1 poloviny 20 století

Ernest Hemingway román vydaný poprvé v roce 1940 název knihy byl inspirován verši anglického básníka Johna Donna z roku 1624 děj se odehrává za občanské války ve Španělsku hlavní postavou je mladý americký profesor španělštiny Robert Jordan, dobrovolník republikánské armády Světová próza 1.poloviny 20.století AMERICKÁ LITERATURA - vzniká pojem lost generation - označuje skupinu amerických autorů 20. let, kteří byli otřeseni 1. světovou válkou (dobrovolně vstoupili do války) a zároveň vystřízlivěli z tzv. amerického snu (člověk se může uplatnit pouze v Americe SVĚTOVÁ PRÓZA V 1.POLOVINĚ 20.STOLETÍ 28.01.2009 09:55 AMERICKÁ PRÓZA. Výrazně se prosazuje až od 20.let 20.století. Je originální syntézou podnětů ze všech koutů zeměkoule /vliv přistěhovalectví/. Bouřlivý rozvoj Ameriky, sen o rychlém zbohatnutí, o neomezených možnostech a naopak i podnikatelskou džungli, rasovou. Škola: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22, Praha 1 - Nové Město. Charakteristika: Práce obsahuje popis americké prózy první poloviny 20. století. Popisuje pět autorů jako jsou například E. Hemingway, J. Steinbeck nebo H. Miller

Americká próza 1. poloviny 20. století by Ivana Hrdinkov

1.polovina 20. století . 1.světová válka v literatuře. zobrazování válečné tematiky, cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před nimi . Rozrůzněnost meziválečné literatury. Ztracená generace - skupina autorů v USA, většinou jako vojáci v 1.sv.válce, pak žili v Evropě, měli problém začlenit se do společnosti. Na přelomu 19. a 20. století se evroé mocnosti rozdělily do dvou znepřátelených bloků vzájemně soupeřících o hegemonii. Do otevřeného konfliktu, který byl později znám jako první světová válka, se v letech 1914 až 1918 postupně zapojila většina států z celého světa. Hlavním bojištěm zůstala Evropa, kde ničivá válka předznamenala rozpad tradičních. Světová literatura 1. poloviny 20. století Charakteristika doby dobíhá atmosféra secesního stylu (přelomu století) nové umělecké směry jsou ve 20. a 30. letech 20. stol. rozšířeny a dostávají novou podobu 1. světová válka bezohledně smetla všechny dosavadní zvyklosti v morálce, politice, kultuř Světová literatura 2. poloviny 20. století Americká literatura Isaac Bashevis Singer - v 80. letech dostal Nobelovu cenu za dílo Otrok - i česká próza - charakteristická rysy: je potlačeno reálno, je upřednostněno vše co souvisí s mytologií, kompozice prolínání dvou světů (plynule se přichází z jedné roviny do.

Česká literatura první poloviny 20. století. Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu 1. Motivační dopis-zájem o práci vedoucího na dětském táboře: 789x: 2. Líčení-prostředí stoletého dubu: 314x: 3. Vyprávění na téma- Věci mezi nebem a zemí 16x: 4. Americká próza první poloviny 20.století: 7x: 5. Antická filosofie: 2x: 6. Biologie-Cévní soustava člověka: 0x: 7. Ze života hmyzu- Karel a Josef. Próza. Boris Pasternak. Doktor Živago - historický obraz Ruska 1.pol 20 st., jádro děje bolševická revoluce hrdina lékař který se chce revolučním událostem vyhnout - odmítá násilí, krutost i v zájmu velké myšlenky, miluje obyčejné lidi a těm chce sloužit; Alexander Solženicy Výsledky 1 - 20 z 23 pro vyhledávání 'americká próza 20. století', doba hledání: 0,24 s. Upřesnit hledán SVĚTOVÁ PRÓZA A DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ Válečné konflikty Fašismus, nacismus, nebezpečí Ruská revoluce = 1917 Španělská občanská válka Hospodářská krize, avantgardní směry PRÓZA Francie Marcel Proust 1871 - 1922 o Spisovatel, cestovatel, astmatik o Vlastní tvorba, odborné i teoretické statě o Hledání.

Světová próza 1.poloviny 20.století - Český jazy

SVĚTOVÁ PRÓZA V 1

 1. OSNOVA TÉMATU 1. Světová literatura 1. poloviny 20. století 1.1 Poezie 1. poloviny 20. století 1.2 Próza 1. poloviny 20. století . 1.3 Drama 1. poloviny 20.
 2. Americká próza mezi válkami-ztracená generace = skupina amerických autorů 20. let 20. století, ketří byli poznamenáni duchovním otřesem 1. světové války a kteří zároveň vystřízlivěli z tzv. amerického sn
 3. ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 1 Charakteristika doby První polovina 20. století byla doba silně poznamenána dvěma světovými válkami. Válečné hrůzy, krutost i ztráty přesahovaly vše, co člověk dosud zažil. První světová válka (1914-1918) byla válkou velmocí
 4. LIT - Literatura - Česká próza 1.poloviny 20.století LIT - Literatura - Česká próza 2.poloviny 20.století CJ - Český jazyk - VÝVOJ ČESKÉ POEZIE 2 POLOVINY 19 STOLET
 5. CJ - Český jazyk - Próza v české literatuře 1.poloviny 20. století CJ - Český jazyk - současná čs.próza CJ - Český jazyk - Česká historická próza od 90.let 19.stol

Zmiňuje se také o německy píšících pražských autorech a o vývoji slovenské literatury. Psáno formou výpisu autorů a děl. Předchozí maturitní otázku naleznete zde České drama ve 20. století - maturitní otázka 15/43, následující Světová literatura 2. poloviny 20. století - maturitní otázka 17/43 Světová literatura 2. poloviny 20. století. hlavní téma poválečné literatury - 2. světová válka - aktuální i dnes próza, dramata americká literatura - 2. pol. 50. a poč. 60. let, protest proti společnosti, odmítali kariéru, dobrovolná chudobu, pracovali jako dělníci, na železničních překladištích, svobodu. Moderní světová literatura 1. poloviny 20. století Francie Fracouzská poezie. Gillaume Appolinaire - viz. předchozí látka, André Breton, Paul Eluard - psal protiválečné básně, Veřejná růže - sbírka. Francouzská próza Marcel Proust. Francouzský prozaik; představitel moderní subjektiví próz 4 Světová literatura 2. poloviny 20. století 14 4.1 Spoleensko -historické pozadí doby 14 4.2 Literární směry ve světové poválené literatuře 15 4.3 Americká próza 17 4.4 Francouzská próza 20 4.5 Německá próza 23 4.6 Ruská próza 26 4.7 Anglická próza 28 4.8 Detektivní žánr 30 4.9 Italská próza 3

Americká próza první poloviny 20

Téma 1 - Literatura přelomu 19. a 20. století. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století. Procvičovací test_téma 1. Téma 2 - Světová literatura 1. poloviny 20. století. Téma 3 - Česká poezie 1. poloviny 20. století. Téma 4 - Česká próza a drama 1. poloviny 20. století. Kurz Jméno: Česká próza 2. poloviny 20. století (1945-1989) Přidal(a): Hana Jakubcová Období 1945 - 1968. Společenská a kulturní situace - květen 1945 - osvobození a konec války - únor 1948 potom určil vývoj české společnosti na dalších 40. let - probíhaly politické procesy a bylo zakázáno vydávání mnohých novin a časopisů, v literatuře se objevuje tzv Česká literatura 2. poloviny 20. století. Próza v symbolech, alegoriích, podobenstvích, a to i v knihách jako je sci-fi (Fuks) a poukazují na společenské problémy (Oldřich Daněk, Jiří Šotola ukazují tyto problémy v historii) Téma komunistického převratu: politik zmizí a snaží se ho najít STB i americká. 25.10.2009 09:39 Česká próza 1.poloviny 20.stol. Je velmi tématicky rozrůzněná. Pokračují předchozí umělecké tendence: realismus-Jirásek vydává závěrečné díly svých kronik U nás, F.L.Věk, Bratrstvo a také román Temno.Winter vydává svého Mistra Kampana,vycházejí stěžejní romány Terezy Novákové- Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Na Librově gruntě, Děti. AMERICKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ Mgr. Michal Oblouk THEODORE DREISER (1871 - 1945) spisovatel a žurnalista, představitel naturalismu narodil se v chudé rodině německých přistěhovalců od mládí byl nucen starat se sám o sebe, prošel několika zaměstnáními, časem se vypracoval na šéfredaktora zábavného magazínu zajímal se o sociologii sympatizoval s levicí.

Světová próza 1.poloviny 20.století. Theodore DREISER - Americká tragédie - hlavní hrdina se snaží vymanit z chudého prostředí, rozhodne se zbavit těhotné snoubenky, když stojí v cestě výhodnému sňatku s dcerou milionáře, při vyjížďce na jezeře ji utopí, je obžalován z vraždy, je odsouzena a umírá. SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 2 Pro 1. polovinu 20. století je typické avantgardní umění, které se realizuje ve velkém množství avantgardních směrů: DADAISMUS vzniká r. 1916 v Curychu jako protest proti hrůzám války, proto se hnutí stává protestem proti válc

Světová próza 1.poloviny 20.století - DobréZnámky.c

Česká literatura 2. poloviny 20. století česká POEZIE 2. poloviny 19. století Tradice světové literatury od počátku do poloviny Hlavní směry a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století Filozofie 18. a 19. století Literatura 19. a 20. století 1.pol.20.století u nás Tělovýchovné a sportovní systémy 19 století Světová literatura 1. poloviny 20. století - próza 1. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POL. 20. STOLETÍ II. část - próza 2. SPOLEČNÁ CHARAKTERISTIKA • 2 části: A) tradiční literatura (realismus) B) experimenty (např. způsob vyprávění, fantazie) • spíše individuální styl tvorby (bez vlivu umělec. směrů) • Detabuizace. ČESKÁ PRÓZA 1.POLOVINY 20.STOLETÍ Nejvýznamnější představitel české prózy 1.pol.20.stol. Narodil se v Malých Svatoňovicích v Podkrkonoší v rodině lékaře. Studoval gymnázium v Hradci Králové, v Brně a v Praze, pak Filozofickou fakultu UK. Od r. 1921 až do své smrti pracoval v Lidových novinách Obraz americké společnosti Jerome David Salinger John Irving * 1942 v New Hampshire Holden Caufield Kdo chytá v žitě složité dětství kurz tvůrčího psaní vztah k zápasnictví Dílo Svět podle Garpa Pravidla moštárny Hotel New Hampshire Americká literatura 2. poloviny 20. století

20. století - Wikipedi

Světová literatura 1. poloviny 20. století - referát (Literatura) Obrazy první světové války ve světové a české literatuře - referát (Literatura) Česká meziválečná poezie - referát (Literatura) Světová próza ve 2. pol. 20. století - referát (Literatura Start studying Česká próza 1. poloviny 20. století (mezi světovými válkami). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Světová próza 1. poloviny 20. století - ERICH MARIA REMARQUE: TŘI KAMARÁDI. Robby, Otto a Gottfried se stali přáteli na život a na smrt za první světové války, kterou přestáli společně v blátě zákopů a ohních bubnové palby. Přežili, ale všechny iluze mladého věku se rozplynuly kdesi na bojištích Světová próza 1. poloviny 20. století a) Charakterizujte atmosféru doby 1. poloviny 20. století. Které nové směry se objevují v architektuře, hudbě a malířství

AMERICKÁ PRÓZA Silnou skupinu tvoří tzv. ztracená generace: básníci a prozaici, kteří začali tvořit ve 20. letech a byli ovlivněni zážitkem 1. v. války. Trpěli pocitem vykořenění Američanů v Evropě a neschopností zařadit se po válce do běžného života. Jejich knihy jsou plné skepse ,rozkladu hodnot,... ———— Americká próza 1. poloviny 20. století: Ernest Hemingway - Stařec a moře Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby. CITÁT Z KNIHY: Takovej člověk, co chodí jako my dělat po rančích, je na tom světě opuštěnej jako kůl v plotě. Neví, co je to rodina. Neví, co je to vlastní kout Transcript světová próza 1. poloviny 20. století SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ NĚMECKY PSANÁ LITERATURA V ČECHÁCH RAKOUSKO SLOVENSKO Mgr. Michal Oblouk FRANZ KAFKA (1883 - 1924) - pražský spisovatel židovského původu - narodil se na Starém Městě v rodině židovského velkoobchodníka s galanterií, měl dva bratry a tři sestry (všechny zemřely v. Česká próza 1. pol. 20. století, společenskokritická próza 1. Přehled směrů a zaměření české prózy 1. pol. 20. stol. Pokračování v tradicích realismu -Jirásek, Winter, Nováková, Stašek Pokračování v tradicích naturalismu- K. M. Čapek - Chod, Hermann Pokračování v tradicích impresionismu -Šrámek Reakce na 1. světovou válku -Hašek, Weiner, Weiss. • Umělecký styl: Americká epická próza mezi válkami • Umělecký směr: Moderní světová literatura 1. poloviny 20. století • Charakteristika hlavních postav: Stařec Santiago: odvážný kubánský rybář s pevnou vůlí, samotář, bojuje až na pokraj života, aby se uživil. Smysl života vidí

Světová próza a drama 1. poloviny 20.století - Světová próza meziválečná. Česko-německá otázka v českých zemích od pol. 19. století do první světové války; Komparace postavení českého a slovenského národa v 19. a na počátku 20. století; Česká historie 20. století . Český zahraniční a vnitřní odboj za 1. světové války; Odraz I. světové války v československé kultuře a uměn sociálně orientovanou prózou 1. poloviny 20. století, abych zjistila, zda lze v českých sociálních textech nalézt určité inspirace americkými sociálními díly a jejich autory. Tuto kvalifikační práci rozdělím do samostatných kapitol, které na sebe ale budo Česká literatura 1. poloviny 20. století by Dagmar Pernická 1. POEZIE 1.1. Proletářská literatura. 1.1.1. Jiří Wolker. 1.1.2. Josef Hora. 1.1.3. Jindřich.

Česká próza 1. poloviny 20. století - do okupace v 1939. 16.03.2020 16:16. Česká próza 1. poloviny 20. století. 1. Autoři, kteří se tématicky navracejí k. Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Česká próza 1. pol. 20. století test Česká próza 1. pol. 20. století ( Literatura ) Autor: tomin (5 vlož ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ Last modified by: Šimková Hana. americkÁ prÓza.ppt; anglickÁ prÓza.ppt; francouzskÁ prÓza (mdv).ppt; literatura 1. poloviny 20. stoletÍ, modernÍ umĚleckÉ smĚry (egs).pp 15. Česká próza 1. poloviny 20. století. Warning: sizeof(): imaginativní próza - metoda asociace, lyričnost, obraznost (básnická); (Vladislav Vančura) katolicky orientovaná linie - Jakub Deml, Jaroslav Duryc

Světová próza 1.poloviny 20.století Theodore DREISER - uznávaný spisovatel, publicista a aktivně vystupoval na straně amerického socialismu - Americká tragédie - hlavní hrdina se snaží vymanit z chudého prostředí, rozhodne se zbavit těhotné snoubenky, když stojí v cestě výhodnému sňatku s dcerou milionáře. Americká literatura 1.poloviny 20.století study guide by quizlette1643960 includes 12 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Světová próza 1. poloviny 20. století - ROMAIN ROLLAND: PETR A LUCIE. První světová válka velice zasáhla do cítění a života lidí. Rozvíjí se hlavně realistická literatura, která ukazuje na hrůzy války, na postižení evroých národů válkou. Převážná většina děl vzniká po válce ve 20. letech

Světová literatura 1

 1. Následující příspěvek Česká próza od 90. let 19. století po 20. léta 20. století; Předchozí příspěvek Literatura raného středověku (476. - do konce 13. století) Mohlo by se vám líbit..
 2. 12. Literatura 1. pol. 20. stol. 12.1. Základní informace : 12.2. Umělecké směry počátku 20. století : 12.3. Moderní světová literatura 1. pol. 20. stol
 3. - české drama byla v 1. polovině 20. století pod vlivem světového dramatu, a proto se v něm objevují i některé nové tendence - zejména symbolismus a impresionismus. Roku 1907 byla otevřena druhá stálá divadelní scéna - Městské divadlo na Vinohradech
 4. Svetová próza 1.poloviny 20.stoletígeniální vedci a vynálezci posouvají svet kupredupolitika: dve války, hospodárská krize, sociální nejistoty, fašismus (30. léta), obcanská válka ve Španelskuumení: skepse, prvky absurdity, rezignace; neexistuj

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Světová literatura pol. 20. století a moderní směry - maturitní otázka 8/11 Světová literatura pol. 20. století a moderní směry - maturitní otázka 8/11 Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století je koncipována tak, aby vytvářela logický celek se svou mateřskou publikací.Nejen výběr, ale rovněž i chronologické řazení ukázek jsou determinovány zmíněnými skripty, a to tak, aby bylo vyváženě pokryto celé časové období Svetová próza 1.poloviny 20.století geniální vedci a vynálezci posouvají svet kupredu politika: dve války, hospodárská krize, sociální nejistoty, fašismus (30. léta), obcanská válka ve Španelsku umení: skepse, prvky absurdity, rezignace; neexistují tabu existencionální problematika - clovek má právo voli

Literatura 2. poloviny 20. století Protokol - SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596 Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obor. 15. Česká próza 1. poloviny 20. století - hlavní proudy . a) Uveďte hlavní literární proudy. Charakterizujte je. Atmosféra doby. - obraz války - Jaromír John, Jaroslav Hašek legionářská literatura - jednotky v Rusku, které přeběhli na druhou stranu, válka jako historická událost, autoři - účastníci 1. světové války - Medek, Kopta, Langer, kratochví

Světová próza 1.poloviny 20.století charakteristika doby: - rozvoj techniky a civilizace - 1. sv. válka - poté snaha o nové uspořádání světa= fašismus a komunismus - poválečná konjunktura vystřídána hospodář. krizí ve 30. letech - příprava dalšího válečného konflikt Literatura první poloviny 20. století se snaží uchopit současné problémy a hledá, jaký může být smysl naší existence. Je filosofická a humanistická, jelikož se zabývá člověkem. Nespokojí se však jen s vysvětlováním, ale spisovatel často zaujímá postoj. Mluvíme tedy o angažované literatuře

Světová literatura 2

scén ě 1. poloviny 20. století a sledovat, kam autor se svou tvorbou mí řil, kde se jeho dílo st řetává s um ěleckými sm ěry v české literatu ře té doby a kde naopak postupoval samostatn ě, mimo tehdejší literární trendy. Jelikož je dílo Josefa Hory velice rozsáhlé, rozhodl jsem se postupovat v práci Nejrozsáhlejšími konflikty druhé poloviny tohoto století byly krymská válka a americká občanská válka. Krymská válka, jež proběhla v letech 1853 až 1856, nezastavila postupné rozdrobování Osmanská říše. Válka Severu a Jihu předznamenala růst hospodářské i politické moci Spojených států amerických Přehled českého komiksu 1. poloviny 20. století vzniklý na základě rešerší dobových periodik - denního tisku, jeho humoristických příloh, humoristických a satirických časopisů a časopisů pro děti a mládež a dále některých společenských periodik Procvičte své znalosti české literatury 1. poloviny 20. století. Tento literární test je také vhodnou přípravou na státní maturitní zkoušku. Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10 Začít od začátku. 1. Poznejte autora a podle něj literární směr ukázky níže

Česká literatura první poloviny 20

Světová literatura 1. poloviny 20. století. Próza: před válkou povídková tvorba (méně známá). Kritizuje církev, vojnu, státní zřízení, školu, rodinu. Novinařina - 20-30 léta. Koncem 20. let - názor se vyhraňuje negativním směrem - člen Národnědemokratické strany - sklon k fašismu - poslanec. Světová próza 1. poloviny 20. století- méně známí autoři. Klikněte na odkaz svět. próza 1. pol.20.stol..doc pro zobrazení souboru Světová próza 1. poloviny 20. století - próza ohraničená 1. světovou a 2. světovou válkou - nenávist války Francie Romain Rolland: hudební vědec, autor životopisů významných osobností (Beethoven), získal Nobelovu cen a) Charakterizujte atmosféru doby 1. poloviny 20. století. Které nové směry se objevují v architektuře, hudbě a malířství. Co přinášejí první filmy? Atmosféra doby dobové vlivy - 1914 - 1918 1. světová válka - 1917 velká říjnová revoluce v Rusku 20. léta - stabilizování společnost Světová próza 1.poloviny 20.století - je to období 1. a 2. světové války, Velké říjnové revoluce, - ve 30. letech hospodářská krize, hrozba fašismu, občanská válka ve Španělsk

Světová literatura v 2

ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. 29.05.2015 09:11. ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ - mnoho proudů v poezii i próze. Próza: 1. legionářská lit Obliba historických románů souvisela ve 20. století vždy s obdobími národního útisku. Realistické prvky se v 19. století objevovaly už v díle B. Němcové, J. Nerudy i K. Světlé. O nástupu programového realismu však hovoříme až v poslední čtvrtině 19. století - tematika osobních osudů jedince na pozadí historické. Literární směr: americká meziválečná próza, moderní světová literatura 1. pol. 20. století Slovní zásoba a jazyk : spisovný jazyk, rybářská terminologie, vyprávěcí a popisné části, převažují monology starce, metafory, přirovnání, personifikace, slova se symbolickými významy, autor používá er-form

Česká literatura druhé poloviny 20. století. V letech 1945 - 1948 radost z konce války, osvobození od fašismu Po roce 1948 - likvidace knih, časopisů, pronásledování spisovatelů, procesy, metoda socialistického realismu Od 50. let - vlna budovatelských románů, postupné uvolňování poměr Česká literatura 1. Poloviny 20. Století. 1) Starší linie literatury - viz. Sexta a) Historická próza - Jirásek, Winter b) Venkovská próza.

Výsledky vyhledávání - americká próza 20

 1. 4 George Orwell (1903-1950) Světová literatura 2. poloviny 20. století Sci-fi a fantasy 2. polovina 20. století - G. Orwell, Bradbury, I. Asimov, J.R.R.Tolkien, T. Pratchett, J.K. Rowlingová Znaky sci-fi literatury - vědeckofantastická literatura čerpá z poznatků moderní vědy a techniky - předpoklady vývoje společnosti s technickými vymoženostm
 2. Česká próza 1. poloviny 20. století. Klikněte na odkaz eská próza 1. pol. 20. stol..doc pro zobrazení souboru.. Přeskočit: Navigac
 3. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 4. Kolem 1. světové války ustupují totiž mravy a zvyklosti, jež vyhovovaly dosavadní výrobní ekonomice. Přestává se klást důraz na pracovitost, šetrnost a zdrženlivost. Místo toho se šíří sklony k utrácení, plýtvání a poživačnosti. Povídky jazzového věku (1922) - Zachycují ztřeštěná 20. léta poválečná

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Téma 1 - Literatura přelomu 19. a 20. století. Téma 2 - Světová literatura 1. poloviny 20. století. Moderní umělecké směry 20. století. Světová literatura. Procvičovací test_téma 2. Téma 3 - Česká poezie 1. poloviny 20. století. Téma 4 - Česká próza a drama 1. poloviny 20. století. Kurz Česká literatura 80. a 90. let 20. století..63 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 7 0 1 Literatur

Americká próza 2003 - novinky. v rozhovoru pro on-lineový časopis s mladou žurnalistkou ironicky a s nadhledem reflektuje americké umění druhé poloviny 20. století a nevyhýbá se prozradit intimnosti z milostných vztahů s význačnými malíři, v nichž rozpoznáme řadu skutečných osobností, např.. Světová a česká literatura 19. století (min. 3 literární díla) Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 literární díla) Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 literárních děl) Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama Francouzský román 1. poloviny 20. století (1914-1950) Na přelomu 19. a 20. se román jako literární žánr nachází již ve zcela jiné pozici než tomu bylo před sto lety. Tehdy se jednalo o žánr minoritní, bez jasně stanovených pravidel a nechvalnou pověstí

Světová próza a drama 1

 1. A)Světováliteratura 2. poloviny 20. století • od 40. let 20. stoletíprošel svět řadou změn • proběhl nejničivějšíkonflikt vdějinách lidstva • po jeho skončeníse vytvořily dva soupeřící a nesmiřitelnébloky • došlo koslabenívlivu evroých velmocí • život lidíovlivnil prudký rozvoj voblasti vědy a techniky
 2. gway, Francis Scott Fitzgerald a John Dos Passos, samozřejmě ale nemůžeme po
 3. Světová próza 1. poloviny 20. století česká PRÓZA 2. poloviny 19. století česká POEZIE 2. poloviny 19. století Tradice světové literatury od počátku do poloviny Filozofie 18. a 19. století Literatura 19. a 20. století Světová Literatura 1. polovina 20.století 1.pol.20.století u nás Tělovýchovné a sportovní systémy 19.
 4. Maturitní otázky z českého jazyka - (vyučující Mgr. Ilona Šulistová) 1) a) Literatura starověkého Řecka b) Řeč a jazyk, myšlení a jazyk 2) a) Římská literatura b) Jazykové rodiny, indoevroé jazyky, typy jazykové skladby 3) a) Nejstarší literární památky světa, Bible, Korán b) Praslovanština, slovanské jazyk
 5. Česká próza 1. poloviny 20. století Česká próza 1. poloviny 20. století.
 6. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POL. 20. STOLETÍ- mnohovrstevná literatura:o vliv zážitků z války (použití atomových zbraní v Japonsku, neklid... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze
 7. Americká stovková série: Stíhací letouny USAF 50. a 60. let (1) 27.08.2020 - Lukáš Visingr Na začátku druhé poloviny 20. století zavedlo americké letectvo do výzbroje šest nových stíhacích letounů a stíhacích bombardérů, jež díky svým číselným označením získaly společnou přezdívku Century Fighters, tedy.

Cílem je nastínit základní tendence ve světové literatuře první poloviny 20. století. Studenti si budou osvojovat znalosti literárních směrů a proudů v daném období světové literatury a také specifičnost jejich poetik. Výstupy z učen Próza doby normalizace (oficiální produkce) 40. Základní literatura. Studijní materiály k vybraným tématům k předmětu česká literatura druhé poloviny 20. století: Autoři publikující v oficiálních nakladatelstvích. poloviny 17. století vůbec rozvíjí - ţije na cizí půdě v emigraci (Respublica Bohema (O stát þeském) PAVEL STRÁNSKÝ, stejně jako PAVEL SKÁLA ZE ZHOE obsáhlý spis Historie církevní). Největší postavou české literatury 17. století je JAN AMOS KOMENSKÝ (1592-1670). Pocházel z bratrské měšťanské rodiny 2. pol. 20. století štítek, 45 knih. Krvavé jahody 2008, J. S. Kupka (pseudonym) První a zároveň poslední próza scenáristy Jiřího Křižana (1941-2010). Příběh osiřelého venkovského chlapce vychovávaného bezmála starosvětsky spravedlivým dědečkem, prostříhávaný blbeckými historkami z náhradní vojensk.

Americká literatura - Wikipedi

Přehled české literatury 1. poloviny 20. století České země v 1. polovině 20. století - vývoj 1. republiky - odraz v umění Starší generace Česká avantgarda - poetismus, surrealismus, proletářské umění Ohlasy války, legionářská literatura Spisovatelé v boji na obranu republiky, spisovatel Klíová slova - Karel Nový, realistický román, sociální próza 1. poloviny 20. století, prostor, postavy Abstract The bachelor thesis deals with socially focused prose of writer Karel Nový in 20s and 30s of the 20th century. The first part is devoted to life and work of Karel Nový in the context of this time

Poezie 1. poloviny 20. století . Proletářská -dělnická - sdružovali se ve spolcích- devětsil - tíhli ke komunismu- někteří odešli. Jiří Wolker - zemřel mladý. Dílo: host do domu- 3-4 části - Chlapec, Ukřižovaný, Host do domu, Svatý kopeček - optimistické. Josef Hora. Dílo: Pracující den. Stanislav Kostka Neunma Česká literatura 1. poloviny 20. století. Česká literatura - 1. polovina 20. století. Čeká vás obtížný literární test ve škole a nevíte, jak se zvládnete připravit? Procvičte si své znalosti v této sekci Procvičte své znalosti české literatury 1. poloviny 20. století 1 Významné osobnosti světové literatury . poloviny î ì. století Většinu spisovatelů tohoto období lze zařadit do 3 základních kategorií: Proud realistický: - spisovatelé do určité míry dodržovali tradiční schéma klasického románu, tzn. že základem je dějová linie odehrávající se v logické časové posloupnosti 17. Světová poezie a próza v národních literaturách 1. poloviny 20. století 18. Česká poezie 1. poloviny 20. století 19. Česká próza 1. poloviny 20. století 20. Ohlasy 1. a 2. světové války ve světové literatuře 21. Vývoj světové literatury od 2. poloviny 20. století do současnosti 22 Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Česká literatura 2. pol. 20. století test Česká literatura 2. pol. 20. století ( Literatura ) Autor: annas (18 vlož

Literatura 1. poloviny 19. století - próza:Povídky malostranské, Různí lidé, Studie krátké a kratší, Žerty hravé a dravé, Menší cesty, Obrazy zciziny . Česká literatura 2. poloviny 20. a 21. století - struktura maturitního okruhu Author: simandl Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Sovětská literatura ve 2. polovině 20. století (Výklad) › V poválečné ruské literatuře zpočátku převažuje dokumentárně umělecký aspekt, snaha zachytit hrdinství rudoarmějců, partyzánů i zázemí. Později se objevují v popředí.. Světová próza a poezie v 1. polovině 20. století; projevy mluvené a psané. Hlavní trendy české poezie 1. poloviny 20. století; funkční styly. Hlavní proudy a osobnosti české prózy 1. poloviny 20. století; druhy vět podle postoje mluvčího

Video: Stařec a moře - rozbor díla k maturitě [12] Rozbor-dila

Světová literatura 20

 • Batgirl filmy a televizní pořady.
 • Jedle kvety kde koupit.
 • Taneční konzervatoř street dance.
 • Csfd villaggio.
 • Mikina nike glami.
 • Domácí točená zmrzlina.
 • Kern historie.
 • Kdy muzu s miminkem mezi lidi.
 • Minecraft obrazky.
 • Nakládaný hermelín zdraví.
 • Cobb brikety.
 • Transkontinentální pacifická dráha.
 • Headhunters 2011 csfd.
 • Používat zástupné symboly.
 • Doručování květin brno.
 • Fyzika práce a výkon.
 • Reverzní fibonacciho posloupnost.
 • 21 březen.
 • Apowersoft sound recorder.
 • Apple ipod nano 7.
 • Máme rádi česko 3.5 2019.
 • Www ponozkovice cz aktivace.
 • Iv zs.
 • Marilyn manson tattooed in reverse.
 • Mozkové krvácení.
 • Chroust maďalový larva.
 • Yoyo kočárek bazar.
 • Eur.
 • Lignano sabbiadoro kemp.
 • Osa ceník.
 • Stupnice tvrdosti ocel.
 • Jizvy po neštovicích u dětí.
 • Žonglovací míčky brno.
 • Střídání poloh při kojení.
 • Řidič c e.
 • Pískoviště v zemi.
 • Lob uces 2019.
 • Mýdlový princ akordy.
 • Annie sloan šablony.
 • Rudolf diesel.
 • Uk pint to liter.