Home

Vyjmenovaná slova po s diktátor

Vyjmenovaná slova. V kořenech českých slov píšeme po obojetných souhláskách y /ý jen ve vyjmenovaných slovech a slovech, která jsou s nimi příbuzná, nebo od nich odvozená Procvičujte online: Základní vyjmenovaná slova po S jsou: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat. Písmeno Y píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech Vyjmenovaná slova po S - prezentace, procvičování, diktáty. Byl jednou jeden král a ten měl tři s ny.: S lák Vas l předváděl na vystoupení svou s lu.: S ra je žlutý nerost. Třásl se zimou jako os ka.: K S moně přijede v pros nci na návštěvu její s novec Tomík.: Otesánek byl nenas ta. Talířek obložíme několika druhy s rů.. Vyjmenovaná slova po S - prezentace, procvičování, diktáty. Jezte do polos ta. K večeru déšť ještě zes lil.: Maminka nabídla návštěvě s rovou pochoutku.: Cítíme pach hořící s ry. Zeleninu jezte s rovou.: V televizi hlás li, že tento měs c se očekává s chravé počasí.: S lnice i chodníky po s lném dešti pomalu os chaly

Vyjmenovaná slova - Diktátor

Vyjmenovaná slova po S - Procvičování vyjmenovaných slov S, rozsáhlá sbírka příkladů, mnoho způsobů procvičování, doplňovačky, diktáty, hry. Atraktivní forma zpracování Vyjmenovaná slova nás provází od 3. ročníků základní školy až do dospělosti. Ovšem jak všichni víme - začátky jsou nejtěžší, proto se v tomto cvičení zaměříme na všechny, kteří s vyjmenovanými slovy začínají. Cvičení se hodí pro 3. - 5. třídu základní školy

Vyjmenovaná slova po S. Vydáno dne 18.01.2015 od Jana Skřivánková. Díky našemu ilustrovanému přehledu si můžete zpříjemnit učení vyjmenovaných slov. Tentokrát se podíváme na vyjmenovaná slova po S. Samozřejmostí jsou ilustrativní obrázky, seznamy příbuzných slov a vysvětlení významu méně obvyklých výrazů Články s cvičeními najdete zde: vyjmenovaná slova po B, vyjmenovaná slova po M, vyjmenovaná slova po L a vyjmenovaná slova po P. Vyjmenovaná slova. V rámci tohoto seriálu vyšla cvičení na všechna vyjmenovaná slova: Jestliže je budete chtít procvičovat i hravou formou, zkuste naše další hry, které najdete tady Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti Vyjmenovaná slova jsou pro děti jednou z nejnáročnějších věcí k naučení. Je důležité vyjmenovaná slova dobře zvládnout a s tím Vám pomohou naše stránky. Najdete tady nejen přehled všech vyjmenovaných slov včetně slov odvozených, ale i spoustu cvičení, diktátů a testů Vyjmenovaná slova po L - Diktátor - Úvod. plynout. Plynout ve významu pomalu téci nebo ubíhat je vyjmenované slovo. Se slovem plynout jsou příbuzná i tato slova: plyn, plynoměr, plynojem, plynárna.

Název materiálu Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S Anotace Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí a upevní učivo vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení. Autor. Mgr. Dagmar Bumbálková Jazyk Čeština Očekávaný výstu Materiál obsahuje kompletní pexeso na vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. Vždy k sobě pasují dvě kartičky, jedno vyjmenované slovo a k němu slovo příbuzné. Karty je dobré zalaminovat a zvýšit tak jejich životnost Provided to YouTube by SupraphonZy (vyjmenovaná slova po Z) · Big Band Radio Praha/Felix Slováček · Dagmar Patrasová · Miroslav VydlákŠkolička s Dádou℗ 1994. Vyjmenovaná slova po P S V Z.pdf: Pracovní list 4 - V: Dokument ve formátu PDF: 562,04 kB: stáhnout: Náhled: Vyjmenovaná slova po P S V Z.pdf: Pracovní list 3 - Z: Dokument ve formátu PDF: 574,55 kB: stáhnout: Náhled: Vyjmenovaná slova po P S V Z.pdf: Pracovní list 2 - S: Dokument ve formátu PDF: 550,50 kB: stáhnout: Náhle slova s předponami vy-/vý-Pouze v předponách vy-/vý- píšeme y. Je velmi důležité správně určit, zda se jedná o předponu vy-/vý-, nebo je vi-/ví- součástí kořene slova. Ke snadnějšímu zjištění, zda se jedná o předponu, si ji zkuste odmyslet a říci, zda dává zbytek slova smysl

Pracovní stránky pro domácí výuku žáků základních škol. Vyjmenovaná slova Diktat vyjmenovana slova po s. Jiřina Polanská Vyjmenovaná slova . Soubor cvičení vhodný nejen pro 1. stupeň základní školy. Cvičení mohou být díky optimální délce a obtížnosti používány jako diktáty či pětiminutovky.. Vyjmenovaná slova: Slova po S (1) 11b: 3: Český jazyk: Vyjmenovaná slova: Slova po S (1) 12b: Zobrazit další cvičení... Zobrazena cvičení 201-250 (50 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Provided to YouTube by SupraphonSy (vyjmenovaná slova po S) · Big Band Radio Praha/Felix Slováček · Dagmar Patrasová · Miroslav VydlákŠkolička s Dádou℗ 1994.

Vyjmenovaná slova po S (2

Vyjmenovaná slova po S - PRO ŠKOLÁK

Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova po B; Vyjmenovaná slova po L; Vyjmenovaná slova po M; Vyjmenovaná slova po P; Vyjmenovaná slova po S; Vyjmenovaná slova po V; Vyjmenovaná slova po Z; Slovní druhy. Podstatná jména; Přídavná jména; Zájmena; Číslovky; Slovesa; Příslovce; Předložky; Spojky; Částice; Citoslovce; Psaní i. Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) bývají označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen, tj. jsou od nich odvozená nebo s nimi příbuzná Pomůcky. Vyjmenovaná slova po Z písnička Dády Patrasové, mp3. Vyjmenovaná slova po Z- písnička Dády Patrasové - text, dokument Word (doc). Vyjmenovaná slova po Z - kartičky s významem slov a obrázky Vyjmenovaná slova po Z na www.mojecestina.cz. Chytáky u vyjmenovaných slov po Z na www.mojecestina.cz. Vyjmenovaná slova po V - písnička Dády Patrasové, mp

Vyjmenovaná slova po Z 10 úloh | Typ cvičení Pravokvíz | Obtížnost 4. třída ZŠ , 5. třída ZŠ , 6. třída ZŠ , 7. třída ZŠ Vyjmenovaných slov po Z není mnoho, tudíž není tak obtížné se je naučit, ale i tak se vám může hodit rychle cvičení, které vás připraví do života i do školy. zpět na: Český jazyk a literatura - 1. stupeň Vyjmenovaná slova. Procvičování vs po b,l,m,p,s (NOTEBOOK,PDF)Procvičování všech vyjmenovaných slov (NOTEBOOK,PDF)Riskuj - vyjmenovaná slova b,l,m,p (NOTEBOOK,PDF)Soutěž řad ano-ne (NOTEBOOK,PDF)Umíš vyjmenovaná slova (NOTEBOOK,PDF)Vs po b 1 (NOTEBOOK,PDF)Vs po b 2 (NOTEBOOK,PDF)Vs po l 1 (NOTEBOOK,PDF Vyjmenovaná slova po S . Posíláme vám sirové ryby. Chlubili se svými siláckými výkony navzájem. Máš ráda pečivo se sladkým sypáním? Na výletě jsme byli společně se synovcem. Nemohli jsme se nasytit krásného pohledu na krajinu. Na silnici jsme potkali pana Sýkoru. Sysli a hraboši škodí na polích

osyka - strom topol osika, Pravidla českého pravopisu a mluvnice do 30. let 20. století uváděla tvar osyka, protože se samohláska i po s, z, c od 16. stol. vyslovovala široce a psala se y diktaty-online.c ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Vyjmenovaná slova - Skupiny slov v českém jazyce v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce (b, f, l, m, p, s, v, z) píše y/ý Velká písmena - Velká písmena patří mezi nejčastější chyby nejen v diktátech na základních školách Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova po B.pdf (68,4 kB)Vyjmenovaná slova po L.pdf (86,7 kB)Vyjmenovaná slova po L.pdf (86,7 kB) Vyjmenovaná slova po M.pdf (84 kB

Vyjmenovaná slova po s. syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat i usýchat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat vlastní jména: Bosyně, Sychrov, Syneč. Vyjmenovaná slova k tisku. Umět vyjmenovaná slova bohužel neznamená umět je jen za sebou správně a rychle odříkat (navíc je dnes každá učebnice uvádí v jiném počtu a pořadí), ale je důležité umět rozpoznat i slova, která jsou vyjmenovaným slovům příbuzná Vyjmenovaná slova po B - 1. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může obsahovat i záludnosti. Spusti

Vyjmenovaná slova . být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav Sýček, sysel, sýkora syčí na mě ze dvora. Ať nemusí syčet taky paní učitelka, mrkněte se na vyjmenovaná slova po S. Vyjmenovaná slova po S VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ SYN synovec, zlosyn, SYTÝ nasytit, dosyta, nenasytný, SÝR sýrový, sýrárna, syrovátka, syreček , SYROVÝ syrovinka, SYCHRAVÝ Sychrov, Vyjmenovaná slova: Slova po S (1) 14b: 3: Český jazyk: Vyjmenovaná slova: Slova po S (1) 15b: Zobrazena cvičení 1-32 (32 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

ČJ - JAZYKOVÁ VÝCHOVA: 1. pololetí: 2. pololetí: 1. OPAKOVÁNÍ - co umíme z 2.třídy: Vyjmenovaná slova po M: Párové souhlásky uvnitř slov b - Každému uživateli počítače můžete program Diktátor nastavit tak, aby mu sám spouštěl diktáty a cvičení právě z takových oblastí českého pravopisu, které probírá ve škole, a nebo si jen potřebuje zopakovat. Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po Opakování vyjmenovaná slova po S, V, antonyma: 3. VY_32_INOVACE_2_51.pdf (398,4 kB) VY_32_INOVACE_2/52: Opakování vyjmenovaná slova po M, P, antonyma: 3. VY_32_INOVACE_2_52.pdf (326,1 kB) VY_32_INOVACE_2/53: Slova příbuzná: 3. VY_32_INOVACE_2_53.pdf (399,1 kB) VY_32_INOVACE_2/54: Vyjmenovaná slova po B, L: 3. VY_32_INOVACE_2_54.pdf. Hravá vyjmenovaná slova s. 31 / cv. 2,3; cv. 3 - barevně vyšrafuj rámečky (i,í - červeně; y,ý - zeleně) Teams - dokončit úkoly z českého jazyka; vyjmenovaná slova po B a L; vyjmenovaná slova po M; slož vyjmenovaná slova po P; ke kontrole zaslat: diktát (ti, co byli online), dokončenou str. 31 (HVS

 1. Co jsou to vyjmenovaná slova (dále jen VS)? Jsou to slova s y/ý po obojetné souhlásce uvnitř slova. Co je třeba se naučit ve 3. třídě? Žáci by měli zvládnout pravopis VS. Je třeba se řady VS naučit zpaměti? Ano, je to pamětné drilovací učení
 2. Vyjmenovaná slova po B. být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav. Vyjmenovaná slova po
 3. Vyjmenovaná slova po S 1. Učitel má k dispozici v příloze tabulku přídavných a podstatných jmen k procvičení pravopisu i/y po S. Všechny karty rozstříhá a rozdělí do dvou balíčků (nebo tak učiní žáci) - balíček přídavných jmen a balíček podstatných jmen. Poté se žáci rozdělí do skupin (dvojic), kdy každá.
 4. Přehledně zpracovaná ilustrovaná vyjmenovaná slova. Dostupnost: skladem. ks. Cena s DPH: Sada ilustrovaných karet určená pro usnadnění výuky vyjmenovaných slov po P,S,V,Z. Dostupnost: skladem. Varianty >> A5 (21x15 cm), A4 (30x21 cm), A3 (42x30 cm) Cena s DPH od
 5. Cvičení na vyjmenovaná slova po B. Ob_váme nový b_t, Zb_něk sb_l budku, B_voj b_l silák, staré ob_čeje, starob_lé ob_dlí, město Přib_slav, dob_vat hrad, nab_t majetek, kab_na letadla, b_tevní pole, nab_té zbraně, b_tva u Lipan, vymlátit ob_lí, slovo se skládá ze slab_k, kab_na řidiče, plechový bub_nek, b_linkový čaj, nový b_t, mořská hlub_na, ob_vací pokoj, hodiny.

Vyjmenovaná slova po S - Procvičování online - Umíme česk

Diktáty na všechna vyjmenovaná slova (více než 68 cvičení

 1. vyjmenovanÁ slova - testy. 20. 4. 2010. aby vÁm testy fungovaly, musÍte mÍt . nainstalovanÝ adobe flash player.. vyjmenovanÁ slova po
 2. Český jazyk VY_32_INOVACE_001; ABECEDA; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_002; VYJMENOVANÁ SLOVA PO
 3. Vyjmenovaná slova po S Autor Redakce Czech tongue · Publikováno · Aktualizováno V kořenech českých slov (domácích, nikoliv přejatých) píšeme y (ý) po s v následujících slovech (a ve slovech, která jsou od nich odvozená nebo jsou s nimi příbuzná)
 4. Vyjmenovaná slova po Z. Seznam vyjmenovaných slov po z je stručný, má jen tři položky. brzy, jazyk, nazývat (se) V seznamu není uvedeno vlastní jméno pražské čtvrti Ruzyn.
 5. Přehledný a jednoduchý seznam všech vyjmenovaných slov s možností vytištění. Vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S, V, Z. Slovní spojení usnadňující orientovat se v pravidlech psaní tvrdého y a měkkého i po obojetných souhláskách. Na těchto stánkách si každý může vytisknout seznam vyjmenovaných slov doplněný svým jménem nebo.
 6. I přesto, že se vyjmenovaná slova naučíte zpaměti, můžete se dostat do situace, ve které si nevíte rady s pravopisem. Existují totiž problematická slova, která jsou velmi podobná těm vyjmenovaným, ale nesou zcela jiný význam, nejedná se o slova vyjmenovaná ani příbuzná, a proto v nich píšeme měkké i

Vyjmenovaná slova po Z - diktáty: Z1. Z2. Z3. Z4. Další materiály, které by vás mohly zajímat: VIDEA S PRACOVNÍMI LISTY (2) 350,00 K. VYJMENOVANÁ SLOVA PO B Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marcela Zemanová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Vyjmenovaná slova po S - Moje čeština - Čeština na

Vyjmenovaná slova - sada prověrek 5 Author: Renata Nogolová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Jan Adámek Created Date: 10/15/2020 7:54:00 PM Other title vyjmenovaná slova, slova obsahující obojetné souhlásky B, F, L, M, P, S, V, Z, po kterých následuje vždy Y, tj. ypsilon. V.t. vyjmenovaná slova po B, vyjmenovaná slova po F, vyjmenovaná slova po L, vyjmenovaná slova po M, vyjmenovaná slova po P, vyjmenovaná slova po S, vyjmenovaná slova po V, vyjmenovaná slova po Z

Opakování pro děti - vyjmenovaná slova S Zlobidlo

Vyjmenovaná slova po Z - kartičky s významem slov a obrázky - NOVOTNÝ, Miloš. Didaktická hra (základní význam vyjmenovaných slov po z).Metodický portál : Digitální učební materiály[online]. 20. 06. 2008, [cit. 2011-11-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785. Vyjmenovaná slova po Z na www.mojecestina.c Vyjmenovaná slova se učíme všichni již na prvním stupni základní školy. Myslíme si, ba jsme o tom zcela přesvědčeni, že jistě všechna známe. Stránka obsahuje soupis všech vyjmenovaných slov a nabízí odkazy na diktát online (formát doplňovačka) ke každé skupině slov, kterým si své znalosti můžete ověřit Vyjmenovaná slova po L - kartičky s významem slov a obrázky NOVOTNÝ, Miloš. Didaktická hra (základní význam vyjmenovaných slov po l). Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 06. 2008, [cit. 2011-11-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785. Vyjmenovaná slova po L na www.mojecestina.c Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po S. Sýček, sysel, sýkora syčí na mě ze dvora. Ať nemusí syčet taky paní učitelka, mrkněte se na vyjmenovaná slova po S. 31. 12. 2018 . Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po P. Pytlák s pytlem klopýtal pýrem. Pýrem? Nemusíte se pýřit, některý vyjmenovaná slova zmíníme.

UčíTelka (4. tř.): Vyjmenovaná slova po P a S. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se s žáky 4. ročníku vyjmenovaná slova po P a po S. Řaďme vyjmenovaná slova tak, jak jdou za sebou. Doplňme I, Y a zjistěme, zda se jedná o slovo vyjmenované, nebo příbuzné. A na závěr si zkusíme společně zarapovat Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova jsou skupiny slov domácího původu, v jejichž kořenu se po obojetné souhlásce píše tvrdé y. Ve slovech příbuznách se pak také píše tvrdé y. Zde naleznete vyjmenovaná slova po b l m p s v z. Je připravená tabulka vyjmenovaných slov a texty k jejich procvičování. Vyjmenovaná slova po Vyjmenovaná slova po B. Doplň do vět vhodná vyjmenovaná slova po B. Pak stiskni KONTROLA. našel pod stromem list veliký jako dlaň. Ve stáji se narodilo hnědé hříbátko. Maminka si uvařila čaj z léčivých . Chtěl bych prodavačem knih. V ohradě pobíhal rozzuřený

Vyjmenovaná slova po B, L, M, P,

Vyjmenovaná slova - Diktáty a příklad

Diktáty a pravopisná cvičení - Vyjmenovaná slova, vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, DUMY - JAZYK ČESKÝ Příspěvky. PEXESO 2 - SLOVA PŘÍBUZNÁ. 26. 12. 2014 Slova příbuzná k vyjm. slovům po P, S, a Vyjmenovaná slova po S - 1. část. Vyjmenovaná slova po S - 2. ČÁST. Vyjmenovaná slova po V - 1. ČÁST. Vyjmenovaná slova po V - 2. část. Vyjmenovaná slova po Z - 1. část. Vyjmenovaná slova po Z - 2. ČÁST. PROSINEC. SLOVNÍ DRUHY. SLOVNÍ DRUHY - Č. 2. Mluvnické kategorie podstatných jmen UčíTelka (3. tř.): Vyjmenovaná slova po P. Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 3. ročníku vyjmenovaná slova po P. V této lekci se naučíme za pomoci obrázků porozumět významům jednotlivých vyjmenovaných slov po P. Zahrajeme si hru, při které si procvičíme jejich pořadí Plakát - Vyjmenovaná slova po S - neuveden . Oboustranná výuková tabule se základní řadou vyjmenovaných slov, příklady ustálených pravopisných jevů a krátkými slovními spojeními k procvičování pravopisu. 99.

Video: vyjmenované slova - Procvičování

Pexeso - vyjmenovaná slova - Digitální učební materiály RV

 1. Materiál je určen pro žáky 3.třídy. Děti se hravou formou seznamují s významem jednotlivých vyjmenovaných slov po S. Nejprve uvidí daný pojem a obrázek, kde se slovo vyskytuje. Dále se samy pokusí o vysvětlení slova a užití slova ve větě. Možné správné řešení učitel ukáže na tabuli
 2. Vyjmenovaná Slova po S Hudba a text: Jana Rychterová si to kou - mla - zna - - všté - vu k sý - ko - Emi re, sta - sky dý rý sý - sí sy - ra Eek, sel na ná zo - pii dob od a ne ry ho ník jim jim na ka sýð - dob - rých nic, pra - nic. na - re. Emi syn, vín. ko - sý - sta - mi lov - dí va bu de dvo
 3. Sekce: Vyjmenovaná slova > Po písmenu S; Počet úloh: 18; Použito celkem: 138 884 x; Použito naposledy: 02. 12. 2020 (5 x) Průměrný výsledek: 93 % (36 dokončených pokusů) Otevřít cvičení done Zavřít info clos
 4. slova vyjmenovaná, zeleně slova příbuzná a červeně slova s i po s. Dbáme na to, aby se žáci pravidelně střídali a případné chyby odstraňovali pomocí nabídky úpravy/zpět. Žáci si vybarvený obrázek vytisknou a založí do pracovního sešitu. Po ukončení práce žáci obrázek nebudou ukládat. Otevřeme šablonu strom.bmp
 5. Vyjmenovaná slova po S. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 1290 Kč.
 6. Na vyjmenovaná slova po S byste se možná měli ještě mrknout. #1. Přáli si holčičku, ale narodil se jim s_n. I . Y #2. Je to jen hloupý a nenas_tný lenoch! Y . I #3. I přes své výrazné aroma jsou s_rečky oblíbenou pochoutkou celé řady lidí. I . Y #4

Zy (vyjmenovaná slova po Z) - YouTub

Vyjmenovaná slova - P, S, V, Z - Digitální učební

 1. Objednávám ebook Jak na vyjmenovaná slova Do e-booku jsem vložila své letité znalosti i zkušenosti vyzkoušené během doučování. Pokud po přečtení e-booku přece jen zjistíte, že informace v něm obsažené pro vás nemají žádný užitek, máte ode mě garanci vrácení peněz
 2. Vyjmenovaná slova po s? Cvičení č. 1. Vyberte správnou odpověď. S. mona, s ťka proti.
 3. Vyjmenovaná slova po B Začít s cvičením Při cvičení budeš doplňovat chybějící výrazy. Někdy to je samostatné písmeno, někdy celé slovo. Poté co odpovíš, program automaticky zobrazí další výraz. Pro zvolené cvičení se jednotlivé výrazy (otázky) vždy generují automaticky z rozsáhlé databáze
 4. Vyjmenovaná slova po B.pdf (68,4 kB)Vyjmenovaná slova po L.pdf (86,7 kB)Vyjmenovaná slova po L.pdf (86,7 kB) Vyjmenovaná slova po M.pdf (84 kB) Vyjmenovaná slova po P.pdf (81,4 kB) Vyjmenovaná slova po S.pdf (73,3 kB) Vyjmenovaná slova po V.pdf (82 kB) Vyjmenovaná slova po Z.pdf (66,3 kB

Vyjmenovaná slova po V - diktator

Vyjmenovaná slova po V - mojecestina.cz Pohybová vyjmenovaná slova - www.youtube.com Prezentace vyjmenovaných slov po V - skolakov.eu Animovaná vyjmenovaná slova - www.youtube.com VYJMENOVANÁ SLOVA po S Cvičení - sl.vyjmenovaná a příbuzná - zsbcupice.cz Přehledy, cvičení a hry - trida-u-mufa.webnode.cz Doplňování i, y. Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V . Vyjmenovaná slova po L. Vyjmenovaná slova po B a L. Vyjmenovaná slova po M. Vyjmenovaná slova B, L, M. Vyjmenovaná slova po P. Vyjmenovaná slova B, L, M, P Vyjmenovaná slova po B č.1 DUM ČJ 8. Doplňovací cvičení vhodné k upevňování znalostí dvojic slov nabýt/nabít, přibýt. Vyjmenovaná slova po P. Přehled slov. Chytáky. Kartičky (řada VS a jejich význam) Školák. Beruška P. Diktáty. Všehochuť 1 . Vyjmenovaná slova po S. Přehled slov. Chytáky. Kartičky (řada VS a jejich význam) Tužky. Beruška S. Diktáty. Všehochuť 1 . Vyjmenovaná slova po V. Přehled slov. Slova začínající na vi, ví 1. Vyjmenovaná slova po S. syn: synek, synáček, synovec, zlosyn, prasyn, synovský, Syneč, Synkov *Pozor na*: syn x sinice (drobné vodní organismy) sytý: sytost. Vyjmenovaná slova po L 15_03_ČJ_AN (flipchart, 4.82 MB) Vyjmenovaná slova po M 15_04_ČJ_AN (flipchart, 4.92 MB) Vyjmenovaná slova po P 15_05_ČJ_AN (flipchart, 4.13 MB) Opakování 2. ročník, 1. část 15_06_ČJ_AN (flipchart, 908.42 kB) Vyjmenovaná slova po S 15_07_ČJ_AN (flipchart, 3.17 MB) Vyjmenovaná slova po V 15_08_ČJ_AN.

Vyjmenovaná slova Diktaty-online

Úvod » Vyjmenovaná slova po L » slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, ply vyjmenovaná slova p vyjmenovanÁ slova po m ; vs - m - procviČovÁnÍ ; sloh - adresa vyjmenovanÁ slova po l ; vyjmenovanÁ slova po b . stavba slova ; koŘen slova ; slova pŘÍbuznÁ ; vÝznam slov . vĚta, souvĚtÍ; vĚta jednoduchÁ, souvĚtÍ; abeceda ; ČtenÍ doma Čtenuška.pdf (173573 Vyjmenovaná slova po S vúp.ppt Autor: BROŽ, Zdeněk. Vyjmenovaná slova po s. Metodický portál : Digitální [] Doplňovačky Materiál generuje náhodné příklady na sčítání a odčítání. Správné výsledky jsou klíčem k doplnění tajenky, kterou učitel může libovolně obměňovat Vyjmenovaná slova po L jsou: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš, plyn, slynout, plytký, vly

Diktat vyjmenovana slova po s levně Mobilmania zbož

Opakování vyjmenovaných slov. Vyjmenovaná slova po B - umíme česky; Vyjmenovaná slova po L - umíme česky; Vyjmenovaná slova po M - umíme česk Konkrétně vyjmenovaná slova jsou fakt parádní, zrovna jsem je se čtvrťáky procvičovala, takže jim je po Vánocích ještě připomenu. Díky. Tereza Chaloupková reagovala 9. 1. 2011 19:37. Jsem ráda, že se líbí

Seznam cvičen

Vyjmenovaná slova jsou jednou z nejobtížnějších látek, s níž se mohou malí školáci potkat, a její zvládnutí je důležité i pro jejich studijní budoucnost. Vyjmenovaná slova po B - Školáci.com - pro rodiče a učitel Knížka vyjmenovaná slova S. Písnička - Dáda S. Sýček sysel sýkora Syčí na mě ze dvora Koukej nám sýr nasypat Nebo začneme usychat Dej nám synu třeba goudu Eidam nebo parenici Syrové už maso nechcem Hádání - slova příbuzná po S. Doplňování - slova - žabka -hra Kniha: Vyjmenovaná slova - Pexeso PSVZ; Procvičování vyjmenovaných slov po P, S, V, Z pomocí oblíbené karetní hry PEXESO - (jen jedna sada kartiček, pokud chcete skutečně hrát pexeso, je nutno objedn..

Sy (vyjmenovaná slova po S) - YouTub

Během práce s listy se žáci zevrubně seznámí s životem a dílem Josefa Lady. Interaktivní procvičování Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po S. Žáci do textu doplňují y, ý, i, í správným kliknutím na klávesnici. Pokud kliknou na správnou klávesnici, ta se zabarví zeleně 3.B - Vyjmenovaná slova po B. Milé děti, dle dohody vám zasílám slíbená videa k vyjmenovaným slovům po B. Můžete si je pouštět při opakovaní a procvičování, třeba vám pomohou. Písnička s vyjm. slovy od D. Patrasové:. VYJMENOVANÁ SLOVA PO S a slova příbuzná Autor: Olga Josífková, josifek@email.cz, prosinec 2011. Český jazyk 4. ročník, Prezentace PowerPoint: Vyjmenovaná slova po S. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení

Vyjmenovaná slova po s. Metodický portál : Digitální [] Vyjmenovaná slova P Pracovní list pro žáky slouží k upevnění učiva vyjmenovaných slov po P. Obsahuje 6 různorodých aktivit a jejich řešení. Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách. Vyjmenovaná slova BLM Petr Kupka. Vyjmenovaná slova BLM. Petr Kupka. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M s poutavými ilustracemi od Petra Kopla. Titul obsahuje 40 kartiček. Kartičky lze ponechat vcelku a umístit je na viditelné místo, nebo. PROCVIOVÁNÍ - VYJMENOVANÁ SLOVA 1) VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: b) Doplň i, í, y, ý: 2) VYJMENOVANÁ SLOVA PO L: b) Doplň i, í, y, ý: 3) VYJMENOVANÁ SLOVA PO M: b) Doplň i, í, y, ý: OVOVÁNÍ ZNALOSTÍ UIVA -VYJMENOVANÁ SLOVA 1) Vyplň pracovní list s vyjmenovanými slovy po B a zkontroluj se správným řešení ID: 62642 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 1.stupeň Age: 9-11 Main content: Vyjmenovaná slova Other contents: po Z a MIX Add to my workbooks (7) Download file pdf Add to Google Classroom Add to Microsoft Team

Velký test na vyjmenovaná slova - Moje čeština - Čeština

© coprint 2010 - 2020 | webdesign by Peax Ceny v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH žáci se seznamují s řadou vyjmenovaných slov, chápou slov, význam jednotlivých vyhledávají významové vztahy se slovy příbuznými, tvoří slovní spojení. Klíčová slova: vyjmenovaná slova, vyjmenovaná slova po B. Druh učebního materiálu: Powerpointová presentac

 • Sreality >).
 • Lg time machine.
 • Selské baroko znaky.
 • Helma ccm resistance combo.
 • Čínské přísloví láska.
 • Kamenné obklady praha.
 • Bazarnabytku praha9.
 • Stříhání psů uhříněves.
 • Comme des garçons.
 • Dřevěná dlaždice.
 • Musky v domácnosti.
 • Louskáček balet hybernia.
 • Pohádka o zvířátkách v lese.
 • Funkce 4x4.
 • Pán prstenů fdb.
 • Záhada hory mrtvých film online.
 • Tisk dárkových poukazů.
 • Kureci maso ve stave.
 • Avokado kaufland cena.
 • Mikina nike glami.
 • Přeoperované pohlaví cena.
 • Honda cmx500 rebel bazar.
 • Windows essentials 2012.
 • Bio bavlna metráž.
 • Invita kolagen.
 • Star trek 4.
 • Kovářské svařování teplota.
 • Dřevěná dlaždice.
 • Fotky z facebooku ke kontaktům ios.
 • Evropská liga 2018/19.
 • Otok na horním patře.
 • Czech press photo vítěz 2019.
 • Ttc správa nemovitostí as.
 • Mickey mickeyho klubík.
 • Řeznictví praha 2.
 • Význam čísel na spz.
 • Práce šumperk.
 • V puse jak v polepšovně.
 • Cancun zajímavá místa.
 • Průmyslové lino.
 • Měrka na vrtáky.