Home

Slova příbuzná příklady

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po

 1. Slova příbuzná. sýrový, syreček (= olomoucké tvarůžky), sýrař, sýrárna, syrovátka (= tekutina, která zbude po sražení mléka) syřidlo (= látka způsobující sražení mléka) Příklady. Sýrař připravil mléko na výrobu sýrů. V bytě byla cítit síra
 2. Slova příbuzná. obydlí, bydliště, bydlo, obydlit, obydlený, zabydlit, zabydlený, Příklady. Pálí ho dobré bydlo. Prádlo pověsil na bidlo. Obydlím pravěkých lidí bývala často jeskyně. Zabydlel se v novém domě
 3. Kořen - slova příbuzná: 03a: Zobrazena cvičení 1-3 (2 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv
 4. TVARY SLOVA: slovo v jiném pádě nebo čísle: SLOVA PŘÍBUZNÁ: slova, která mají stejný kořen, tvoří se pomocí předpon a přípo
 5. Slova příbuzná Od: nerezinka 10.10.11 17:36 odpovědí: 6 změna: 24.09.14 23:19. Dobrý den, mohli byste mi pomoct s tvořením slov příbuzných?Potřebuji jich co nejvíce. Zde jsou slova, u k terých mám vyhledat jejich kořen a následně k nim vytvořit slova příbuzná: Příklady slov příbuzných: KOŘEN - kořenový.
 6. Vysvětlení rozboru stavby slova - příklady: nepolapitelný Pokusíme se určit kořen = tu část, kterou mají společnou všechna slova slovotvorně příbuzná, tj. řekneme si co nejvíce příbuzných slov. Nesmíme zapomenout, že existuje Postupně určujeme základová slova

Slova příbuzná poznáme podle toho, že. mají stejný kořen - kořen je část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova. V našem případě je to VOD. slova spolu nějak souvisí - určitě jste si všimli, že všechna slova tak nějak souvisí s vodou. Vodovod rozvádí vodu, vodové barvy se musí naředit vodou, při povodni stoupá a vylévá se voda Příklady: rozumí → rozuměl (U slovesa v minulém čase si pomůžu tím stejným slovesem v přítomném čase.) soukromí → soukromě; vědomí → vědomě; Mě píšeme také v kořenu slova (měsíc, město, změna atd.). Záludná jsou slova zapomněl, připomněl, vzpomněl, pomněnka, u kterých nelze pravopis zcel Příklady předpon: po- (povařit) do- (dodělat) u- (uvařit) za- (zahrát) pod- (podhradí) Příklady přípon:-si (jakýsi)-koli (kdokoli)-ový (jahodový) Skládání. Jedná se o tvoření slova ze dvou nebo tří základových slov. Skládáním vznikají složeniny. Místo, kde se základy setkávají, označujeme jako morfogolický šev

Vyjmenovaná slova jsou pro děti jednou z nejnáročnějších věcí k naučení. Je důležité vyjmenovaná slova dobře zvládnout a s tím Vám pomohou naše stránky. Najdete tady nejen přehled všech vyjmenovaných slov včetně slov odvozených, ale i spoustu cvičení, diktátů a testů Na základě morfematického rozboru rozeznáváme slova příbuzná, tj. slova, která mají společný kořen a společný základní význam (let, úlet, odlet).Slova příbuzná spolu tvoří tzv. slovní čeleď (rodinu), patří sem tedy všechna slova příbuzná, vycházející z jednoho a téhož kořene (let, výlet, nálet, odlet, slet, létat, letuška, letiště, letadlo, letmo) porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: slova opačného významu, protiklad. Druh učebního materiálu. Příklady použití. Vlažná tráva (S. K. Neumann) udatný junák modré chlumy v dáli (S. Čech) Původ slova. Z řeckého epithetos = přidaný. Dělení slova. e!pi!te!ton. Může vyskytovat také v těchto tvarech. epiteton 2.pád: epiteta mn.č.: epiteta. Může být také omylem zapsáno jako. epiton epitetom. Příbuzná slova.

Seznam cvičen

 1. Potom se podíváme na str. 26 - přečti si článek Vzducholoď - k tomu si ústně vypracujte cvičení 15, 16, 19 a 28/20 Poslední úkol - str. 28/22 - máte tam obrázek a v něm slova příbuzná - mají stejný kořen a nebo jsou to tvary stejného slova - rozdělte si je a napište do bloku do 2 sloupců
 2. ulého týdne! 27.11. Čj - PL - str,. 25 / cv. 5 a PS Hravá vyjmenovaná slova - str.3 / cv.
 3. Domácí úkoly . 4. 12. Tento týden úkoly nebyly, ale dnes dostaly do Písanky str. 12. 27. 11. ČJ - nalepili jsme si další obrázek - bydlet - a napsali slova příbuzná, pak jsme v PS doplňovali a odůvodňovali na str. 3 cvičení 5. Čítanka str. 54 - 56 dočíst, připravit si odpovědi na otázku číslo 3 ( možno zapsat do sešitu na čtení ), Písanka str. 18 - přepsat 5.

TVARY SLOVA A SLOVA PŘÍBUZNÁ - Sweb

PPT - 48

Slova příbuzná - Poradte

- koncovka - část slova, která se při ohýbání mění, nositelem mluvnických významů, jména v prvním pádě mají koncovku nulovou. P R O D A V A Č K A předpona kořen přípona koncovka - příponami tvoříme nová slova (les, lesík, lesní) - koncovkami tvary téhož slova (les, lesa, lesu, lesem, lesy 5 z 5 hvězdiček Veronika Štrossová 6. prosince 2019. Knížka je skvělým pomocníkem při procvičování vyjmenovaných slov. Děti jsou nadšené. Vyjmenovaná slova jsou vysvětlená, jsou k nim slova příbuzná, příklady, kvíz, atd Příbuzná slova: mysl, myšlenka. pomyslet (i pomyslit), pomýšlet, přemýšlet. vymyslet (i vymyslit), vymýšlet, výmysl. úmysl, usmyslet si (i usmyslit si) smyšlení, smyšlenka. smysl, smyslnost, nesmyslný. průmysl. myslivec, myslivna. Nevěřím tomu, že by něco takového udělal. Všechno sis to určitě jen vymyslel Příklady. 翂 fēn letět, stoupat (původně pjwen) má společný původ s dalším čínským slovem 飞 fēi letět (původně pjwei) 薪 xīn palivové dříví (moderní čínština, původně syin) má společný původ s tibetským slovem sin (strom, původně syin

Slova příbuzná. výří. Příklady. Výr je noční pták. Voda vytvořila vír. Zdroj: Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po v. Proč je slovo jako spojka. Výraz jako je často spojkou, protože spojuje jednotlivá slova a určuje vztah mezi nimi. Často se jedná o spojku podřadící nebo spojku slučovací i) 10. cvičení - ke kořenům zapisujeme příbuzná slova. j) 11. cvičení - k vytvořenému slovu píšeme slovo základové. k) 12. cvičení - provedeme slovotvorný rozbor zadaných slov. l) 13. cvičení - doplňujeme hlásky a zapisujeme, od kterých slov byla slova odvozen Slovní spojení obsahují slova vyjmenovaná, příbuzná nebo nevyjmenovaná typu: lyžařské vybavení, listnaté stromy, Náhodné zobrazování slov této obtížnosti podporuje jejich automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku Zpodstatnělá přídavná jména tvoří dvě samostatná heslová slova (např. vrátný, vrátná). Odvozená slova tvoří, až na výjimky (viz položka příbuzná slova), samostatná hesla. 2. Dělení. Je naznačeno u těch slov, která lze dělit (tedy ne např. u slov jako užít, opak). Podrobněji viz výkladovou část Dělení slov Hromadná - značí skupinu stejných věcí a mají jednotné číslo (listí, křoví, loďstvo, námořnictvo): Pomnožná - značí jeden kus, ale i více kusů, přičemž mají množné číslo (kamna, housle, kalhoty): Látková - značí látku bez ohledu na její množství a mají jednotné číslo, nemůžeme u nich lehce určit počet. Pokud použijeme množné číslo, mění se.

27

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000. Vyhlídkový let - příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000; Podzimní počítání - sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400; Nekonečné počítání - generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000; Hrátky v listí - sčítání a odčítání s. Stavba slova. Vyjmenovaná slova po B. Vyjmenovaná slova po L. Vyjmenovaná slova po M. Vyjmenovaná slova po P. Vyjmenovaná slova po S. Vyjmenovaná slova po V. Vyjmenovaná slova po Z. Vyjmenovaná slova. Souhrnné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení. Příklady z naší komunity. předpony a předložky. podle Stastna. Pravda nebo lež. Doplň do vět vhodná slova- urči u každého slovní druh. podle Kamila148. Chybějící slovo. Rychloopakování. podle Fuksova. Náhodné kolo. Slova příbuzná. podle Maria1788. Třídění skupin. Voda v krajině . podle Janastepik. Anagram. V prvních cvičeních tohoto typu nabízí pracovní sešit slova příbuzná k zapsání pod. sebe, v pokročilejší fázi musí děti slova příbuzná uvádět samy. Ve 3. ročníku se ještě kvůli vyjmenovaným slovům potřebují děti seznámit s pojmem. předpona. Nevyhýbáme se ani příponové části, tu však nerozebíráme na. - kdo má možnost, může si ZDE vytisknout přehled všech vyjmenovaných slov (jsou zde vypsaná i některá slova příbuzná a slova, na která si musíš dát pozor) ČTENÍ - úkoly ke zbývajícím kapitolám 25 - 34 najdeš ZDE. Přírodověda - pokračování úkolu z úterý - Příroda na podzim - uč. str. 24 - 3

Pondělí 9.11. PONDĚLÍ. 1.ČJ -TEAMS 9:00 Učebnice str. 36, 37 - slova příbuzná, kořen, předpona, příp. část-na str. 36 si přečti znovu žlutý rámeček a připomeň si, co jsou slova příbuzná SLOVA SOUZNAČNÁ - podstatná jména. Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice slov, které mají stejný nebo podobný význam. Jsou to slova souznačná. OK . www.rysava.websnadno.cz 2. cvičen. malé nebo VELKÉ písmeno Rozděl slovo na slabiky Doplň u ú ů souhrn Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý.

III

Složenina (kompozitum) je v lingvistice lexém (), který se skládá z nejméně dvou jiných lexémů (slov).Skládání (kompozice) je jeden ze způsobů tvoření slov - slovotvorby, a to vedle odvozování (derivace), zkracování (abreviace), slučování (univerbizace) a vytváření sousloví (multiverbizace) Vyjmenovaná slova po B :: ŠIKULOVÉ 5.A. Přehled vyjmenovaných slov i s rozšířením o další slova příbuzná, problémová slova. Vyjmenovaná slova po B na B - problémové dvojice slov, dokument Word (doc) Vyjmenovaná slova po B - písnička Dády Patrasové, mp3 Vyjmenovaná a příbuzná slova po M 1. Doplň v následujících slovech chybějící i, y a roztřiď je do tabulky. přemýšlet, nachomýtnout se , omýt, miska, myslíte, mydlina, milý, chmýří, Máme myčku, maminka se usmívá, Michal vymyslel příklady, mladý myslivec, veselá mysl, umývat umyvadlo, budu mít radost, to nemá. Příbuzná témata Vytisknout referát Přidat referát do záložek - mezi cizími slovy jsou mnohá, bez nichž si již náš jazyk nemůže obejít, protože za ně není česká náhrada (organismus, republika, fyzika, atd.); tato slova bývají společná téměř všem evroým jazyků Vyjmen. slova po B, písničky: Slovní úlohy na + a - do 100: Jednotky délky, měříme délku: Hudební pexeso se zvukem: B šibenice, spojení slov, diktát: Slovní úlohy na . a : do 100: Měření teploty - aktuálně: Chytání dešťové kapky - hra: Vyjmenovaná slova po L: Početní příklady do 100: Jednotky hmotnosti, HV.

Část slova, kterou má odvozené slovo společnou se slovem základovým , je slovotvorný základ. Slovotvorným základem je kmen slova. Není-li kmen už dále rozdělitelný, nazýváme jej kořen slova. doplněno 04.10.17 16:37: ledovec je základové slovo čili ke slovu led přidáním přípony vznikne nové slovo ledove Příbuzná slova: ozývat (se). Není zde žádná souvislost se slovesem zívat (zívat nudou, únavou). Vzorová věta k vyjmenovanému slovu nazývat (se Hravá vyjmenovaná slova s. 31 / cv. 1; vyznačit cestu bludištěm (VS a příbuzná slova) zbylá slova vypsat na řádky, každé slovo má svůj řádek (12 slov) písanka s. 7; opsat VS po B; vypsat příbuzná k vyjmenovanému slovu BÝT podle PL v důležitých deskách; napsat slova, která se rýmuj

Tvar slova, nebo příbuzné slovo? - Moje čeština - Čeština

 1. příbuzná slova: Ševcová, Švecová, Ševcův, Švecův. příklady: Dílo českého sochaře Otakara Švece. Vážený pane Šveci! Na návštěvu přijeli Švecovi. Potkali jsme manžele Švecovy. Mladší syn Švecových se letos žení
 2. PS str. 26 cv. 1- tvoř příbuzná slova se společným kořenem a zapiš je do sešitu, od každého kořene utvoř alespoň 5 slov (můžeš i více) 2) M - násobilka 6. Zopakuj si násobky 6: KLIK. Vytiskni tento PL: KLIK a zapiš si do sloupečku násobilkové spoje (příklady) a násobky (výsledky). Nezapomeň i na příklad 0
 3. Příbuzná slova po b. Tvary vyjmenovaných slov a slova příbuzná. přiřazování slov příbuzných k VS. Kat - šibenice. Chytáky po B. význam a procvičování psaní dvojic být x bít, dobýt x dobít, nabýt x nabít. Známkované diktáty Vyjmenovaná slova - Procvičování vyjmenovaných slov na nejoblíbenějším českém výukovém webu
PPT - 4Vyjmenované slovo po Z nazývat (se)

Psaní mě/mně ve slově - Procvičování online - Umíme česk

DUMY - JAZYK ČESKÝ Příspěvky. PEXESO 2 - SLOVA PŘÍBUZNÁ. 26. 12. 2014 Slova příbuzná k vyjm. slovům po P, S, a Přejaté slovo (přejímka, výpůjčka) je slovo (vzácněji sousloví, idiom či celá fráze), které je převzato ze zdrojového jazyka (donoru) a začleněno do lexika přebírajícího jazyka (recipientu), aniž by bylo přeloženo. Dochází tím k obohacování a rozšiřování lexika přebírajícího jazyka. Podobným případem je kalk, v tomto případě však je přejaté slovo. - slova příbuzná vyhledat a zabarvit v přehledu vyjmenovaných slov po s, která máme nalepená ve školním sešitě. 2. VH - M (online) Pomůcky: sešit M-A s vlepenou slovní úlohou (bod 6.), tabulka pro psaní násobků Postup: 1. ústně si zopakovat příklady na násobení 9 (1 • 9 = , 2 • 9 = , ) 2. ústně si zopakovat. Zastaralá slova jsou nahrazována živějšími slovy s týmž kořenem, jsou doplňována chybějící slova, jsou přidávána příbuzná slova, jejichž příbuznost novějším generacím není zřejmá atd. Seznamy vyjmenovaných slov bývají zpravidla doplňovány i příklady příbuzných slov, zaměnitelných nepříbuzných. Jsou zde vypsaná nejen slova vyjmenovaná, ale i slova k nim příbuzná. Následují příklady vět s vyjmenovanými slovy a jejich vysvětlení, což je zvláště důležité u méně používaných a méně známých slov. Potom jsou vysvětlena některá neobvyklá slova a jsou uvedeny záludné dvojice slov, které se liší psaním i-y

annas. Kořen slova bylinky je byl. Byl + ina = odvozené slovo byl-ina, které je slovem základovým pro další odvozené slovo bylin-ka. Slova se stejným kořenem se nazývají slova příbuzná - býl-í, složená - černo-býl, zlato-býl, býlo-žravec atd Slova příbuzná jsou taková slova, která mají společný kořen a tématicky spolu nějak souvisejí (např. voda, vodovod, voděodolný, vodovodní, voděnka, vodník), ale ne deštník. Se slovy příbuznými je to stejné jako s příbuznými v každé jiné rodině Žák bude vyhledávat slova s předponou vy, vý, rozdělí je na slovesa a podstatná jména, vyluští křížovku a doplňovačku, zopakuje si větné vzorce a druhy vět. Celý list je [] Hrajeme si s příbuznými II Žák si formou pracovního listu procvičí slova příbuzná. Bude pojmenovávat obrázky a připojovat slova. V diktátech a doplňovačkách se ale vyskytuje mnohem víc slov, kde musíme napsat -y-po písmenu V, jsou to příbuzná slova těch ze seznamu. Říkáme jim také slova odvozená a s nimi se náš seznam pěkně nafoukne! Dlouhý seznam. Ukážeme si nejdůležitější slova příbuzná se slovy ze základního seznamu. vy: vykat Vyjmenovaná slova . Titul: Vyjmenovaná slova - PSVZ Autor: neuveden EAN: 9788087020142 Nakladatel: Výběr Reader´s Diges Vazba: Paperback Vyjmenovaná slova - PSVZ - neuveden Procvičování vyjmenovaných slov po P, S, V, Z s poutavými ilustracemi od Petra Kopla. Titul obsahuje 40 kartiček. Kartičky lze ponechat vcelku a umístit je na viditelné místo, nebo rozstříhat a dále s.

PRAVIDLA - Jak v češtině tvoříme slova

D.Ú. Pracovní sešit str. 28 a 30 - sloupec -vymyslet a vypsat příbuzná slova. Matematika. Početník str. 15 první dva sloupce. Učebnice str.57 cv. 1 ústně. List - sloupce příkladů - sloupec 97. List slovní příklady cv. 1,2,3. Anglický jazy Zopakuj si vyjmenovaná slova po B - prezentace; V učebnici na str. 30 si přečti i slova příbuzná. Do sešitu Pravidla Čj - si napiš celou řadu vyjmenovaných slov (pod ten nalepený list B'') Uč. str. 31/ cv. 1 pročti ústně a do sešitu si zapiš, kolikrát by se doplnilo y /i (například: str. 31/ cv. 1 - y 2/i 6) Uč.

LE ROBERT JUNIOR POCHE 2017 | Le Robert | 9782321008743

Fyzika-napište prosím příklady Vůbec nechápu převádění např. metrů na litry nebo na centilitry atd.. mám tu papírek s vysvětlením ale i tak si nejsem jistá jestli to chápu dobře. Prosím napište mi tu aspoň pět příkladů např.: 12,5 hl - matd...doufám že to chápete, výsledky pak napíšu jako doplnění a vy pak. Vyjmenovaná slova se musí učit zpaměti ale přesto si je děti musí každý rok oživovat. Schválně, dokázali byste je odříkat všechny a u všech písmen? Není na škodu mít tento přehled a jen letmé nakouknutí připomene jak je to správně. Fajn jsou i příklady příbuzných slov a srovnání stejných slov s odlišným i/y Vyjmenovaná slova po Z . Poslední z oboustranných nástěnných výukových tabulí, které kromě základní řady vyjmenovaných slov uvádějí příklady vlastních jmen a názvů s y-ý po příslušné souhlásce a krátká slovní spojení k procvičování pravopisu Nazývat se příbuzná slova Vyjmenovaná slova po Z - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm . Takzvané vybrané slová sú tie slová domáceho pôvodu v slovenčine (analogicky v češtine), v ktorých sa po obojakých spoluhláskach (čiže po b, m, p, r, s, v, z (,f)) píše y a nie i. slová s predponou vy- a vý-

Předpona - Češtinaveslovníku

ČJ - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. obdob Oboustranná výuková tabule obsahuje kromě základní řady vyjmenovaných slov také některá vlastní jména s y-ý po b a příklady vět se stejně znějícími slovy s odlišným pravopisem Některá související slova cherub, zlatíčko. Komentáře ke slovu miláček » přidat nový komentář.

Homonyma - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Diktát na vyjmenovaná slova po l s chytáky. Diktáty. Zde se podrobně podíváme nejen na vyjmenovaná slova po v, ale i na slova k nim příbuzná ; Článek obsahuje vyjmenovaná slova po z, jejich slova příbuzná a příklady k využití. Diktát na vyjmenovaná slova po l s chytáky. Diktát SLOVA PŘÍBUZNÁ. Anotace: m. etodický materiál. vyvození učiva a jeho procvičení. příprava před zavedením učiva o párových souhláskách (2. ročník) a učiva o pravopisu vyjmenovaných slov (3. ročník

nahled10

Vyjmenovaná slova po B - Procvičování online - Umíme česk

c) 3. cvičení - spojujeme příbuzná slova. d) 4. cvičení - spojujeme příbuzná slova. e) 5. cvičení - ke kořenu -chod- zapisuje slova vytvořená pomocí předpon a částí příponových. f) 6. cvičení - z článku vybereme jedno slovo s předponou a uvedeme celkový počet slov s předpono Příbuzná slova bystrý. Tvrdé Y píšeme také ve slovech, která obsahují předponu vy-, vý-. Předponu vy-, vý- poznáme tak, že je možné ji od slova odtrhnout nebo nahradit jinou předponou, přičemž vznikne slovo, které má smysl (výlet, let) Příbuzná slova: VS kobyla - Kobylisy, VS bylina: býložravec - bylinářka, VS být: neodbývej - bývaly, (+ neodbytný, starobylý, byl) AJ - zadána práce: zopakuj si učivo - čísla, komiks How old are you, zkontroluj práci v PS. Vytvoř plakát na téma MY SCHOOL (Moje škola). Buď pracuj v PS s.13,14 nebo si vytvoř vlastní.

PPT - Datum vytvoření : 11

Mlýt × mlít - jaké z těchto slovíček je správně? Nebo

2.Slova příbuzná mají opačný, nebo úplně jiný význam. Příklady přepište do sešitu z matematiky, nezapomeňte na datum. Tento úkol prosím zaslat na email. 87 56 95 43 77 98 -15 -26 -34 -21 -56. - kolem slova uděláme 4 paprsky a ke každému nalepíme obrázek - k obrázku píšeme příbuzné slovo - lysina, lysinka, lyska, Lysá hora - list s příběhem o lysce si složíme, nalepíme a vedle na řádky vypisujeme příbuzná slova (je dobré jej vytisknout černobíle a děti si v textu slova podtrhají). Na složený list si. Příbuzná slova od slova rozumět: porozumět, porozuměl, porozuměn Příklady správného užití přídavného jméno rozumný a příslovce rozumně - f + uč. 37/5 (podtrhli jsme slova příbuzná) - PS 27/1, 2,3 : 03.12.2020 Matematika pro nemocné - procvičování malé násobilky (list sl. 96) - f + uč. 28/19, 29/28 : 03.12.2020 Anglický jazyk pro nemocné - do sešitu English přepiš anagramy a utvoř slova (zvířata) TCA - GOD - BRIBAT - DEISPR - RBDI - slova příbuzná (stejný kořen, podobný význam) Koukni do Učebny, máš tam další, jiné příklady. → I tentokrát jsou tam 2 přílohy na rozkliknutí - modrá a zelená. V zelené počítej příklady, piš výsledek do žlutého rámečku, dej enter, počítej tak dlouho, dokud nebudeš mít správně všechny příklady..

Vyjmenovana slova k vytisknuti | AZZwww

zobrazit Zkratková slova zobrazit Zkratky titulů a hodností zobrazit Pořadí titulů zobrazit Značky, čísla a číslice zobrazit Peněžní částky, značky měn zobrazit Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát) zobrazit Římské číslice zobrazit 20. a 30. léta, 20. a 21. stolet vyjmenovaná slova a slova příbuzná, vzory a příklady podstatných jmen podle vzorů rodu středního a ženského, koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského, slovní druhy, určování známých kategorií podstatných jmen a sloves, předpony, závěr pohádky. Druh učebního materiálu: pracovní list Učebnice str. 34/9 - tvoříš příbuzná slova, trochu si nad některými lámej hlavu (telefonovat, klokanice, papírová, rámovat, kočička, prodavač, slůně, lékárna, železný). Pro pobavení se podívej na 34/10 (Je to jen slovní hříčka, slova spolu nesouvisejí významově, nejsou příbuzná.

 • Recepty pro děti blog.
 • Vlčí děti dokument.
 • Bud budvar.
 • Vzduchovka zasobnik.
 • Cirice by ghost.
 • Senát čr wiki.
 • Reka na c.
 • Závěrečná práce.
 • Velkej biják trailer.
 • Plech pod kamna obi.
 • Marco polo mercedes.
 • Pokročilá chronická pankreatitida.
 • Pronájem nebytových prostor praha 2.
 • Kompletní žebříček fifa.
 • Jména biatlonistů.
 • Formy na betonové šperky.
 • Kawaki cz.
 • Letní tábor západní čechy.
 • Česnek štěpán.
 • Triola praha 7.
 • Meatfly outlet.
 • Poděbradka prolinie složení.
 • Felt cyklokros.
 • Insight mars weather.
 • Vepřové z farmy.
 • Je dna vyléčitelná.
 • Legionáři jdou.
 • Kureci kung pao zdenek pohlreich.
 • Turkmenistán turistika.
 • Nárok na důchod v německu 2018.
 • Chrome apps.
 • Mamě kniha.
 • Zářivkové trubice rozměry.
 • Speciální didaktické pomůcky pro výuku matematiky.
 • Sephora paletka 2017.
 • Topkarmoto.
 • Volvo buses austria.
 • Puvodni obyvatelé usa.
 • Jak poznat flash xbox.
 • James maslow filmy a televizní pořady.
 • Předzámčí třebíč.