Home

Sexualita ve stáří

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku stárnutí a stáří, v souvislosti s oblastí sexuality ve stáří. Pohledem samotných seniorů, se práce snaží tuto oblast přiblížit. Sexualita je výraz určité životní energie s níž se rodíme, žijeme, umíráme Nepodléhejte předsudkům a nezanedbávejte přípravu: sex je totiž ve stáří daleko podstatnější a častější aktivitou, než si mladí myslí. Alespoň to tvrdí studie, která byla uveřejněna v prestižním časopise The New England Journal of Medicine. Sexualita žen ve zralém věku

Sexualita ve stáří je v rámci těchto procesů ukotvována v biomedicínském diskursu sexuálního zdraví jako nedílné součásti aktivního stárnutí. Schopnost demonstrovat svou sexuální aktivitu se stává důležitou součástí idealizovaných obrazů třetího věk Sexualita ve stáří Bc. Ludmila Briskorinová Diplomová práce 2011 . ABSTRAKT Diplomová práce se zam ěřuje na problematiku stárnutí a stá ří, v souvislosti s oblastí sexuality ve stá ří. Pohledem samotných senior ů, se práce snaží tuto oblast p řiblížit. Sexualita je výraz ur čité životní energie s níž se rodíme. > Publikace > Sexualita ve stáří. Sexualita ve stáří . ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexualita ve st. Sexualita ve stáří je normální. Ale je to pravda - i když o tom mluví jen pár: Sexualita ve stáří není neobvyklá, úžasná věc, ale něco zcela normálního. Podle americké studie, ve skupině s průměrným věkem 86, 64% žen a 82% mužů mělo pravidelné sexuální kontakty

Sexualita ve stáří - Bc

 1. Sexualita a vztahy ve stáří. Láska, sexualita a vztahy ve stáří nejsou nic zavrženíhodného a ani výjimečného. Mnozí staří lidé žijí sami, ovdověli a bojí se navázat druhý vztah
 2. Sexualita senior v totální instituci z perspektivy poskytovatel sociálních služeb Bc. Karolina Tichá aby své stáří strávil ve specializovaných institucích, tedy domovech pro seniory. Je nutné zabývat se nejen kvalitou poskytovaných sluţeb, ale i individuálním
 3. Ve společnosti, která dlouhodobě ignoruje skutečnost, že i staří lidé chtějí žít v páru, mívají podobné zkušenosti fatální následky na jejich sebevědomí. Senioři se často nesetkávají ani se souhlasem svoji rodiny. Průzkumy ale ukazují, že navzdory představám i přáním jejich dětí staří lidé zájem o sex mají

Sexuální život nemusí ve stáří uvadat uLékaře

Láska ve stáří nabývá novou formu a obsah a s ní samozřejmě také erotika. Sexualita ale není vyhaslá ani ve vyšším věku. Pár, který spolu stárne si zachovává až do vysokého věku sexuální aktivity. Stárnoucí pár, jehož vztah právě vznikl je na tom hůře. Velmi frustrujících poloh je dosaženo smrtí jednoho z. Teprve ve zralém věku se partneři dokážou oprostit od emocí provázejících milostné vztahy a naplno vychutnávat potěšení, které sex přináší. Zaměřeno na něžnost Ačkoli se samozřejmě změní tempo a frekvence pohlavního styku, sexuální rozkoš určitě nezmizí, naopak se může ještě zdokonalit, říká MUDr

Sex je zdraví prospěšný v každém věku. Přesto jen malé procento žen je sexuálně aktivních i po pětašedesátém roku. Pokud se jedná o tu nejvyšší věkovou skupinu a to od 75 až 85 let, jsou muži až dvakrát aktivnější než ženy Thesis has been focusing on the issues of aging and senility, in relation to sexuality in old age. The thesis tries to bring this area closer, by the view of the elderly themselves . Sexuality is an expression of a vital energy with which we are born, we live, we die. Although it is a natural component of human personality, when it is associated with old age, then for many of us it does not.

Sexualita ve stáří - is

Sexualita Ve Stáří - Lékařství - 202

Sexualita ve stáří / z přednášek uveřejněných na Internetu vybrala a sestavila Tamara Tošnerová ; přeložila Liana Svatošová. -- Praha : Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 1998. -- [12] s. ; 22 c KURZ : lt;br /gt;sexualita ve stari seminar - Sexualita ve stáří : Seminární školení bude věnováno problematice sexuálního života ve stáří. Téma, které je společností stále tabuizováno má přinést účastníkům informace o jeho významu pro tělesné i duševní zdraví seniora. Pochopit, že ve stáří sexuální potřeby nevymizí, jen se inovují vzhledem k. Sex je totiž ve stáří daleko podstatnější a častější aktivitou, než si mnozí myslí. Přestože s věkem občas přicházejí určitě komplikace, existují metody, které je dokáží vyřešit a to tak, že i sexualita může být stále obohacující a příjemnou složkou vztahu a celkově života

Sexualita ve stáří Kurz pořádá společnost: Středisko vzdělávání s.r.o. Chci požádat o informace Chci se přihlásit on-line. Pochopit, že ve stáří sexuální potřeby nevymizí, jen se inovují vzhledem k nastupujícím fyziologickým změnám ve stáří i polymorbiditě Dění ve výzkumu; Výzkumná témata; Výzkumné úspěchy; Naše vybavení Sexualita ve stáří. Informace o publikaci. Sexualita ve stáří. Sexualita je obecně tabuizované téma, které nebývá odbornou ani laickou veřejností dostatečně diskutováno i s ohledem na její dopad na psychické i fyzické zdraví jedince. Tabuizace je typická napříč věkovým spektrem, ale v seniorském věku je vystupňovaná a doprovázena projevy devalvace, ageistickými tendencemi. Sexualita žen ve zralém věku. JSME TAK STAŘÍ, JAKO SE CÍTÍME? Odpověď: Jsme tak staří, jak nám říká naše tělo. Už mnohokrát bylo řečeno, že psychická pohoda záleží na mnoha faktorech

Stáří - Wikipedi

I ve stáří je sexualita prostředek k upevňování vztahů, vysvětluje Friedlová. Personál by si tak měl podle odborníků připustit, že intimní život může člověk prožívat i v domově pro seniory Z tohoto pohledu bude patrnější, že uvedenými kapitolami chceme přinést humanistický příspěvek nejen k sexualitě ve stáří, ale k problematice kvality života ve vyšším věku obecně, což je zároveň jeden z cílů Ambulance pro poruchy paměti. MUDr. Tamara Tošnerová Sexualita a starší lid

INFO.CZ Senioři ve víru vášní: sex mají až pětkrát ..

Sexualita ve stáří: starší lidé mají také sex Listopad 26, 2020 V poslední době hovořili o sexuální orientaci u starších lidí v jeho posledním výzkumu Feliciano Villar, Carme Triadó, Montse Celdrán a Josep Fabà; Psychogerontologové s velkým tréninkem a zkušenostmi Témata: lubrikační gel, sex ve stáří, sexualita Ve společnosti existuje několik tabu, mezi nimiž stále obsazuje přední příčky sex v pokročilém věku. Mnoho mladších lidí si myslí, že jakmile se na čele objeví první vráska, končí sexuální život

Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (ve slevě jedinýAmbulantní chirurgie, praktický lékař, hypnóza BrnoQueergeography

dědeček, babička, stáří, zdraví, partnerství, láska Mysleli jste si, že ve vyšším věku lidé na sex zapomínají? Tak to jste byli na omylu! Starší lidé jsou totiž daleko aktivnější, než by většina mladých předpokládala. Řada lidí se sexu oddává i ve vyšším věku a většinou nemá problémy o tom mluvit Proč je naplněná sexualita i ve stáří tolik důležitá? 09.09.2020 - 10:15. Tom. Když sex za peníze není nevěra. O manželce a escortu. Sex. Sex za peníze může být terapií, hrou i zpestřením kvalitního partnerského života. Zaplatit si chvíle s profesionální sexuální pracovnicí - rozuměj prostitutkou, už dávno není.

Proto mírný pokles ve stáří většinou nemá za následek neschopnost muže uskutečnit pohlavní styk. K těmto povzbudivým zprávám ve vztahu k sexualitě starších mužů je však třeba také uvést, že u stárnoucího muže trvá déle, než se ztopoření dostaví, často bývá třeba sexuální aktivity podpořit také ze. A stejně je tomu i ve stáří. V závislosti na tom, jakou si kdo zvolil životní cestu, variuje i způsob, jakým tráví svůj čas ve zralém věku. Ten je samozřejmě hodně odvislý i od toho, zda dotyčný/á měl(a) partnera/partnerku a děti, kolik jich měl(a) a jaké vztahy s nimi vytvořil(a)

Sexualita je součástí osobnosti v každém věku. Lidská sexualita má párový charakter. Nemůžeme eliminovat představy o sexu pouze na koitus, autoerotika může být stejně pestrá a při absenci partnera ve stáří o to důležitější. Mýtus o asexuálním stáří je dávno překonán Event in Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česká republika by Středisko vzdělávání s.r.o. on pátek, březen 23 201 Sexualita mužů ve zralém věku. Střední věk. Lidé ve střední věku mohou zaznamenat sníženou chuť na sex. Tento snížený zájem má mnoho příčin - může to být přesměrováním zájmů na jiné, nesexuální oblasti. Pokud se týká obou partnerů a oba partneři to vnímají stejně problém nevzniká

poruchy chování ve stáří mohou být závažným průvodním znakem demence - závažné postižení mozku s úbytkem nervových buněk a hormonů, které zajišťují předávání informací mezi jeho oblastmi, které se může projevit neklidným až agresivním chováním; Dlouhověkost (stařec, kmet) - nad 90 let. zpomalené reakc 4. 3. 3 Gender a stáří 4. 3. 4 Gender a aktivita ve stáří 4. 3. 5 Stáří, ne/způsobilost a gender 4. 3. 6 Sexualita ve stáří 4. 3. 7 Příchod do komunity 4. 3. 8 Povinný imperativ sexuality ve stáří 4. 3. 9 Závěr příběhu 4. 4 Volba lepšího stáří 5. ZÁVĚR

Stáří - Psychologie - Referáty Odmaturu

Sexualita v menopauze: Ke stáří sex nepatří - jeden z mnoha mýtů, který stále přetrvává. O sexu ve stáří platí stejně jako o sexu ve kterémkoli jiném životním období, tedy i v menopauze: člověk by neměl nikdy sebe ani druhého do ničeho nutit Sexualita seniorů byla a je vnímána jako společenské tabu. Stále přetrvává společenský názor, že sexuální aktivita je doménou lidí v produktivním věku. Je pravda, že existují některé projevy přirozeného stárnutí, které ovlivňují sexuální aktivitu ve stáří, přesto to neznamená, že sex musí skončit. důstojného prožívání stáří bez nechápajících pohledů pečujících, blízkých a rodinných příslušníků. V kurzu budou objasněny pojmy a jevy jako je lidská sexualita ve stáří a společenské postoje k této problematice. Účastníci budou uvědoměni Překonejte všechny zdravotní obtíže s Sexualita žen ve zralém věku a buďte opět fit. Sexualita žen ve zralém věku 21. leden 2010 Člověk jako lidská bytost je komplex bio-psycho-socio-spirituálních faktorů, které všechny musí být v rovnováze, aby se jedinec cítil dobře

Sexualita třetího věku. Diplomová práce se zabývá problematikou sexuality a sexuálního života mužů a žen seniorského věku. Teoretická část vymezuje základní pojmy v oblasti sexuality, popisuje odlišnosti sexuality a sexuálního života ve stáří a specifika onemocnění ve stáří, která ovlivňují sexuální aktivity seniorů Důchod rovná se vyhořelost, brblání a mrzuté metání rohlíků po holubech v parku? Nepodléhejte předsudkům a nezanedbávejte přípravu: sex je totiž ve stáří daleko podstatnější a častější aktivitou, než si mladí myslí sex je pěkný i ve stáří, zejména s mladým děvčetem. Sexualita (intimita párů) je důležitá po celý život. Sexujme co nejvíce. Je to velmi přínosné pro naše zdraví. Současný trend rozdělování manželských párů či životních partnerů z praktických důvodů v zařízeních pro seniory je více než tristní

výrazů sex, sexualita a sexualita ve stáří. V praktické þásti je popsána metodika výzkumu. Zvolila jsem si kvalitativní metodu výzkumu. Informace byly získány prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru. Je zde popsána charakteristika vzorku respondentů a prostředí a popis průběhu výzkumu. Tent Ejakulace - množství, kvalita a složení ejakulátu. Hlavní téma: Ejakulace.Volné pokračování článku Ejakulát a spermie.Klasická představa orgasmu muže a jeho ejakulace vysledovaná z erotických filmů pro dospělé vypadá asi takto: muž je v extázi a výstřiky spermatu neustávají, JA óóó JA, pak záběr na velké množství spermatu, nejlépe na tváři ženy a.

Sex nekončí, ani když stáří začíná aneb Dokdy můžeme

 1. života ve stáří, sexualita jako součást lidského života, mýty o sexualitě ve vyšším věku, sexualita seniorů v ústavní péči - kazuistiky, kazuistiky ze života. 3. Geriatrické syndromy a nemoci ve stáří Geriatrické syndromy a onemocnění ve stáří - vysvětlení základníc
 2. Že milování a přibývající léta nejdou dohromady? Co vás nemá! Rčení, že člověku je tolik, na kolik se cítí, teď nově nabývá na významu. Báječný milostný život ve vyšším věku je totiž prokazatelně postaven na tomto prostém, leč účinném zákoně
 3. Láska, intimita a sexualita ve stáří. Partnerské vztahy seniorů - manželství, ovdovění. LGBT senioři. Problematika umírání, smrti a truchlení. Thanatologie, péče o umírající a pozůstalé. Problematika násilí ve stáří - senior jako osoba násilná, senior jako osoba ohrožená násilím. Špatné zacházení se.
 4. istické geografie. které je třeba brát v úvahu i ve vztahu k sociálním a zdravotním službám ve stáří a ve vztahu k jejich koncipování. Řeší, jaký je vliv příslušnosti k
 5. Sexuální vrchol mužů a žen nenastává ve stejném věku. Hlavní téma: Zdravá sexualita. Tento článek není o sexuální vyvrcholení, ale je to úvaha o sexuálním vrcholu sexuálních potřeb a tužeb. Lidská sexualita v průběhu života mění, vyvíjí a rozvíjí u každého člověka naprosto individuálně
 6. anty kvality života seniorů. Kniha se zabývá teoretickými východisky souvisejícími s problematikou stárnutí a stáří, konceptem aktivního stárnutí, potřebami seniorů i možnostmi jejich.

Online terapie. Platforma pro spojení terapeutů a klientů. Objednejte si terapeuta a díky online prostředí s ním můžete být v kontaktu kdykoliv a kdekoliv Muži: Ve stáří trpíte hodně žaludečními potížemi, mezi 20 a 60 lety také střevními onemocněními.Játra, ledviny, žlučník jsou v normě. Krevní tlak, tuk a cukr. Ženy: Jednou je krevní tlak přímo výstavní, podruhé může závratně stoupat. Cholesterol je statisticky rizikový, ve stáří může přijít i cukrovka Masturbace hraje v sexuálním životě člověka důležitou roli. Může být praktikována jako automasturbace, nebo formou heterosexuální, či homosexuální. Sexualita člověka je v podstatě založena na masturbaci a souložení, přičemž lidská ruka je všestranným nástrojem.Z doby, kterou člověk věnuje sexu, připadá pouze desetina na souložení a devět desetin na masturbaci Sexualita žen ve zralém věku · Sexuální život nemusí ve stáří uvadat. Podobné Témata jako Lidé se sexu nevzdávají ani ve vyšším věku Líbí se: 1212 lide

Ve vysokém věku jsou muži sexuálně aktivnější než ženy

Sigmund Freud (6. května 1856, Freiberg Příbor, Morava - 23. září 1939, Londýn), rodným jménem Sigismund Šlomo Freud, byl lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy.Narodil se ve Freibergu, dnešním Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče.Během jeho dětství se rodina přestěhovala do Vídně, kde prožil takřka celý život Sexualita ve stáří Seminární školení bude věnováno problematice sexuálního života ve stáří. Téma, které je společností stále tabuizováno má přinést účastníkům informace o jeho významu pro tělesné i duševní zdraví seniora Stáří LGBTQ+ lidí. Autorka: PhDr.Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. (Univerzita Karlova, fakulta sociálních studií, katedra sociologie) V souvislosti s diskuzí o postavení současné generace LGBTQ seniorů/rek [1] často nacházíme odkazy na neviditelnost této skupiny (viz. Novotná et al. 2016) či ticha, které jejich zkušenost obestírá (Brown 2009) • Stáří a sexualita • Charakteristika stárnutí a stáří • Sexuální stáří • Změny v sexuálním životě • Faktory ovlivňující sexualitu ve stáří • Sexuální abstinence • Smrt partnera • Mimopartnerské vztahy • Zdraví a sexualita • Léky a sexualita • Stáří a homosexualit

2. Pro zachování sexuální apetence ve stáří je důležitá pravidelnost sexuálního života. 3. I ve vyšším věku je důležité si prokazovat tělesné něžnosti. Mezi partnery má své místo i pomazlení, a podle možnosti i normální tělesný styk. 4. Sexualita k životu patří, nikdo rozumný však nebude posuzovat míru. Lidé byli s útlumem sexuální aktivity většinou smířeni. Pro některé z nich byly ve stáří důležité jiné hodnoty jako je kultura, estetika nebo přátelství. Sexualita tak ustoupila do pozadí. Pan Vranov vnímal, že sexuální energii transformoval v lásku k druhým lidem

Sexualita ve stáří

 1. Co říká na nedávné útoky na ženy v Rakousku, Německu a dalších zemích, prozradila ParlamentnímListům.cz exmuslimka Pavlína Bitarová. Něco takového se prý dalo čekat a je podle ní nutné nedávat najevo svou slabost, jinak se podobné útoky budou opakovat. Promluvila také o sexuální frustraci některých muslimů i o tom, jaký je manželský sex v některých těchto.
 2. Konference Člověk ve zdraví i v nemoci, která se konala 18. ledna 2018 na Lékařské fakultě v Plzni je součástí oslav třicátého výročí Univerzity třetího věku.Plzeňská lékařská fakulta byla jednou z prvních škol v republice, která Univerzitu třetího věku založila.Při zahájení konference proběhl křest učebnice pro seniory s názvem Člověk ve.
 3. Sexualita a stárnutí Velmi často se také diskutuje o slábnoucí produkci sexuálních hormonů ve stáří. Po pravdě je nutno říci, že vliv hormonů na lidskou sexualitu bývá často přeceňován, člověk totiž dokázal svou sexualitu, na rozdíl od většiny jiných savců, do značné míry osvobodit, takže je bytostí.

Sexualita seniorů proLékaře

Ve stáří člověk ztrácí své role, ztrácí partnera, se kterým sdílel dobré i zlé. Chybí láska především k sobě, ale také láska získávaná prostřednictvím dalších vztahů. O milostném životě seniorů se téměř nemluvilo, jako by ani neexistoval Musíme především vycházet z předpokladu, že sexualita ve stáří nemůže být stejná jako na mladé lidi. Změny tělesné, ale to, co zůstává beze změny je touha . Naučit se nové způsoby milování a poznávání částí těla, které snad nikdy nebyly zvažovány, jsou jen některé možné strategie pro objevování nového. Ve skutečnosti je pravdou pravý opak. Čím častější je frekvence uspokojování pohlavního pudu (a týká se to i masturbace) v mladším věku, tím jsou vytvořeny příznivější předpoklady pro zachování sexuální aktivity až do pozdního stáří Ve stáří nebude jen hůř. Osm pozitiv, která nás s věkem čekají Sex je nejlepší v 64 letech, uvádějí muži. Ženy dva roky přidávají Premium Paní, budete chtít sex? Jak vypadají internetové seznamky pro senior Stáří a sexualita harakteristika stárnutí a stáří Sexuální stáří Změny v sexuálním životě Faktory ovlivňující sexualitu ve stáří Sexuální abstinence Smrt partnera Mimopartnerské vztahy Zdraví a sexualita Léky a sexualita.

Doplňky stravy, vitamíny a obklady

Slasti a strasti sexuality ve stáří BYLINKY DNE

Jako heterosexuální penetrativní styk. Když se pak objevuje ve staří třeba erektilní dysfunkce, tak máme dojem, že už ‚to' vlastně nejde, vysvětluje odbornice s tím, že má ale sexualita mnoho forem, není k ní nutně potřeba erekce. Sociální normy dopadají tvrdě hlavně na ženy - především co se týká estetiky Neexistuje žádné obecné pravidlo v tom, jakým způsobem ženy svoji sexualitu prožívají. Mění se v čase, s partnerem, s dětmi, ve stáří. Říkaly, že to může být práce třeba i na rok, ale když se ženy přeučí, opravdu dojde k posilnění svalstva, a tím k vymizení problému

Demence - vývojová stadia a doporučení - Zdraví

• dělení potřeb a jejich uspokojování ve stáří • specifika v hydrataci a výživě • změny ve vyprazdňování a hygieně • pohybová a psychická aktivita seniorů • potřeba partnerského soužití Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb Akreditace MPSV: A2017/0487-SP/PC Počet účastníků: max. 3 Modlitba ve stáří. Kategorie: Duchovní život. Zajímavý text od sv. Františka Saleského. Čeká to nás všechny Pane, Ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před domněním, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci a lékařskou pomoc ve stáří či nemoci. Práva pracujících. Každý dospělý má právo vykonávat práci, právo na spravedlivou odměnu za svoji práci a právo vstoupit do odborů. Každý má právo na odpočinek. Všichni máme právo na oddech od práce, vymeze - ní pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou Ve stáří se přidávají změny v cévním řečišti penisu a pokles tvorby hormonů zvláště testosteronu. Erektilní dysfunkce je ukazatelem celkového zdraví, může být varováním před vážnými nemocemi. Bez ohledu na příčinu je moudré poradit se s lékařem. Pár typů

Senioři | Knihy

Tabu Sexualita v domově Vědomost a nevědomost o sexuálních potřebách lidí v domovech Moderátoři: Jean Bohler (GRIPA), Lucembursko Něžnost a sexualita ve stáří - potřeby a nároky (Němčina-angličtina) PhilDr. Karolina Friedlová Česká republika Demence a sexualita (Angličtina-němčina) Dr. Laura Padmah. Zažít stáří na vlastní kůži (Gerontooblek). Politiky stárnutí. Sociologický výzkum v seniorské populaci. Stáří a veřejný prostor. Stáří a bydlení. Sociologie věku, stáří a stárnutí. Ekonomie stárnutí. Stáří a rodina. Psychologie stárnutí Ve stáří se lidé věnovali hlavně dětem a vnoučatům a trávili čas se svými partnery a partnerkami. Cítili, že ve stáří jsou pro ně tyto vztahy velmi důležité. Někteří lidé však ve stáří ztratili mnoho blízkých a někdy si připadali osamělí

 • Danczek prace.
 • Jalovice prodej.
 • Biblické citáty o lásce.
 • Tennesseeský mimochodník.
 • Vw passat b5 5 1.9 tdi 96kw 4motion.
 • Hry na rozehřátí.
 • Arteria tibialis posterior.
 • Ariadnino klubko.
 • Jsem hysterka co s tím.
 • Eur.
 • Fyzika práce a výkon.
 • Phlox divaricata.
 • Jodisol mast.
 • Stranger things billy.
 • Jak srovnat hormony.
 • Jak rozebrat hdd.
 • Krillový olej pro psy.
 • Boomerang z videa.
 • Gypsy csfd.
 • Hojeni prstu.
 • Podlahový mycí stroj karcher fc 5 recenze.
 • Chucky díly.
 • Bellagio hotel las vegas.
 • Vepřová plec s rýží.
 • Buachaille etive mor.
 • Krém z bílé čokolády a mascarpone.
 • Counter strike source.
 • Komiksy marvela po polsku.
 • Madras curry recept.
 • Dětské nažehlovací obrázky.
 • Savo na praní.
 • Koncovky na brýle.
 • Korunkový vrták do nerezu.
 • Terno soutěž.
 • Tetovani na ruku pavouk.
 • Obs official website.
 • Zoner callisto youtube.
 • Jed na krtka.
 • Hlas volební program.
 • Radar letadel android.