Home

Staré pověsti české charakteristika postav

Staré pověsti České jsou pověsti a povídky, které pocházejí z dávnověku až novověku. Najdete je v mnoha knížkách, vyprávěních atd. Staré pověsti vyprávěli původně vypravěči, kteří chodili od domu k domu, a tam za jídlo, nebo něco jiného, tyto příběhy vypravovali. Původ. Vypravěči tyto pověsti vypravovali již před mnoha a mnoha lety Horymír je postava ze starých českých pověstí. Horymír byl podle nich neumětelský vladyka, který byl knížetem Křesomyslem odsouzen k smrti za ničení dolů a dalšího zařízení kovkopů dolujících zlato a stříbro v tehdejších Čechách.Před smrtí ho zachránil jeho věrný kůň Šemík hrdinským skokem ze skály na Vyšehradě, kde bylo knížecí sídlo Obecná charakteristika díla: Poprvé vyšly roku 1894.Popisuje události české historiezaložené na lidové slovesnosti a některých historických faktech.Kniha zachycuje dějiny českého národa od příchodu Slovanů na naše území po období života Jánošíka a všechny příběhy knihy Staré pověsti české se odehrávají na české půdě Staré pověsti české Alois Jirásek Autor shromáždí ve svém díle báje, pověsti, legendy a proroctví, která rozdělil do tří oddílů. Nejstarší báje a pověsti jsou Staré pověsti české. Pověsti z pozdější doby jsou Pověsti doby křesťanské. Posledním souborem je Ze starobylých proroctví STARÉ POVĚSTI ČESKÉ Úvod O Čechovi O Krokovi a jeho dcerách O Bivoji O Libuši O Přemyslovi Libušina proroctví Dívčí válka O Křesomyslu a Horymírovi Lucká válka Durynk a Neklaň POVĚSTI DOBY KŘESŤANSKÉ Úvod O králi Svatoplukovi O králi Ječmínkovi Praporec svatého Václava O Bruncvíkovi Opatovický poklad O staré.

Staré pověsti České - POSTAVY

 1. Božena Němcová: Babička - charakteristika postav Alois Jirásek - Staré pověsti české. Kategorie: Čeština. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Plasy. Charakteristika: Práce je rozborem díla potřebným k maturitě z Českého jazyka. Klade důraz především na stručný výtah.
 2. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Staré pověsti české (3) (Alois Jirásek) - Nakladatelství: Státní Pedagogické Nakladatelství Rok vydání: 1964 Počet stran: 192 Ilustrátor: Marie Doubravová (odborný redaktor) 1. pověst - O KROKOVI A JEHO DCERÁCH: Za..
 3. istka Vlasta, vladyka Křesomysl a s nimi samozřejmě také řada dalších známých postav nejstarších českých pověstí a bájí, na něž jsme stále ještě zvyklí v podání Aloise Jiráska, se nyní.
 4. Kniha: Staré řecké báje a pověsti Autor: Eduard Petiška Přidal(a): Crazy Prométheus. Prométheus - stvořil lidi z hlíny a vody a učil je, radil jim, přinesl jim z Diova paláce oheň, byl potrestán přikováním mezi nebem a zemí a každé ráno k němu přilétal orel a vykloval mu játra, která mu později dorostla

Autoři, adaptátoři pověstí pro děti a mládež. V. B. Třebízský - Národní pohádky a pověsti K. V. Rais - Povídky ze starých hradů A. Jirásek - Staré pověsti české A. Sedláček - Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku A. Wenig - Staré pověsti pražské, Věnec pražských pověstí, České pověsti

Horymír (vladyka) - Wikipedi

 1. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Psohlavci (rozbor) (Alois Jirásek) - Román o historii statečných chodských vesničanů, kteří v 17. století bojovali za svá práva, sociální spravedlnost a národní svobodu. Nevýraznější jsou postavy německého..
 2. istka Vlasta, vladyka Křesomysl a s nimi samozřejmě také řada dalších známých postav nejstarších českých pověstí a bájí, na něž jsme stále ještě zvyklí v podání Aloise Jiráska, se nyní objevují na následujících stránkách v.
 3. ární práce a další
 4. vynikající vypravěč, ALE zdlouhavé popisy + větná skladba a pojmenování dnes již nevyhovují + slabinou nedostatečné prokreslení postav (průhledná charakteristika) doba mýtů a pověstí Staré pověsti české původně určeno mládeži, ale čteno i dospělými (um. kvalita) praotec Čech, Krokovy dcery, Horymí
 5. arky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Staré pověsti české Staré pověsti české.
 6. Staré pověsti české Napsáno: 1893 Charakteristika: soubor pověstí a legend Doba: různá Hlavní téma: mytologie, proroctví Zajímavosti: Jirásek zpracoval pověsti a legendy ze starých kronik - Václav

Staré pověsti české - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Staré pověsti české - Ukázka Author: Jana Eislerová / Antonín —plíchal Subject: Od praotce Čecha přes Horymíra a Šemíka až k legendě o propasti Macocha. Celkem 21 pověstí, které zná každý správný Čech, je připraveno pro další generaci. Staré pověsti české jsou převyprávěny tak, aby jim s pomocí krásných. POSTAVY.cz - databáze a wiki postav, filmů, seriálů a her. Popovídej si, čti, nebo piš novinky - staň se správcem Staré pověsti české, 2012, 26x10 min, režie: Vladimír Mráz namluvil: Jiří Sedláček 26ti dílné animované Staré pověsti české vznikly ve vlastní produkci telev.. 23. schůzka: Staré pověsti české aneb Causa praotce Čecha. Touto schůzkou v Toulkách českou minulostí nenavazujeme časově na předešlou. Vracíme se naopak hlouběji zpět do minulosti, do časů před vznikem Velkomoravské říše Staré řecké báje a pověsti - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy

Staré pověsti české: Jirásek Aloi

Praotec Čech, soudce Krok, statečný rek Bivoj, věštkyně Libuše, oráč Přemysl, feministka Vlasta, vladyka Křesomysl a s nimi samozřejmě také řada dalších známých postav nejstarších českých pověstí a bájí, na něž jsme stále ještě zvyklí v podání Aloise Jiráska, se nyní objevují na následujících stránkách v jedinečné komiksové podobě Jak reálné jsou Staré pověsti české? Chápu, že jsou to pověsti. Stejně tak stavba kostela Na Karlově v Praze je z hlediska události i postav reálná, pověstí je zde ta motivace stavitele podpalujícího lešení pod kopulí. Vidíš, že by bylo potřeba provést dost rozsáhlou analýzu pro to, aby se oddělila pověst od.

Vychází z námětu staré německé pověsti. - Příběh je vyprávěný v er-formě. Řeč postav je přímá. Je zde vševědoucí vypravěč. Vyjadřoval se pomocí symbolů, kritika české povahy - zbabělí, snaží se český národ povzbudit charakteristika doby, kultury, znaky české i světové literatury charakteristika jeho postav, pohled na dějiny, husitská trilogie, Psohlavci, Temno, F. L. Věk, Filosofská historie, Lucerna, Staré pověsti české vesnická próza: Rais - Zapadlí vlastenci / Nováková - typická témata, odkud je čerpá. Alois Jirásek, spisovatel z epochy českého národního obrození, mimo dalších obrozeneckých děl sepsal i dílo Staré pověsti české.Přečtěte si staré příběhy našich praotců ve Starých pověstech českých hojně se vyskytujících a připravte se na ústní zkoušku z češtiny a literatury u státní maturity

Staré pověsti české od Aloise Jiráska jsou vysoce tendenční a obrozenecké a velmi pravděpodobně ne zcela reálné, ale pokud je budeme brát spíš jako literaturu a báje nebo mýty, pak si myslím, že jde o moc pěkná vyprávění, která nám mohou dávat národní povědomí národa, který má bohatou milost a bohatého ducha Kniha Staré pověsti české z edice Kouzelné čtení provede děti pověstmi pohanských Čechů od Aloise Jiráska.. Každá dvoustrana knihy je věnována jedné pověsti.Těšit se můžete na tyto pověsti - O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, O Křesomyslu a Horymírovi a Lucká válka Bohužel negativně, protože ať na devítce nebo i na střední škole nám ho nutili jako málokoho jiného. Povinná četba na střední škole dokonce na rozdíl od jiných autorů obsahovala hned tři díla. Jen Staré pověsti české jsem zvládl, další dvě až v pokročilejším věku, ale kupodivu bez problémů Staré pověsti české (Pověsti doby křesťanské - O staré Praze) Autor: Alois Jirásek: Starobylý ten dům stál na Skalce na konci Dobytčího trhu, v nároží proti klášteru Na Slovanech. Nikdo v něm už dávné, dávné časy neostával, a proto vypadal sešle a chmurně. Červená kdysi střecha ztemněla, zdi oprýskaly, okna.

Alois Jirásek - Staré pověsti české - Seminarky

Čtenářský deník . Hledáte-li čtenářský deník, pak jste správně na mém webu: www.denik-ctenarsky.estranky.cz Jsem rád, že jste navštívili můj čtenářský deník!Naleznete zde mnoho četby, a kvalitních referátů z ní. Budu se snažit tento čtenářský deník pravidelně aktualizovat a přidávat nové referáty. Vzhledem k tomu, že jsem tento čtenářský deník. Tato kniha se skládá z jednotlivých pověstí. Mě zaujala pověst O Zlatém Rounu. Tato pověst vypráví (Staré řecké báje a pověsti, Čtenářský deník Albi Kouzelné čtení Kniha Staré pověsti české. Další edukativní kniha, která je jedním z vydání Kouzelného čtení, které je určeno pro použití s interaktivním perem, které není součástí balení, je nutné ho zakoupit jako samostatný produkt.. Přehled o pověstech ze zemí českých mohou děti trénovat s interaktivním perem Kniha Staré pověsti české z edice Kouzelné čtení provede děti od 8 let pověstmi pohanských Čechů od Aloise Jiráska.. Každá dvoustrana knihy je věnována jedné pověsti. Těšit se můžete na tyto pověsti - O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, O Křesomyslu a Horymírovi a Lucká válka Kniha Staré pověsti české z edice Kouzelné čtení provede děti od 8 let pověstmi pohanských Čechů od Aloise Jiráska. Každá dvoustrana knihy je věnována jedné pověsti.Těšit se můžete na tyto pověsti - O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, O Křesomyslu a Horymírovi a Lucká válka

Alois Jirásek - Staré pověsti české (3) Čtenářský deník

Ukázka z referáty Petiška, E. - Staré řecké báje a pověsti. Gýges a prsten . Charakteristika postav: Gýges ? Starý pastevec, který se dostal díky své chytrosti a dovednosti na královské místo 0 hodnocení Staré pověsti české - CD 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Vzpomínka na herecké mistrovství Rudolfa Hrušínského! Staré pověsti české v neopakovatelném podání jednoho z nejvýznamnějších českých herců všech dob. Výjimečná archivní nahrávka je. Alois Jirásek: Staré pověsti české. Práce líčí děj vybraných pověstí z knihy Staré pověsti české Aloise Jiráska. Práce podrobně líčí děj románu Postřižiny a souběžně seznamuje s vlastnostmi jeho postav. Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota

Bohumil Hrabal. Mario a kouzelník. Božena Němcová (Barbora Novotná). William Shakespeare. Jules Verne. Babička. Staré pověsti české. Romeo a julie. Harry Potter: Joanne Rowlingová. Malý princ: Antoine de Saint-Exupéry. Povídky malostranské. Bylo nás pět Staré pověsti české (film) - the puppet animation film adaptation by Jiri Trnka Ďalšie z kategórie mýty, báje a povesti. Odporučiť titul známemu. Odporučiť titul známemu. Nižšie nám napíšte svoje meno a e-mailovú adresu známeho, komu chcete knihu Star é řecké báje a pověsti odporučiť Nioba directly from youtube Pravidelne nové audioknihy, len kompletné diela. Ak máš tip na dobrú knihu, napíš do komentu..

Staré pověsti české Dumknihy

 1. Staré pověsti české hlasem doprovodili Zdeněk Štěpánek, Růžena Nasková, Karel Höger, Václav Vydra a Eduard Kohout. Hudbu složil stálý spolupracovník Jiřího Trnky Václav Trojan. Trnkovy Staré pověsti české jsou základním dílem české loutkové školy a patří do zlatého fondu českých animovaných filmů
 2. Staré pověsti české - Lucie Česálková . Ve spolupráci s Plzní - Evroým městem kultury 2015 Národní filmový archiv digitálně restauroval jedno z klíčových děl plzeňského rodáka, velikána loutkové animace, Jiřího Trnky - film Staré pověsti české (1953).Práce na restaurování provázel obsáhlý výzkum historických okolností vzniku filmu, z nějž vzešla.
 3. Kniha Staré pověsti české z edice Kouzelné čtení provede děti od 8 let pověstmi pohanských Čechů od Aloise Jiráska.. Každá dvoustrana knihy je věnována jedné pověsti.Těšit se můžete na tyto pověsti - O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, O Křesomyslu a Horymírovi a Lucká válka
 4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Městské divadlo, o.p.s., Horní Brána, ulice Horní čp. 2, Český Krumlov, 381 01 ale sami se také zúčastní děje na jevišti a zahrají si některou z historických postav, například Bivoje, Kazi nebo Tetu - všechny tyto tři postavy ztvární na jevišti samy děti. Publikum se naučí novou píseň o.
 5. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ kompletní kniha, e-book A chlapci přinesli postav sukna a měřili velkým, hrozným loktem: od buku do buku. A byly buky staré, mocného těla, a daleko od sebe, takže kazatel svou výsluhu sotva odnesl. Na Králově holi meškal Janošík nejraději. To bylo jeho nejmilejší místečko, tu také se bil s.
 6. Ukázka z referátu Staré řecké báje a pověsti. Gýges a prsten . Charakteristika postav: Gýges ? Starý pastevec, který se dostal díky své chytrosti a dovednosti na královské místo

Staré řecké báje a pověsti - postavy podrobně Rozbor-dila

Metodický list - POVĚST » Litter

Neklan měl být mírný a dobromyslný a do bojů za sebe posílal svého dvojníka Tyra-Čestmíra (identický motiv najdeme u Homéra: Patroklos stejnou službu prokázal Achillovi).V Lucké válce prý pobil Neklanovy nepřátele a sám zemřel. Neklan se ujal sirotka po poraženém knížeti Vlastislavovi a svěřil ho svému příteli Durynkovi.. Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti E. Petiška : Představitel mládežnické a dětské literatury. Tato kniha je z roku 1980 jako 7. vydání , první rok vydání 1961. Z nakladatelství Albatros Praha. Nioba Charakteristika postav: královna Nioba - Považovala se za nejšťastnější ženu , protože měla sedm dcer a synů STARÉ POVĚSTI ČESKÉ 8) STARÉ POVĚSTI ýESKÉ - DVOJICE Pomůcky: Pracovní list č. 3, psací potřeby. Postup: Žákům rozdáme pracovní list č. 3, na kterém budou hledat dvojice postav, které patří do stejné pověsti. Pokud najdou správné dvojice, vyluští tajenku, kterou tvoří výrok spisovatelky Aleny Ježkové

V kompletu pěti alb vychází téměř úplná kniha Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti, která patří už řadu let k nejoblíbenějším pramenům přibližujícím široké veřejnosti a zejména mladé generaci antickou mytologii. O významu znalostí z tohoto oboru propochopení vývoje evroého a tedy i české Kniha: Staré pověsti české a moravsk é Autor a dějů jsou dostatečně barvitá a poskytují prostor i pro hlubší vykreslení psychologie jednotlivých postav. Kniha citlivě a poeticky ilustrovaná Renátou Fučíkovou je ideální pro školní četbu i pro dospělého čtenáře. Pro velký úspěch a zájem vydáváme znovu Musím říct, že staré řecké báje a pověsti byla jedna z mála knih na seznamu povinné literatury, která se mi na základní škole četla sama a bez problémů. Pamatuji si, že mi příběhy přišly zajímavé a originální. Rozhodně se mi četli lépe než staré české báje a pověsti (= neuvěřitelná nuda)

Staré pověsti české — Česká televiz

Stare povesti ceske charakteristika postav Sleviste

Známý český prozaik, dramatik a politik Alois Jirásek sepsal mimo jiné také knihu Staré pověsti české, věnující se událostem z české historie, které jsou založeny na lidové slovesnosti.Vyzkoušejte si vypracovat tyto vzorové otázky, na které se Vás mohou při ústní části státní maturity z českého jazyka a literatury zeptat a zjistěte, zdali byste obstáli Vysielací čas, stručný popis a ďalšie zaujímavé informácie o programe Staré pověsti české (7. december), ktorý vysiela televízia ČS Film Alois Jirásek - Staré pověsti české - kompletní kniha, e-book [Literární doupě Kniha Staré pověsti české z edice Kouzelné čtení provede děti od 8 let pověstmi pohanských Čechů od Aloise Jiráska. Každá dvoustrana knihy je věnována jedné pověsti. Těšit se můžete na tyto pověsti - O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, O Křesomyslu a.

Video: Alois Jirásek - Psohlavci (rozbor) Čtenářský deník

Specifikace Staré pověsti české - komiks - Bican Vladimír

Vysielací čas, stručný popis a ďalšie zaujímavé informácie o programe Staré pověsti české (8. december), ktorý vysiela televízia ČS Film Staré řecké báje vznikly v době, kdy lidé ještě neměli ani železný pluh. Přesto jsou nadčasové a díky nim k vám promluví bájný Zeus, krásná Afrodita či silák Herkules. báje a legend Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŽSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně - interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Mgr. Jana Rozsívalová Tematický okruh: DUM Český jazyk a literatura Název:VY_32 _INOVACE_14_Staré pověsti české

Alois Jirásek: Staré pověsti české - Čtenářský-deník

starÉ povĚsti ČeskÉ pracovní list 1. stupeň zŠ mezi jmÉna postav ze starÝch povĚstÍ ČeskÝch se zatoulalo jmÉno autora oblÍbenÉho zpracovÁnÍ. najdi ho a oznaČ (vybarvenÍm listu). 2. najdi na mapĚ horu ŘÍp. mÍsto, kam podle povĚsti pŘiŠli naŠi pŘedci pod vedenÍm praotce Čecha. (zakrouŽkuj Staré pověsti české = soubor pověst Často tam zdůrazňuje hrdinský rys některé z hlavní postav. Je znát také jeho postoj k jednotlivým králům, které považuje za dobré a které ne. Velmi v knize oceňuje české krále, nemá rád cizince. V jeho knize se velmi promítá jeho subjektivní postoj k daným událostem a osobám Trnkovy Staré pověsti české, vnímané v kontextu některých jiných filmů z tematické přehlídky (především Žertu /1968/) lákají ke zkoumání dalších souvislostí.Těch se samozřejmě dotkl i komplexní sborník, jejž loni u příležitosti digitalizace filmu pro NFA precizně uspořádala Lucie Česálková. Víme, že historické filmy vypovídají především o době. Staré pověsti České. Bican Vladimír. Libuše, oráč Přemysl, feministka Vlasta, vladyka Křesomysl a s nimi samozřejmě také řada dalších známých postav nejstarších českých pověstí a bájí, na něž jsme stále ještě zvyklí v podání Aloise Jiráska, se nyní objevují na následujících stránkách v jedinečné.

hlavnÍ postavy povĚsti+charakteristika hlavnÍ postavy: V této pověsti nebyly žádné hlavní postavy a proto jsem si vybrala stavitele, který stavěl Karlův most. Stavitel v této pověsti mi přišel nápaditý a vynalézavý, protože přišel na to, že když do malty přimíchá vejce a víno tak bude pevnější Starověké báje a pověsti o amazonkách Text dotazu. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na knihy, ve kterých bych se dočetla (česky) všechny starověké pověsti o amazonkách, ale pokud možno v jejich co nejpůvodnější podobě - ideálně nějaký přeložený originál Staré pověsti české a moravské autor : Alena JEŽKOVÁ žánry : Mladší školní věk (6 - 11 let) , Báje, mýty, pověsti / doporučil(a) : Prof. PhDr. Svatava URBANOVÁ, CSc Alois Jirásek (Staré pověsti české) Dobrodružný román, charakteristika žánru, typologie. a co do fabule komplikovanější (často rozvíjí příběh několika směry, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších, ale ani to není bezpodmínečný rys).. - Jiráskovy Staré pověsti české. Pohádka - žánr ústní lidové slovesnosti, - netýká se historické události, - má šťastný konec, vymyšlený děj - nadpřirozené bytosti, - mnoho postav, spletité osudy na nejrůznějších prostředích v delším čase Kupte knihu Staré pověsti české a moravské (Alena Ježková) v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů

 • Jícen funkce.
 • Betonářská výztuž značení.
 • Dkny be delicious 100ml.
 • Špagety s avokádem fitness.
 • Příměstský tábor pro děti od 4 let ostrava.
 • Přetržený křížový vaz rekonvalescence.
 • Channing tatum csfd.
 • Boostrix polio spc.
 • Chladny jako led cely film.
 • Zázvorové cukroví nepečené.
 • Kondenzátor klimatizace.
 • Včelí matky sklenar prodej.
 • Špenát bez mouky.
 • Drevene listy levne.
 • Helma ccm resistance combo.
 • Německý pinč s pp.
 • Jay adams made in venice.
 • Odinstalace ovladačů windows 10.
 • Jak odstranit rez z náhrobního kamene.
 • Uzavirka frydlant nad ostravici.
 • Camp rock film.
 • Šlehačkové řezy ládi hrušky.
 • Jennifer connelly 2018.
 • Trhy arena liberec.
 • Umprum.
 • Přestal mi fungovat touchpad.
 • Oční pozadí hypertenze.
 • Podivuhodný případ benjamina franklina.
 • Zánět prsu homeopatika.
 • Štika černá.
 • Levná skříň.
 • Jak fotit selfie.
 • Kalifornie záplavy.
 • Perioperační sestra studium brno.
 • Člověk rozumny.
 • Miloslava knappová seznam jmen.
 • Děloha tlačí na močový měchýř.
 • Strojnické tabulky 6. vydání pdf.
 • Melounový koktejl s vodkou.
 • Pařížský dort s ovocem.
 • Microsoft cz hololens.