Home

Stomatologické výkony hrazené pojišťovnou 2022

 1. vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění Jde o tzv. úhradovou vyhlášku. Stomatologické výkony jsou upraveny vjejí příloze č. 1
 2. Má-li váš zubní lékař smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, máte v rámci pojištění nárok na bezplatné prohlídky, vyšetření, ošetření atd. Seznam všech plně hrazených výkonů naleznete v úhradové vyhlášce platné pro rok 2018
 3. Oproti letošnímu roku narostou v roce 2019 finanční prostředky za stomatologické výkony o více než 10 % a k tomu ještě nejméně o 2 % za protetiku. Takové navýšení nepamatujeme. Konečná částka se nyní nedá jednoznačně určit, bude samozřejmě záviset na frekvenci provedených výkonů, respektive odevzdaných výrobků
 4. Nákladné jsou také estetické zubní výkony jako bělení zubů nebo umisťování dentálních klenotů. Některé zákroky jsou samozřejmě plně nebo částečně hrazeny zdravotními pojišťovnami, dobré je tedy vzít si k ruce seznam proplácených zákroků od té vaší a odečíst částky, se kterými můžete od pojišťovny.

Co si musíte hradit u zubaře a co je zdarma? - Poradimesi

Všechny plně hrazené výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. shutterstock.com Obecně pro stomatologické výkony platí, že lékař má povinnost seznámit pacienta se standardním ošetřením a může mu pak nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů Všechny tyto výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce, která platí vždy pro daný kalendářní rok, a přehled hrazené stomatologické péče včetně úhrady z veřejného zdravotního pojištění je veřejně dostupný i na webových stránkách VZP 268. VYHLÁŠKA. ze dne 18. října 2019. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.

Navýšení úhrad stomatologické péče v roce 2019 - LKS časopi

Já se velmi divím, že ho někteří poslanci, všeobecní lékaři, zpochybňují, říká bývalý prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek s tím, že spory o zubní hygienu mu připomínají někdejší hádky devatenáctého století o to, zda mytí rukou lékařů zabrání horečce omladnic V případě podávání návrhů nových registračních listů zdravotních výkonů, popř. úpravu stávajících registračních listů zdravotních výkonů, přístupů do aplikace a jiných podnětů, se obracejte na Ing.Martinu Cetelovou U stomatologických výkonů, tedy prohlídek, vyšetření, ošetření atd. je smluvnímu lékaři výkon buď plně pojišťovnou hrazený a pacient neplatí žádný doplatek, nebo hrazený z veřejného zdravotního pojištění není a pacient si ho musí zaplatit sám.Všechny plně hrazené výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období Pojišťovny uzavřely dohody o úhradách zdravotní péče pro příští rok v deseti ze 14 segmentů péče. Změny úhrad budou zejména u zubařů, praktických lékařů a gynekologů. Přibudou nové hrazené výkony, péče o těhotné se bude hradit jako balíček. Oznámili to zástupci ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a primární péče

PŘEHLED: Kolik stojí zákroky u zubaře? Neplatíte zbytečně

 1. imu (110/2006 Sb.) zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) zákoník práce (262/2006 Sb.
 2. Výkony hrazené v rámci stomatologické LPS (2020) Kód . Název : 00908 : Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce - i v rámci pohotovostní služby . 00910 ; Zhotovení intraorálního rentgenového snímku . 00911 : Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
 3. Stomatologické úkony hrazené pojišťovnou December 7, 2016 by Luca Rozsah péče, která je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, je různý podle toho, zda je péče poskytována smluvním či nesmluvním zdravotnickým zařízením
 4. (3) Do referenčního období jsou zařazeny veš-keré hrazené služby poskytnuté v roce 2018, poskytovatelem vykázané do 31. března 2019 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2019. (4) Do hodnoceného období jsou zařazeny veš-keré hrazené služby poskytnuté v roce 2020, poskytovatelem vykázané do 31. března 2021 a.

Co hradí zdravotní pojišťovny u zubaře? - Ordinace

00906 Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce 95 Kč 00907 Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let 68 Kč 00908 Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce - i v rámci pohotovostní služby 310 Kč 00909 Klinické stomatologické vyšetření 410 K ČPZP nabízí svým smluvním partnerům s odborností 014 (stomatologie) nasmlouvání bonifikačního kódu, jehož prostřednictvím chce rozšířit nabídku zdravotních služeb pro své pojištěnce Zubní náhrady hrazené pojišťovnou 205. Výkony (ošetření) hrazené zdravotní pojišťovnou plně. Jedná se především o preventivní prohlídky nebo výkony, kde jde o dočasné provizorní řešení Výkony (ošetření) hrazené zdravotní pojišťovnou částečně Stomatologické výrobky hradí OZP smluvním zařízením obdobným způsobem jako výkony na základě cenových dodatků. V příloze číslo 4 Zákona č. 48/1997 Sb. jsou uvedeny stomatologické výrobky, jejich opravy, ortodontické výrobky a jejich úhrady podle věku- na výrobky určené pro osoby do 18 let a nad 18 let a podle způsobu úhrady-výrobky rozdělené na plně. Výkony (ošetření) hrazené zdravotní pojišťovnou částečně. Pacient doplácí rozdíl mezi cenou kalkulovanou (viz níže) a příspěvkem zdravotní pojišťovny. Tento způsob úhrady je možný pouze u protetických náhrad zubů (korunky, můstky , )

Netraťte u zubaře

Hrazené jsou výkony počínaje vstupním vyšetřením s potřebnými rentgenologickými vyšetřeními či ale ve vyšším věku jde i o co nejlepší využití zbytků chrupu, upozorňuje prezident České stomatologické komory. Rovnátka pacient nosí řádově i několik let. Nejlepší filmy 2019 Grilování Volby USA 2020. Výkony hrazené pojišťovnou již dlouho nejsou standardní péče; Stomatologické výkony hrazené zdravotní pojišťovnou neodpovídají možnostem moderní stomatologie. Standardy ošetření stanovené ZP není možné považovat za standard současné stomatologicke péče

Existují pouze výkony hrazené plně pacientem nebo výkony plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Tyto jsou však mnohonásobně podhodnocené a úhrada je tak nízká, že nedovoluje provedení výkonu s použitím kvalitnějších materiálů a postupem dle všech pravidel. Smluvní zdravotnické zařízení je povinno tento výkon na. V roce 2019 narostou finanční prostředky za stomatologické výkony o více než 10 % a k tomu ještě nejméně o 2 % za protetiku. Takové navýšení tady snad ještě nebylo. Došlo k narovnání ceny základní výplně stálého zubu (kód 00921) na úroveň cen za výplně u skupin pojištěnců (kódy 00918 a 00922), které byly v.

268/2019 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad ..

Jaký zákrok je u zubaře nejdražší a na který máte nárok

keré hrazené služby poskytnuté v roce 2018, posky-tovatelem vykázané do 31. března 2019 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2019. (4) Do hodnoceného období jsou zařazeny veš-keré hrazené služby poskytnuté v roce 2020, posky-tovatelem vykázané do 31. března 2021 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2021 Ošetření plně hrazené pojišťovnou je pro pacienta u lékaře zdarma. Lékař ho dle výše uvedeného schématu vyúčtuje ZP a ta mu ho proplatí. Výkony musí být provedeny (dle ZP) za použití nejlevnějšího (dávno překonaného) materiálu, nejlevnější (tedy zastaralé) technologie a v co nejkratším čase To se samozřejmě nevztahuje na zákroky hrazené pojišťovnou, se kterou má lékař smlouvu. Nadstandardní péče jsou smluvní služby nabízené za finanční poplatek. U jednotlivých lékařů či nemocnic je značně rozdílná a závisí hlavně na úrovní technického vybavení Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2019. (2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,21 Kč, s.

Výkony - Zdravotní výkony

5. Celková výše úhrady Poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornosti 603 nebo 604 dle odst. 1 až 4 u dané zdravotní pojišťovny nepřekročí částku, která se vypočte takto: kde: NPURO 2019 průměrná úhrada za zdravotní výkony (s výjimkou úhrady za výkon č. 09543) Zubní náhrady hrazené pojišťovnou 2019 Ceník a zúčtování - DentalCar . Částečně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou. Protetické výrobky laboratoře - korunky, můstky, onlay, inlay, čepy, zubní náhrady. Pro více informací o DentalCare bonus pro pojištěnce klikněte zde. Aktuální ceník je platný od 1.6.2019

Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2019. Hodnoceným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2021. Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019, poskytovatelem vykázané do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2020 Plně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou. Vstupní a preventivní prohlídky; Částečně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou. Protetické výrobky laboratoře - korunky, můstky, onlay, inlay, čepy, zubní náhrady; Ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou. Výkony - výplně, endodontické ošetření, zubní.

Ceny, Jsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ČPZP a RBP, takže u nás neplatíte za vstupní a preventivní prohlídky a některé další hrazené výkony uvedené níže. To je však jen malý zlomek moderní zubní péče& Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné stomatologické výkony (na žádný druh výplně - plomby). Co je třeba předložit: Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE. Originál dokladu o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon pečetění fisur

Jak je to s doplatky u zubaře - VZP Č

Belu stomatologické centrum. Naše zubní ordinace jsou určeny pro pacienty zejména z regionu Hradec Králové. Nabízíme veškerou péči o zuby, provádíme všechny stomatologické výkony, včetně nadstandardních Dobrý den, zajímalo by mě, co vlastně hradí pojišťovna u zubaře tak, aby pacient nemusel platit doplatek. Je snad v pořádku, že za plombu nebo za injekci na umrtvení musím platit, ačkoli jsem si našel zubaře, který má smlouvu s pojišťovnou? Vlastmil B PNB dále poskytuje n ěkteré specifické výkony a služby hrazené z jiných zdroj ů, než z ve řejného zdravotního pojišt ění, za ceny stanovené tímto ústavním ceníkem s jeho účinností k 1. lednu 2020. K tomuto datu pozbývá ú činnosti ústavní ceník pro rok 2019 z 1. ledna 2019 v četn ě jeh veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2017, poskytovatelem vykázané do 31. března 2018 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2018. (4) Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2019, poskytovatelem vykázané do 31. března 2020 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2020

Zubaři mají ošetřovat všechny na pojišťovnu, tvrdí stát

2010- 2019 - zaměstnanec privátní zubní praxe MUDr. E. Perglerové, Přeštice 2017 - 2019 - zaměstnanec privátní zubní praxe MUDr. N. Kuralové, Plzeň 2015 - získání osvědčení ČSK praktický zubní lékař Kontinuální vzdělávání na akcích ČSK, dentálních seminářích a kongresech Ošetření v anestezii hrazené pojišťovnou neposkytuje každá stomatologická ambulance, ale pouze specializovaná pracoviště, například fakultní nemocnice, kde se čeká. Třeba i rok. Přehled o tom, kolik u nás takových zdravotnických zařízení je, stomatologická komora nemá Reálná cenová kalkulace zohledňuje námi poskytovanou úroveň stomatologické péče v roce 2019. Našim pacientům se tak dostane ošetření bez kompromisů, s použitím technologických postupů, a poznatků adekvátních roku 2019 a nikoli konce 20 století. K této úrovni péče se nechceme vracet Stomatologická péče se v ČR stává nedostupnou pro milion lidí, říká v rozhovoru pro Zdravezpravy.cz prezident České stomatologické komory Roman Šmucle stomatologickÉ vÝkony hrazenÉ ze zdravotnÍho pojiŠtĚnÍ Mezi výkony hrazené pojišťovnou patří preventivní prohlídky dětí i dospělých (2x ročně), rentgenové snímky včetně panoramatického snímku, aplikace anestezie (injekce k zajištění bezbolestnosti výkonu) a většina chirurgických výkonů, např. vytažení zubu

Korunky, protézy, rovnátka - to jsou plně hrazené výrobky, které čím dál více trápí Komoru zubních techniků (KZT). U některých totiž nedošlo k navýšení úhrad už 17 let. Podle zubních techniků situace začíná být ekonomicky neudržitelná, což potvrzují i zubní lékaři. U nejdiskutovanějších zubních náhrad, které jsou plně hrazeny z veřejného. Výkon Cena Výkony hrazené pojišťovnou (VZP, OZP, ZPMVČR, VoZP, ČPZP): Preventivní vyšetření (2x do roka) 0 Kč Lokální anestezie (injekce) 0 Kč RTG snímek 0 Kč Extrakce zubu jednoduchá 0 Kč Extrakc Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních služeb podle. Existují výkony plně hrazené pojišťovnou a výkony se spoluúčastí pacienta, kdy část platí pojišťovna a část pacient. Třetím typem jsou výkony plně hrazené pacientem. V jiných státech, třeba na Slovensku, to mají uspořádané jinak, možná trochu logičtěji

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE - Kurzy

Ošetření plně hrazené pojišťovnou je zdarma a lékař ho vyúčtovává zdravotní pojišťovně, která mu ho proplatí. Výkony musí provést lékař za použití nejlevnějšího materiálu, nejlevnější technologie a co nejrychleji (v takzvané minutové sazbě). Patří sem hlavně: Amalgámové výplně z ručně míchaného. Adresa: Vinohradská 99 120 00 Praha 2 Tel: +420 222 712 030, +420 222 726 157 Mobil: +420 727 860 869. Email: info@magicdent.cz Jak se k nám dostanete: Najděte nás na mapě (zobrazit mapu) úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2019. (2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,21 Kč, s výjimkou výkon Stomatologické centrum je smluvním zařízením většiny zdravotních pojištoven. Některé nadstandardní výkony jsou přímo placené a některé i pojišťovnou částečně hrazené výkony jsou doplácené v ordinaci. Pacient dostává před ošetřením na výběr, jaký výkon popř. jaký doplatek si zvolí

Ceník pracovnělékařských služeb platný od 9.3.2019 (firemní zákazníci) Samostatně fakturované platby: Kategorie práce: Vstupní prohlídka(první prohlídka*) Periodická, Mimořádná, Výstupní. 1, 2 500 Kč 400 K Poskytujeme výkony standartní, hrazené pojišťovnou i nadstandardní. Samozřejmostí je individuální a přátelský přístup, důraz je kladen na bezbolestnost ošetření. Ošetřujeme všechny věkové skupiny, tedy i dětské pacienty. Nabízíme ošetření v pozdních odpoledních a brzkých ranních hodinách

2019 11:11 V Česku nosí brýle asi šest milionů lidí. Ti, kteří chtějí ušetřit a vystačí si s levnými obrubami a těžšími skly, dostali dosud v optice brýle na pojišťovnu, tedy zcela zdarma. Nově budou hrazené i některé prostředky v oblasti vlhkého hojení ran. Stejně tak se začnou hradit vysoce výkonné. Bolí Vás zub a potřebujete osetřit? Kontaktujte naši zubní ordinaci v Plasích. Poskytujeme výkony standardní, hrazené pojišťovnou, i nadstandardní. Samozřejmostí je individuální a přátelský přístup, důraz je kladen na bezbolestnost ošetření. Ošetřujeme všechny věkové skupiny, tedy i dětské pacienty. Chápeme Vaše obavy ze zubního ošetření, proto každému. Ostatní ambulantní stomatologické výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění lékař vykazuje a pojišťovna platí bez ohledu na to, zda je pacient u lékaře registrovaný, či ne. Podstatné ale je, zda má lékař smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou - pokud tomu tak není, má pacient z veřejného zdravotního.

Video: Stomatologické úkony hrazené pojišťovnou - Moderní domy s

Lékařské úkony hrazené samoplátci Stomatologie Adresa: Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc, tel. +420 973 407 150 (vrátnice), +420 585 222 486 (fax), IČO: 60800691, ID datovky: mdasj3 Dentální hygiena 30 minut : 700,-Dentální hygiena 45 minut: 1000,-Dentální hygiena 60 minut: 1200,-Hloubkové odstranění zubního kamene (scaling v anestézii) 2x 90 minu

Trvat na plombě hrazené pojišťovnou se spíš nevyplatí. Ta dražší je kvalitnější. nicméně podle prezidenta České stomatologické společnosti Pavla Chrze se rozpětí cen bílých plomb pohybuje mezi 500 až 1 500 korunami za jeden zub. kterou si musíte zaplatit zcela sami. Většinou jsou to tyto výkony: * lepší. Příspěvek na stomatologické výkony a zdravotní pojištění Jen málo lidí má přehled o tom, jaká péče je hrazena ze zdravotního pojištění a co si naopak musí hradit sami. Ve stomatologii rozlišujeme stomatologické výkony a stomatologické výrobky, ale ne všechno je plně hrazeno zdravotním pojištěním

Zdravotní pojišťovnou Ministerstva Vnitra (211) Vojenskou pojišťovnou (201) Zdravotní pojišťovny, od prvního ceníku stomatologické péče zvyšovali úhrady stále pomaleji (navíc nerovnoměrně a některé dokonce vůbec). Plně hrazené výkony a výrobky Dostupnost stomatologické péče začíná být velkým problémem pro všechny klienty zdravotních pojišťoven, říká tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny Ivo Čelechovský.Ale také dodává, pokud má klient problém, zdravotní pojišťovna RBP mu zubaře pomůže najít Obecně platí, a to nejen pro stomatologické výkony, že je povinností lékaře seznámit pacienta jak se standardním ošetřením, tak s tím, co pro něj lékař může udělat navíc, např. s použitím nadstandardních materiálů. Pacient pak musí s daným výkonem a jeho cenou souhlasit

Zubní protéza - dobrý sluha, zlý pán II, Jak jsme uvedli v prvním článku, který naleznete na www.zuby.cz, - různé zubní protézy neboli náhrady jsou dnes pro milióny lidí řešením jejich problémů s neúplným chrupem - tzn. problémů s rozmělněním potravy, vzhledem obličeje, mluvení Výkony hrazené ze zdravotního pojištění Mezi výkony hrazené pojišťovnou patří preventivní prohlídky dětí i dospělých (2x ročně), rentgenové snímky včetně panoramatického snímku, aplikace anestezie (injekce k zajištění bezbolestnosti výkonu) a většina chirurgických výkonů, např. vytažení zubu Jste nesmluvní sociální zařízení a chcete peníze od zdravotní pojišťovny za testování? Zde je pomoc. 4. 12. 2020 | #Pojištěnci | #Poskytovatelé Patříte mezi 1375 domovů seniorů, pečovatelských domů, center sociálních služeb a dalších zařízení, na která se vztahovalo Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ukládající povinnost každých pět.

Dobrý den, všechny stomatologické výkony hrazené zdravotní pojišťovnou lze nalézt ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví, ve sbírce zákonů č. 348 (z 19. října 2016) - příloha č. 11. Hrazené zubní výkony naleznete od stránky 5167. TG. Dobrý den Pomohly podle ní bonusy vyplácené za registraci pacienta. Navíc příští rok se má částka zvednout z 50 korun rovnou na pět set a vzrostou i některé úhrady. Podle stomatologické komory se za těchto podmínek už vyplatí pečovat i o pacienty, kteří podstupují pouze zákroky hrazené pojišťovnou a nechtějí nic doplácet Některé výkony, které mohou být poskytované v rámci ambulantní fyzioterapie, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění - například klasické masáže (celotělová i částečná), rašelinové obklady... tak pokud vím zrovna ty rašelinové obklady, tedy pod názvem peloidy přímo na rehabilitaci, hrazené pojišťovnou byli SPORTMED má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování léčebně-preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných v našem zařízení na vyžádání. Přímá platba neobsahuje výkony hrazené zdravotní pojišťovnou, pokud jsou tyto.

 • Fox corporation.
 • Savo na praní.
 • Benson and hedges gold cena.
 • Vepřové na houbách ve smetanové omáčce.
 • Top level on steam.
 • Samojed prodej.
 • Dovolená itálie letecky 2019.
 • 2pac shop.
 • Český šternberk velikonoce.
 • Jak hlasovat na instastories.
 • Arkády pankrác reserved.
 • Koláž z fotek iphone.
 • Česká třebová děti.
 • Vlajky států testy.
 • Viburnum opulus compactum.
 • Eloxování hliníku ostrava.
 • Napinaci strop.
 • Přeoperované pohlaví cena.
 • Václav hollar.
 • Caricature program.
 • Nejdražší vydražený obraz světa.
 • Wdsf calendar 2019.
 • Květiny za odvoz plzeň.
 • Tiské stěny.
 • Kdy je možné odejít do předčasného důchodu.
 • Práce šumperk.
 • Tenisove povrchy cena.
 • Bellagio hotel las vegas.
 • Měsíc abstinence.
 • Dungeon siege 2 aranna legacy mod.
 • Žitný kvásek prodej.
 • Titanic spekulace.
 • Mangold s bramborem.
 • Ortéza na čéšku.
 • Cholesterol hodnoty wikiskripta.
 • Kureci maso ve stave.
 • Dynamo popis.
 • Císařské lázně teplice.
 • Jimmy choo cena.
 • Čištění pleti ultrazvukovou špachtlí brno.
 • Pareo lidl.