Home

Indikativní seznam národních kulturních památek

Nařízením vlády č. 147/1999 Sb. bylo zrušeno množství národních kulturních památek, ale mnohé z nich byly tímtéž nařízením zároveň ve stejném anebo pozměněném vymezení znovu vyhlášeny: to se týkalo vyhlášení, která původně byla provedena pouhým usnesením vlády a nikoliv nařízením vlády Procesy schvalování a odnímání statusu. První seznam národních kulturních památek byl zveřejněn 30. března 1962 a zahrnoval 33 položek. Další přibyly například v letech 1969 (), 1971 (Budějovická koněspřežka), 1978 (větší množství památek), 1988 (Archiv České koruny), 1989 (větší množství památek), 1991 (Břevnovský klášter), 1992 (areál Parlamentu ČR. Indikativní seznam národních kulturních památek Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v návaznosti na opatření Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 - 2016 v současné době připravuje Indikativní seznam národních kulturních památek, tedy kulturních památek. Seznam Národních kulturních památek — Události, Palachův náhrobek, budova Českého rozhlasu nebo krypta v pražské Resslově ulici. To jsou jen některá z míst, která mají rozšířit seznam Národních kulturních památek Seznam národních kulturních památek (NKP) by mohlo rozšířit 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi třeba poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Mariánská Týnice na Plzeňsku, Svatý kopeček u Mikulova nebo Svatý Kopeček u Olomouce

Zákon stanoví, že Ústřední seznam kulturních památek vede ústřední organizace státní památkové péče, tedy Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1. světovém dědictví, národních kulturních památek a nejohroženějších nemovitých kulturních památek V současnosti je v Ústředním seznamu kulturních památek zapsáno přes 300 rejstříkových čísel (jednotlivých staveb, areálů či movitých předmětů nebo jejich souborů) národních kulturních památek od těch nejstarších (archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýznamnějších nálezů z období kultury lovců mamutů, hradiště a keltské. Památkový katalog je evidenční systém obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné údaje včetně fotografie a odkazu na umístění prvku v katastrální mapě

Seznam národních kulturních památek České republiky

Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek, tedy Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP), v němž jsou jednotlivé památky zapsány pod tzv. rejstříkovými čísly. Jedno rejstříkové číslo může obsahovat jak jednotlivou věc (dům, svícen), tak i celý soubor složený z více objektů. PRAHA - Seznam Národních kulturních památek, který až doposud čítal 196 položek, se rozroste o další dvě - televizní vysílač na Ještědu a Vyšehradský kodex.Jde o prestižní záležitost, určenou pouze pro nejcennější české památky, o čemž svědčí i fakt, že naposledy byl seznam rozšířen před třemi lety

Seznam národních kulturních památek a archivních kulturních památek Národní kulturní památky; Archivní kulturní památky; Za národní kulturní památky (NKP) lze prohlásit takové archiválie, které pro svou jedinečnost představují největší hodnoty archivního bohatství naší země. Národní kulturní památky. Památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a národní kulturní památky k 1. 1. 2014 123 282 000 Kč Památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO 246 565 000 K národních kulturních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (Indikativní seznam NKP) 1.1.2014. Do Indikativního seznamu NKP jsou zařazeny památky, které splňují kritéria, stanovená Ministerstvem kultury. Návrhy předkládá Ministerstvo kultury ke stanovisku Národnímu. Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu. Národní kulturní památka (NKP) je kulturní památka, která je nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa.K roku 2013 činil počet těchto památek 272, v roce 2017 jich bylo 336. Nejvíce je jich umístěno v Praze (47), poté se značný

Národní kulturní památka (Česko) - Wikipedi

 1. památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESO památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESO v kategorii kulturní dědictví národních kulturních památek k 1.1. 2014 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 Konkrétně se jedná o
 2. Seznam Národních kulturních památek; Seznam nemovitých kulturních památek; Seznam památkově významných objektů na území hl. m. Prahy; Památkově chráněná území; Základní údaje o Pražské památkové rezervaci; Památky v Praze - www stránk
 3. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu.

Indikativní seznam národních kulturních památek

 1. Obnova kulturních památek je v roce 2020 prioritou téma Náhle vzniklé havárie.Podpora zahrnuje projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování, objekt je vedený v seznamu ohrožených památek, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční.
 2. O sedm národních kulturních památek (NKP) by se měl rozšířit seznam objektů či předmětů, jejichž kulturních hodnot si stát nejvíce cení. Soubor těch, které nyní navrhuje Ministerstvo kultury prohlásit, má jako určující hodnotu historickou, tedy především vztah k významným dějinným událostem nebo osobnostem
 3. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014
 4. Revitalizace a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014
 5. národních kulturních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (Indikativní seznam NKP) 1.1.2014. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení
 6. Jedná se o soubor mimopražských památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, dále národních kulturních památek a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek
 7. Plné znění výzvy naleznete ZDE. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.

Seznam Národních kulturních památek — Události — iVysílání

• seznam národních kulturních památek, indikativní seznam NKP, indikativní seznam UNESCO: 123 282 000 Kč • seznam UNESCO: 246 565 000 Kč Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. Nákup pozemků do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pozn.: Podmínkou je jednoznačně stanovená cena pozemku /nemovitosti Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních.

světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP). Indikativní seznam NKP vede pro Ministerstvo kultury ČR Národní památkový ústav na základě úkolu Koncepc seznam národních kulturních památek, indikativní seznam NKP, indikativní seznam UNESCO: 123 282 000 Kč . seznam UNESCO: 246 565 000 Kč. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů . Nákup pozemků do 10% z celkových způsobilých výdajů projektu. Obecná kritéria přijatelnost PRAHA - Seznam Národních kulturních památek, který až doposud čítal 196 položek, se rozroste o další dvě - televizní vysílač na Ještědu a Vyšehradský kodex.Jde o prestižní záležitost, určenou pouze pro nejcennější české památky, o čemž svědčí i fakt, že naposledy byl seznam rozšířen před třemi lety V současné době je v ČR prohlášeno za národní kulturní památku 272 nemovitých a movitých věcí nebo jejich souborů. Z celkového počtu kolem 40 tisí

Seznam národních kulturních památek se může rozšířit o 19

 1. istr kultury, schválila vláda. Dosud bylo na seznamu s nejvyšší možnou mírou památkové ochrany celkem 272 nemovitostí i movitých památek. Národní kulturní památky stanovuje svým nařízením vláda
 2. Seznam národních kulturních památek (NKP) rozšíří 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi třeba poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Mariánská Týnice na Plzeňsku, Svatý kopeček u..
 3. Indikativní seznam nemovitých kulturních památek, jejich souborů a památkově chráněných území, kteréjsou výhledově plánovány pro navržení kzápisudo Seznamu světového dědictví UNESCO Povinnost zpracovat tzv. Indikativní seznam památek, jejich souborů nebo památkově chráněných území, které daná země hodl
 4. Praha - Seznam národních kulturních památek (NKP) se rozšíří o 19 sakrálních staveb a areálů, rozhodla dnes Babišova vláda v demisi. Ministerstvo kultury, které seznam návrhů připravuje, se při každé vlně soustředí na určitý typ památek

Ústřední seznam kulturních památek ČR - mkcr

Praha - Seznam národních kulturních památek (NKP) by se mohl rozšířit o 25 nových položek. Nyní je na seznamu s nejvyšší možnou mírou památkové ochrany celkem 272 nemovitostí i movitých památek. V návrhu, který ve středu projedná vláda, je hodně památek průmyslové architektury, doly, plavební kanály a mlýny. Mezi návrhy jsou i dva kostely a dva zámky Dotace na revitalizaci památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví - městská památková zóna Mariánské Lázně, městská památková rezervace Františkovy Lázně a na indikativním seznamu Národních kulturních památek - Kostel Dobrého pastýře v Podhradí Seznam kulturních památek s nejvyšší státní ochranou se po pěti letech rozšířil o devět nových položek. Do exkluzivní kategorie národního pokladu přibyly gotické malby Vyšebrodského cyklu, staroboleslavské palladium nebo stříbrná šperkovnice šlechtického rodu Šliků • seznam národních kulturních památek, indikativní seznam NKP, indikativní seznam UNESCO: 123 282 000 Kč • seznam UNESCO: 246 565 000 Kč Projekt respektuje limity způsobilých výdajů - nákup pozemků do 10 % CZV projektu. Výsledky projektu jsou udržitelné - popsat ve Studii proveditelnosti

Národní kulturní památky - Národní památkový ústa

Fakta Seznam národních cenností se rozšířil o devět památek. Vyšebrodský cyklus: Série devíti deskových maleb představuje vrchol českého gotického umění, jedno z nejvýznamnějších děl pražské Národní galerie, zároveň ale i důležité dílo evroého malířství poloviny 14. století.V rámci církevních restitucí ho úspěšně nárokoval řád cisterciáků Goryczková: Seznam památek by se neměl bezhlavě rozšiřovat. Praha - Podle šéfky památkářů Naděždy Goryczkové je dobře, že na seznamu národních kulturních památek jsou i objekty z mladší doby. Co přesně znamená, když je nějaký objekt zapsán do seznamu národních kulturních památek (NKP)

Památkový Katalo

Podporované typy památek jsou zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých i movitých národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 Ústřední seznam památkového fondu. K 1. 1. 2007 eviduje Ústřední seznam památkového fondu Slovenské republiky 9 525 nemovitých národních kulturních památek, které tvoří 13 212 památkových objektů, 14 437 movitých národních kulturních památek, které tvoří 30 410 památkových předmětů Seznam národních kulturních památek na Slovensku vyhlášených před rokem 2002 je seznam dvaasedmdesáti památek, které byly prohlášeny za Národní kulturní památky před přijetím a vyhlášením zákona č. 49/2002 CFU o ochraně památkového fondu Vyhláška č. 101/1974 Sb., o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek. 26) § 64 hospodářského zákoníku. 27) § 70 hospodářského zákoníku

Nemovité památky - Národní památkový ústa

 1. Praktická příručka určená zejména turistům přináší charakteristiku všech v současnosti existujících národních kulturních památek ČR s údaji o návštěvní době. Národní kulturní památky a památky České republiky zapsané na seznam světového dědictví UNESC
 2. ovat k zápisu na Seznam světového dědictví. Pevnost vznikla v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. kvůli ochraně zemských hranic před Pruskem
 3. Vláda v pondělí schválila seznam 38 nových národních kulturních památek, mezi nimiž jsou budovy i jeden vlak. K nejslavnějším patří kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Vedle známého kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad.
 4. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014

archiweb.cz - Na seznam Národních kulturních památek ..

Podpora se týká památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014 1) Revitalizace souboru vybraných památek Revitalizace a zatraktivnění kulturních památek na těchto seznamech: • Seznam národních kulturních památek podporovatelnýchz IROP (k 1.1. 2014) • Indikativní seznam národních kulturních památek podporovatelnýchz IROP (k 1 Seznam národních kulturních památek ve Zlínském kraji může získat dva nové přírůstky. Národní památkový ústav v Kroměříži totiž na tento prestižní status nominoval fojtství v Jasenné na Zlínsku a větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Rozhodnout se má na přelomu září a října PPR byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Na území rezervace se nachází 26 národních kulturních památek a 1 354 ostatních nemovitých kulturních památek (údaj k roku 2016), značný počet objektů drobné architektury, technické památky a historické zahrady a parky

seznamu kulturních památek eské republiky (dále jen ústřední seznam), který vede odborná organizace státní památkové péþe - Národní památkový ústav. Jedná se o systém evidence kulturních Česko má od 1. července 19 nových národních kulturních památek. Rozhodnutím vlády byl na seznam nejcennějších památek přidán soubor významných poutních míst a sakrálních staveb. Na národní kulturní památky se vztahuje nejvyšší stupeň ochrany. Celkem je v České republice takových nemovitých památek více než 300 • památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví • národních kulturních památek k 1. 1. 2014 • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1.201 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESO památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESO v kategorii kulturní dědictví národních kulturních památek k 1. 1. 2014 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 Typy podporovaných projektů Zacílení. Zařazení této stavby na seznam národních kulturních památek je určitým překvapením. Jde jistě o významný objekt, který připomíná dílo u nás dříve opomíjeného umělce. Na druhé straně Bauer v Opavě vytvořil mnohem významnější stavbu - rozlehlý obchodní dům Breda & Weinstein (viz Orientace 4. září 2010)

Kniha: Národní kulturní památky a památky České republiky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO Autor: Yvonna Fričová ; Václav Váňa Praktická příručka určená zejména turistům přináší charakteristiku všech v současnosti existujících národních kulturních památek ČR s údaji o návštěvní době

Praha - Seznam národních kulturních památek (NKP) by mohlo rozšířit 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi třeba poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Mariánská Týnice na Plzeňsku, Svatý kopeček u Mikulova nebo Svatý Kopeček u Olomouce Seznam národních kulturních památek (NKP) by mohlo rozšířit 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi třeba poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze. Seznam národních kulturních památek (NKP) by mohlo rozšířit 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi například poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Mariánská Týnice na Plzeňsku, Svatý kopeček u Mikulova nebo Svatý Kopeček u Olomouce Seznam Národních kulturních památek se rozšířil . Autor článku: luk <p>Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh na stanovení nových Národních kulturních památek. Seznam dosavadních NKP se obohatil o třicet osm nových položek; 33 památek nemovitých a 5 movitých, a to ze všech krajů naší země

Na seznam národních kulturních památek bylo nově zařazeno devět historických předmětů, uměleckých děl a církevních památek. Za památky spadající pod nejvyšší státní ochranu byly prohlášeny Vyšebrodský cyklus, Madona z Veveří, staroboleslavské palladium, gotické deskové malby, Žlutický kancionál, astronomické hodiny, dva renesanční sextanty, oltářní. Kromě uvedených uměleckých děl a historicky cenných předmětů se seznam národních kulturních památek letos rozšířil o soubor zvonů a cimbálů z chrámu sv. Víta v Praze, barokní obrazy Karla Škréty a Petra Brandla a konečně o jedinou nemovitou památku - horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce Na seznam bude připsáno dalších deset národních kulturních památek. Milena Štráfeldov

Kulturní památky - Ministerstvo vnitra České republik

V Praze se seznam památek rozšiřovat nebude. Na seznamu návrhů není žádná památka v Praze, ta ale má evidováno nejvíce národních kulturních památek, celkem 46. Jihočeský kraj má dnes 33 NKP, přibýt by mu měly čtyři - vedle vodní pily v Penikově a Bechyňského mostu je to ještě část souboru plavebních kanálů na. Seznam národních kulturních památek rozšíří 19 sakrálních staveb a areálů. Naposledy se seznam národních kulturních památek rozšiřoval před rokem, kdy na něj přibylo 15 položek. Ministerstvo kultury, které seznam návrhů připravuje, vybralo tentokrát výhradně sakrální stavby, respektive komplexy či areály Karlovice - Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku se jako jediná památka v Moravskoslezském kraji dostala na nový seznam Národních kulturních památek. Stavba z počátku 17. století je unikátní, protože v celých Jeseníkách jde o jediný doklad typické slezské venkovské architektury tohoto období. Kdysi se v ní vyráběly kosy, dnes slouží jako muzeum, které má.

Revitalizace vybraných památek - výzva č

Seznam svtového ddictví UNESCO Indikativní seznam svtového ddictví UNESCO (kategorie kulturní ddictví) Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 • Žadatel zpracoval plán zpřístupnní podpořené památky Výzva se bude týkat těchto památek: - památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO - památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví - národních kulturních památek k 1. 1. 2014 - památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.

Seznam národních kulturních památek (NKP) rozšíří 19 sakrálních staveb a areálů. Je mezi nimi třeba poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod.. Ministerstvo kultury, které seznam návrhů připravuje, se při každé vlně soustředí na určitý typ památek. Dlouhodobou snahou je zařazovat do souboru národních kulturních památek nejvýznamnější představitele všech typů a skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu o širokém spektru našeho kulturního dědictví, uvedl Šmíd Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014 Seznam národních kulturních památek je od čtvrtka delší o 38 01.07. | 08:01 Praha - Ministři v únoru schválili zařazení dalších 38 položek na seznam národních kulturních památek od 1

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzva č

Co všechno musí obsahovat žádost na vynětí nemovitosti ze seznamu kulturních památek a jaký je postup při podání této žádosti. Moje rodina je vlastníkem nemovitosti, která je silně chátrající objekt, jehož podstatná část je již zdevastovaná, včetně propadlé střechy, stropů a obvodových zdí Revitalizace a zatraktivnění: památek zapsaných na Seznamu světovéhodědictvíUNESCO, památekzařazenýchna Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památekk 1. 1. 2014 Seznam národních kulturních památek v Libereckém kraji se rozroste o poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích a poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Ministerstvo kultury České republiky je koncem října zařadí na seznam národního kulturního bohatství Revitalizace a zatraktivnění: památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví národních kulturních památek k 1. 1. 2014 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

MMR vyhlásil výzvu č. 41. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu. Cílem je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu. Na Seznam národních kulturních památek přibylo dalších devatenáct sakrálních, tedy náboženských staveb a areálů. Mezi nimi je například poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé hoře v Praze, poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou nebo Svatý Kopeček u Olomouce 10_seznam projektů věcného hodnocení; 11_zápis z jednání RK_výběr projektů; 12_seznam vybraných projektů; P10_Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014_SC4.1_věcné zaměř. SC3.1_1.2; P11_Indikativní seznam národních kulturních památek k 1.1.2014_SC4.1_věcné zaměř.SC3.1_1. 2. záchrana a obnova nemovitých národních kulturních památek v Ústeckém kraji; 3. záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji bezprost ředn ě souvisejících s nominací na zápis na Seznam sv ětového kulturní a p řírodního dědictví UNESCO; a následn ě: 4

 • Virtuální realita xbox.
 • Kamenné obklady praha.
 • Úniková hra csfd.
 • Milord text.
 • Veličenstvo kat akordy.
 • Internetová rádia aplikace.
 • Afty na dvanácterníku.
 • Rámování kroměříž.
 • Výkup kovů ostrava ceník.
 • Biochemický screening.
 • Odstranění syntetické barvy.
 • Pitbull druhy.
 • Bangladéš hlavní město.
 • Marco polo mercedes.
 • Popinave rostliny v byte.
 • Balkonovky prodej.
 • Elektrostatická potenciální energie.
 • Anna karenina děj.
 • Kur bankivský chov.
 • Máme rádi česko 3.5 2019.
 • Dechové techniky pro freediving.
 • Ponožky do slip on.
 • Sankarska draha altenberg.
 • Výroba sladkostí.
 • Copth obory.
 • Stupňovitost piva tabulka.
 • Dvb t2 antena.
 • Otevře láska má akordy.
 • Navagio shipwreck beach.
 • Oční pohyby nekonjugované.
 • The treatment film.
 • 16 přání obsazení.
 • Cena kubiku modrinu.
 • Fyzika práce a výkon.
 • Zemřeli písek 2019.
 • Velššpringršpaněl cena.
 • Malotraktory opava.
 • Nadýchaný koláč s ovocem.
 • Úklidové firmy plzeňský kraj.
 • Portoroz plaze.
 • Mac velvet teddy.